Ziek melden


U wordt dringend verzocht de melding van ziekte of verzuim voor 8:30 uur telefonisch door te geven:
020 – 636 59 23. Vanaf 8:00 uur is de school bereikbaar. Tussen 8:45 uur en 9:00 uur worden de absenten in elke groep opgenomen. Met de ouders van wie het kind niet aanwezig is, wordt dezelfde ochtend telefonisch contact opgenomen.
Ongeoorloofd schoolverzuim wordt door ons gemeld bij de leerplichtambtenaar van het Stadsdeel Amsterdam Noord.

​​