Voorschool

Twee nieuwe voorschoolgroepen op de basisschool Mgr. Bekkers

Per 1 januari 2015 is de voorschool van ’t Zwanenmeer opgenomen in de Mgr Bekkersschool.
Dit betekent dat er nu vier voorschool groepen zijn, groepen A,B,C&D.

De groepen
De groepen bestaan uit maximaal 16 peuters van 2½ tot 4 jaar oud. De kinderen komen 2 of 4 dagdelen per week naar de voorschool. Op de groepen staan altijd 2 gediplomeerde leidsters.

VVE methodiek/ doorgaande lijn
De voorschoolgroepen de methodiek Startblokken en Ko-Totaal. .
De methode Startblokken loopt door in groep 1 en 2 van de basisschool. Startblokken is een pedagogisch werkplan om de ontwikkeling van peuters en jonge kinderen optimaal te stimuleren. Naast de methodiek Startblokken werkt de voorschool met het taalprogramma: Met woorden in de weer.
Ko-Totaal is een methode dat zich richt op de brede ontwikkeling van peuters met behulp van de pop Puk. Hierbij wordt aandacht besteed aan de verschillende ontwikkelingsgebieden van de peuter, door samen met Puk allerlei activiteiten te ondernemen en ervaringen op te doen.

De thema’s van de methodieken worden zo goed mogelijk op elkaar en op het thema binnen de school af gestemd. Hierbij gebruiken wij thema’s die het meest aansluiten op het thema van het VVE-thuis programma. Ook zo zorgen wij voor een geheel en een doorgaande leerlijn in school.
Beide methodieken zijn erop gericht om vooral de taalontwikkeling van de peuters te stimuleren: woordenschat vergroten, spreken en luisteren. Daarnaast worden ook de sociaal- emotionele, cognitieve en motorische ontwikkelingen gestimuleerd. Dit alles gebeurt op een speelse wijze waarbij voorop staat dat de peuters zich veilig, prettig voelen en plezier hebben in het spelend leren op de voorschool.

Spelen in een uitdagende omgeving is de manier om kinderen te stimuleren tot ontwikkelen. Zo is er onder andere een themahoek, huishoek, bouwhoek, leeshoek en een atelier. De leidsters hebben deze speel-leeromgeving op helder gestructureerde wijze ingericht. Er is voldoende, gevarieerd en veilig spelmateriaal aanwezig in aansluiting bij de ontwikkelingsfase en belevingswereld van de peuters. De aantrekkelijke materialen maken kinderen enthousiast om te spelen en te leren. Jonge kinderen verkennen zo de wereld.
Per thema worden er andere materialen in de hoeken geplaatst, waardoor de kinderen andere materialen leren kennen. Hierdoor wordt er meer betekenis gegeven aan het thema, de woorden en de activiteiten. De rijke speel-leeromgeving stimuleert hen om zelf initiatieven te nemen en keuzes te maken. Een belangrijke voorwaarde om te leren.

Ouderbetrokkenheid
Ouders spelen een belangrijke rol in de VVE en worden nauw betrokken bij de voorschoolactiviteiten. In de voorschool hebben de ouders de mogelijkheid andere ouders te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. In de school is een ouderkamer waar ouders elkaar kunnen ontmoeten onder leiding van de oudercontactmedewerker. Dit zijn Niephe Truijens en Inge Koster.  Zij organiseren inloopochtenden/middagen, Nederlandse les of thema’s over opvoeding in de ouderkamer.

Aanmelden
Aanmelden voor de voorschool kan via de website van Combiwel.​