Brede School

​​​​Sinds 14 september 2009 zit de school in een prachtig nieuw multifunctioneel gebouw.
Hierdoor kan de school nu nog een breder aanbod voor: kinderen, ouders en buurtbewoners. Voor- en vroegschoolse educatie voor peuters en kleuters; ontwikkelingsgericht basisonderwijs; naschoolse opvang; zelfontwikkeling van ouders door activiteiten in de ouderkamer; een gevarieerd aanbod aan sport voor de buurt, verlengde schooldag-activiteiten voor kinderen en een aanbod voor kinderen die ook in het weekend willen leren.

Onze school doet mee aan het JUMP-in programma over sport, bewegen en gezond eten. Dit is een Amsterdams project van de GGD, DMO en het stadsdeel. Met JUMP-in organiseren we op onze school allerlei sportactiviteiten voor alle leerlingen, zowel tijdens als na schooltijd. Deze worden buiten of in de professionele gymzaal gehouden. Ook krijgen de kinderen lessen over bewegen en gezonde voeding en wordt er in de klas groente en fruit gegeten als tussendoortje. In samenwerking met de stichting Wijsneus worden na de lesuren ook andere “Verlengde schooldagactiviteiten” georganiseerd.

Welzijn, Sport en Onderwijs en een aantal partners werken samen om talenten van onze leerlingen vroegtijdig te signaleren en te helpen ontwikkelen. Aan de school is een Voorschool verbonden die volgens dezelfde leerlijn werkt als de rest van de school. Wij beschouwen de Voorschool als groep ‘0’ van de brede school Mgr Bekkers.

De naschoolse opvang wordt in ons gebouw georganiseerd door Combiwel.