VVE Thuis

Ouders willen het beste voor hun kinderen en alle ouders kunnen de ontwikkeling van hun kinderen op een positieve manier beïnvloeden. Combiwel en de Mgr. Bekkersschool werken met VVE-Thuis, een programma dat ouders praktische tips en ondersteuning geeft om dit te bereiken.

VVE-Thuis is een programma voor ouders en kinderen van de voorschool en groep 1 en 2. Het programma is bedacht om de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten. Het helpt de kinderen bij het leren van de Nederlandse taal en vele andere vaardigheden. De nadruk voor VVE- Thuis ligt op spelend leren.

Ouders krijgen, als ze zich aanmelden, een tas met materialen en een map. Bij elke bijeenkomst krijgt u het nieuwe thema voor in de map om thuis met uw kind spelenderwijs de activiteiten uit te voeren. Elke 6 weken is er een themabijeenkomst voor de ouders, waarbij het nieuwe thema wordt uitgelegd. Ouders krijgen instructie,tips en kunnen eigen ervaringen uit wisselen..

De kinderen werken op de voorschool en in groep 1 en 2 met verschillende thema´s, bijvoorbeeld over het weer of het verkeer. Elke 6 weken wordt er een nieuw thema aangeboden. De leidsters/leerkrachten bieden de kinderen doel gerichte activiteiten aan die aansluiten bij het thema en de ontwikkeling van het kind bevorderen.

Om het programma goed te laten slagen is het heel belangrijk dat ouders thuis actief bezig zijn met hun kinderen. Vandaar dat wij ouderbijeenkomsten organiseren om ouders op weg te helpen bij elk thema.

U kunt zich aanmelden bij oudercontactmedewerkers Niephe en Inge, zij organiseren de bijeenkomsten, verzorgen de materialen en zijn het eerste aanspreekpunt voor u. ​