Resultaten

​​​Ouders worden gedurende de periode dat hun kind leerling is op de Bekkersschool geïnformeerd over de resultaten.  Wij vinden het belangrijk dat ouders altijd goed geïnformeerd zijn over hoe zijn/haar kind zich ontwikkelt.

 Ieder kind komt met zijn of haar eigen talenten, aanleg en sociale achtergrond de school binnen en wij proberen het optimale uit ieder kind te halen. De wijze waarop wij dit doen, bepaalt de kwaliteit van ons onderwijs.

De leerkracht kent ieder kind uit zijn groep. Zijn observaties zijn van groot belang. Hierop past de leerkracht zijn handelen aan. Hierbij gebruikt de leerkracht ook nagekeken werk en resultaten van toetsen.


In principe doorloopt ieder kind de basisschool in acht jaar. Het kan voorkomen dat een kind gebaat is bij een doublure of kleuterverlenging. Wanneer we zo'n extra jaar nodig vinden, nemen wij tijdig contact met de ouders op en gaan hierover met elkaar in gesprek. De schooldirectie maakt, na alle partijen gehoord te hebben, een zorgvuldige afweging en komt tot een definitieve beslissing over een doublure.


Drie keer per jaar worden de ouders uitgenodigd voor een oudergesprek op school. Tussen deze gesprekken door gaan we vaak met ouders in gesprek over wat op de school gesignaleerd is. Altijd met doel om samen te bepalen wat vanuit school en/of thuis actie is in het belang van het kind.