Oudercontact

​Ouders spelen een belangrijke rol binnen de Brede Mgr. Bekkersschool en worden nauw betrokken bij onze school. Wij hebben hiervoor onder andere een ouderkamer waar ouders elkaar kunnen ontmoeten. Er worden hier diverse inloopochtenden/middagen, Nederlandse les of thema’s over opvoeding georganiseerd.

Deze themabijeenkomsten gaan over diverse onderwerpen. Hierbij is een gastspreker of een (opvoed) deskundige aanwezig. Heeft het thema te maken met schoolinhoudelijke informatie dan is er een leerkracht, interne begeleider of voorschool leidster bij aanwezig

De ouderkamer is open op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag ochtend. Het aanbod van activiteiten kunt u lezen op de maand-agenda, die hangt op vele borden in de school!

Oudercontactmedewerker
Om de samenwerking met de ouders van de voorschool te stimuleren zijn twee ouder contactmedewerkers aangesteld met als doel zoveel mogelijk ouders te betrekken bij de ontwikkeling van hun kind.

Deze oudercontactmedewerkers geven informatie over de methodiek die op de voorschool wordt gebruikt en kan u informeren over het programma VVE thuis. In de school en de ouderkamer willen wij graag dat ouders zich bewust zijn van hoe belangrijk hun rol is in de schoolloopbaan van hun kinderen. Door hun kinderen ook thuis te ondersteunen, te stimuleren en te motiveren. VVE thuis stimuleert de ouder samen met hun kind activiteiten te ondernemen en er vooral plezier aan te beleven. Als er vragen zijn rondom de opvoeding kunnen ouders deze bespreken met de oudercontactmedewerker. Zij kan ook doorverwijzen naar de ouderkind adviseur die per 1 januari 2015 verbonden is aan de basisschool.

De ouder contactmedewerker is gestart met het traject Taal en Ouderbetrokkenheid. Dit zijn lessen waarbij geleerd wordt (beter) Nederlands te spreken en schrijven, op uw eigen niveau. Daarnaast wordt er aandacht geschonken aan lessen en activiteiten binnen en buiten de school. Op deze manier wordt het voor u duidelijker en makkelijker om uw kind te ondersteunen.

Verder kunt u bij de oudercontactmedewerker terecht voor al uw vragen o.a:

*Informatie en vragen over opvoeding
*Informatie over de Voorschool en VVE-Thuis
*Informatie over buurtactiviteiten/sportvoorzieningen
*Informatie over instanties
*Hulp bij het invullen van formulieren
*Informatie en inschrijven Taal en Ouderbetrokkenheid (Nederlandse les)

Zij probeert uw vragen te beantwoorden, ze voor u uit te zoeken of u door te verwijzen naar de juiste persoon of organisatie.