Klankbordgroep

​​Sinds kort bestaat er op de Mgr Bekkersschool een klankbordgroep. Dit is een groepje ouders van leerlingen uit verschillende leerjaren, die af en toe bij elkaar komen. De naam zegt het al: een groep ouders van leerlingen die in die rol actief meedenken en zelf zaken aan de orde stellen. Daarnaast wordt hen gevraagd actief feedback te leveren op aspecten van het schoolbeleid. Deze klankbordgroep heeft geen formeel advies- of instemmingsrecht. Het is een groepje ouders waarmee geklankbord kan worden over bepaalde aspecten die er binnen de school spelen.  

Heeft u interesse om deel te nemen in de klankbordgroep. Meld u aan bij de directie van de school!