Bestuur

​De Brede school Mgr Bekkers valt onder het bestuur van de Amsterdamse Stichtingen voor Katholiek Onderwijs (ASKO). Onder dit bevoegd gezag vallen 32 basisscholen in Amsterdam en omgeving. Het bestuur beheert en bestuurt de school.

De regiomanager, tevens contactpersoon namens het bestuur, is de heer J. Van Schendel. 

De contacten tussen het bevoegd gezag en de schoolleiding vinden met name plaats tijdens het overleg met de regiomanager. Het bestuur functioneert op afstand. Veel taken en verantwoordelijkheden zijn bij de schoolleiding gelegd.

Voor meer informatie over het schoolbestuur kunt u terecht op de bestuurssite: www.askoscholen.nl​​​​