Schoolregels

 1. ​​​ Meld verzuim telefonisch vóór 8:30 uur. Als u ons niet op tijd laten weten dat uw kind niet naar school komt, behandelen we het als ongeoorloofd verzuim en moeten we dat melden bij de leerplichtambtenaar. Moeten de kinderen om wat voor reden dan ook verzuimen van school, dient u dit schriftelijk aan te vragen bij de schoolleiding.
 2. Elke leerling van groep 1 t/m 8 is verplicht op tijd op school te komen. Mocht dit door omstandigheden niet mogelijk zijn, wilt u dan uw kind een briefje meegeven? Wie na 8.45 uur komt, moet zich te melden bij de conciërge.
 3. Gedurende de inlooptijd blijven de leerlingen in hun klas (gaan dus niet op de gang zwerven) en kunnen ouders/ verzorgers afscheid nemen van hun kind.
 4. Om 08.30 uur beginnen de lessen en moeten de ouders/verzorgers het schoolgebouw verlaten.
 5. Als u uw kind uit gr 1/2 te laat op school brengt, verzoeken wij u om u te melden bij de conciërge (hoofdingang) hij zal dan de deur voor u opendoen. Het is niet de bedoeling dat u op de ramen klopt van de kleuterklassen.
 6. Wilt u met de leerkracht van uw kind spreken? Maakt u dan even een afspraak, de leerkracht heeft geen spreektijd tijden de lesuren.
 7. Voor de taalontwikkeling van uw kind is het belangrijk dat er Nederlands wordt gesproken in de school. Dit verwachten we ook van ouders.
 8. Het meenemen van waardevolle spullen naar school raden wij zeer af. De school is NIET aansprakelijk voor het stukgaan of zoekraken hiervan.
 9. In de school en op het schoolplein verwachten wij fatsoenlijk taalgebruik. Vloeken, ongewenste en discriminerende uitdrukkingen zullen worden niet getolereerd.
 10. Als tijdens schooltijd iets voorvalt of juist niet gebeurt waar ouders vragen of klachten over hebben, worden zij dringend verzocht zich in verbinding te stellen met de betrokken leerkracht, schoolleiding of medezeggenschapsraad. Het is de taak en verantwoording van de school om dit op te lossen.
 11. Tijdens het speelkwartier dienen de leerlingen op de speelplaats te blijven en niet in de zijstraten en bosjes te spelen.
 12. In school mag tijdens de les/schooltijd niet gesnoept worden. Bij verjaardagen liever gezonde traktaties zoals worst, kaas of vruchten. De leerkracht heeft het recht om te grote traktaties weer mee naar huis te geven.
 13. Fruit- en Waterbeleid: bij de ochtendpauze drinken alle kinderen water. Iedereen heeft een eigen bidon/beker in de klas. Op dinsdag, woensdag en donderdag eten alle kinderen fruit en op maandag en vrijdag is ook een boterham toegestaan. Dit alles vanuit de Jump-In gedachte: als school vinden we het belangrijk aandacht te geven aan bewegen, sport en gezond eten. Op dit beleid maken we zonder medische indicatie geen uitzonderingen.
 14. Regelmatig zien wij nog ouders met buggy’s in de school. Officieel is dat van de brandweer niet toegestaan (opstoppingen bij vlucht). Wij verzoeken u dan ook de buggy’s zoveel mogelijk buiten te laten staan of onder de trap te zetten. Dat dit bij pasgeborenen niet haalbaar is begrijpen wij. Zet u dan de buggy a.u.b. zoveel mogelijk aan de kant in de gang en niet in de klassen.
 15. Vanwege de veiligheid in de school gaan de kinderen van groep 1 t/m 3 via de zijingang in en uit de school. Groep 4 t/m 8 gaan via de hoofdingang, deze groepen gaan via de trap naar boven en de leerlingen lopen aan de rechterkant van de trap.
 16. In het hele schoolgebouw ​mag om redenen van veiligheid ook niet gerend worden.
 17. Bij het uitgaan van de school wachten de ouders buiten op het schoolplein.
 18. De groepen komen onder leiding van de leerkracht naar buiten, de groepen 1, 2 en 3 komen via de kleuteringang naar buiten. Wilt u enige afstand van de voordeur bewaren zodat het voor de leerkracht overzichtelijk blijft!
 19. In de groepen 1 en 2 geven de kinderen een handje aan de juf voordat ze naar de persoon lopen die hen ophaalt. Dit ten teken voor de juf, dat het kind in veilige handen is.
 20. Aan de start van ieder schooljaar vragen wij aan u om uw meest actuele gegeven aan ons door te geven. Zo kunnen wij u (in noodgevallen) goed bereiken. Wanneer uw gegevens in de loop van het schooljaar wijzigen, gaan wij ervan uit dat u dat op tijd aan ons doorgeeft.
 21. Bij de inschrijving vragen wij of uw kind met foto op onze website mag staan. Wilt u dit liever niet? Geef dat dan aan de start van het schooljaar of gedurende het schooljaar aan bij de leerkracht van uw kind.
 22. Voor de kinderen van groep 3 t/m 8 zijn gymkleding en gymschoenen verplicht. Voor groep 1 en 2 alleen gymschoenen. Deze gymschoenen mogen niet buiten gedragen zijn.
 23. In de school is het gebruik van uw mobiele telefoon niet toegestaan.​​​