MR

​Wat is de MR?
De medezeggenschapsraad (MR) van de school denkt mee, adviseert en stemt al of niet in met geformuleerd bestuursbeleid. In principe mag de MR gevraagd en ongevraagd advies geven over allerlei zaken die te maken hebben met de school, maar de leden houden zich vooral bezig met het toezicht op de uitvoering van het beleid.

Onze MR bestaat uit zes leden, waarin team en ouders evenredig vertegenwoordigd zijn.
De MR vergadert ca. zes keer per schooljaar. Deze vergaderingen zijn openbaar, en toehoorders zijn welkom, na overleg met de voorzitter.​

De Medezeggenschapsraad bestaat uit 3 ouders: Touda Hammou, Zerrin Erdemir en Erik Emmelkamp .

Ook het personeel is vertegenwoordigd in de MR. Namens het personeel zijn Anouk Hetjes en Daniëlle Bongaardt  lid.

Mijn naam is Touda,
Ik ben moeder van Sabir en Chahid.Sinds augustus 2015 ben ik lid van de MR en samen met Zerrin en Erik zijn wij de stem van de ouders op de Mgr. Bekkersschool. De kennis en sociale bagage van de kinderen wordt hier immers mede bepaald. Ik vind het interessant om mee te denken en te praten over het beleid en andere zaken van de school waar onze kinderen op zitten. Onderwijs maak je uiteindelijk samen.
Groetjes Touda

Hallo, ik ben Erik Emmelkamp, vader van Nisrien (6 jaar). Als personeelsplanner ben ik werkzaam bij een zorginstelling in Haarlem. Ik ben vanaf mei 2015 lid van de MR. Sinds het schooljaar 2015-2016 ben ik Voorzitter van de MR. Ik vind het van belang dat de MR de verbinding is tussen ouders en de school. Voor dit jaar zijn we bezig de MR weer op de kaart te zetten en hebben dingen in gang gezet om het doel te bereiken. Een van die dingen is meer transparantie. Weten waar de school mee bezig is en waarom. Het geeft een goed gevoel dat je ook als ouder iets kunt bijdragen aan het beleid van de school. Ik voel mijzelf heel betrokken bij onze school, ben actief als hulpouder wanneer dat nodig is. Wat ik zie en hoor wanneer ik op en rond school ben neem ik mee in mijn ouderstem bij de MR.
Wil je iets aan mij kwijt, aarzel dan vooral niet om mij aan te spreken!

H
allo, ik ben Zerrin Erdemir. Ik ben de moeder van Iley groep 6, Vera groep 5, Reyya groep 2 en Sirac op de voorschool. Ik ben getrouwd met Arif Erdemir en wij wonen sinds 3 jaar in Amsterdam. Nu onze jongste ook is begonnen met de voorschool heb ik alle tijd om mij bezig te houden met de MR.
De reden dat ik mijzelf verkiesbaar stel voor de MR is dat ik het belangrijk vind om als ouder een bijdrage te kunnen leveren aan een goed functionerende school voor onze kinderen. Ik ben van mening dat er nog veel te verbeteren valt op onze school. Ik vind het van belang om als ouder mee te denken en te praten over onderwerpen die betrekking hebben op de gang van zaken op school.
Enerzijds verwacht ik dat de school een stabiele MR wenst, waarbij mensen voor een langere periode zitting nemen. Ook zou ik mijn rol in de MR als een goede gelegenheid zien om ouders en leerkrachten in een andere setting te leren kennen. Waar ik voor sta is ; openheid, transparantie, en samenwerking.​​

Ik ben Anouk Hetjes en werk sinds 2 jaar op de Mgr. Bekkersschool. Momenteel sta ik fulltime voor groep 3. Een leuk jaar waarin de kinderen onwijs veel leren en je een grote bijdrage levert aan hun ontwikkeling. Dat is wat ik zo leuk vind aan het onderwijs en waarom ik ook nu lid ben van MR. Het afgelopen schooljaar ben ik gestart als lid van de MR. Het meedenken over het beleid van school geeft mij het gevoel dat ik ook aan de school echt een bijdrage kan leveren.  

 
​Mijn naam is Danielle Bongaardt . Ik ben intern begeleider van de bovenbouw. Sinds maart 2016 werk ik op de Bekkersschool. Voor ik hier kwam werkte ik al ruim 15 jaar in het onderwijs. In de M.R. wil ik graag samen met de ouders en collega's het beleid van de school transparant en bespreekbaar maken. We zijn er samen verantwoordelijk voor dat kinderen (met hun ouders) en collega's met plezier naar school gaan. En dat de kinderen zich, met de mogelijkheden die ze hebben, zo optimaal kunnen ontwikkelen.


Hier wat teksten over de MR:


2016-2017
MR jaarplan 2016-17 1.3.pdf
Huishoudelijk reglement MR 2016.pdf
MR reglement Mgr Bekkersschool 2016.pdf
Statuut MR 2016.pdf

​2015-2016
MR Jaarverslag 2015-2016 1.2 (1).pdf

Met vragen over het schoolbeleid kunt behalve bij de directie ook terecht bij de MR.​​​