Jump-in

De Mgr Bekkers is een sport actieve school. Het schoolgebouw is uitgerust met een goede en professionele gymzaal. We stimuleren de kinderen volop te bewegen.
In de groepen 1 en 2 verzorgt de groepsleerkracht de lessen bewegingsonderwijs in de speelzaal of buiten. Er is een vakleerkracht Bewegingsonderwijs aan de school verbonden. Dit is Cees Schep en hij geeft 2x per week gymles aan de groepen 3 t/m 8. De kinderen van groep 5 hebben 1 keer per week gym en 1 keer per week schoolzwemmen.

JUMP-in: sport bewegen en gezondheid voor kinderen
Onze school doet mee aan het JUMP-in programma over sport, bewegen en gezond eten. Dit is een Amsterdams project van de GGD, DMO en het stadsdeel.
Met JUMP-in organiseren we op onze school allerlei sportactiviteiten voor alle leerlingen, zowel tijdens als na schooltijd. Ook krijgen de kinderen lessen over bewegen en gezonde voeding en wordt er in de klas groente en fruit gegeten als tussendoortje.
De ouders spelen de belangrijkste rol in de gezondheid van het kind. Ouderbetrokkenheid is dan ook heel belangrijk voor het laten slagen van de activiteiten van JUMP-in! De school organiseert daarom gratis oudervoorlichting en workshops over gezondheid van kinderen en wat u als ouder kunt doen om uw kind te helpen bij een gezond en actief leven.

Extra aandacht voor kinderen die het nodig hebben
Op onze school worden jaarlijks alle kinderen gemeten en gewogen en wordt de motoriek van kinderen getest tijdens de gymles. Er wordt ook aan ze gevraagd hoeveel ze aan sport doen. De metingen worden uitgevoerd in samenwerking met de GGD. Door die metingen kunnen wij zien welke kinderen extra aandacht nodig hebben. Er is extra aandacht voor kinderen die moeite hebben met de gymles en niet goed mee kunnen komen met de anderen. Bijvoorbeeld omdat ze geen bal kunnen vangen of niet zo snel zijn.
Ook voor de kinderen met overgewicht is extra aandacht. Als uw kind (ernstig) overgewicht heeft, nodigt de school-verpleegkundige u uit voor een gesprek. U krijgt dan informatie, advies en ondersteuning als u dat wenst.
We kondigen het meten en wegen aan per brief. Als u er bezwaar tegen heeft dat uw kind op school gemeten en gewogen wordt, kunt u dit aangeven.

Naschoolse activiteiten
JUMP-in organiseert op de Mgr Bekkersschool de naschoolse sport activiteiten. Hiervoor kan driemaandelijks ingeschreven worden. De activiteiten zijn o.a. voetbal, turnen, volleybal, handbal ed. Hiervoor kan per drie maanden ingeschreven worden en de aangeboden sporten kunnen soms wijzigen. Hierover wordt u iedere drie maanden ruimschoots van te voren geïnformeerd. ​