Ouderparticipatie

​​​​​Binnen onze schoolontwikkeling staat het opbouwen van een goede relatie met ouders op een belangrijke plek. Wij vinden het belangrijk dat ouders goed geïnformeerd zijn over wat er op school gebeurd en zich hierbij betrokken voelen.

De school is eindverantwoordelijke voor het onderwijs, de ouders zijn dit voor de opvoeding. De school is echter ook medeopvoeder en de ouders kunnen onderwijs ondersteunend zijn.

School en ouders hebben elkaar dus nodig!

Betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind, is van groot belang. Om deze betrokkenheid zo goed mogelijk te laten verlopen hebben wij op school een ouderkamer, zijn klassenouders voor iedere klas aangesteld en hebben wij een klankbordgroep met ouders.