Klassenouders


Mgr. Bekkersschool heeft ondersteuning van klassenouders. Deze klassenouders helpen de leerkracht met organisatorische zaken zoals: 

  • andere ouders betrekken bij activiteiten (knutselen, versieren klas, schoonmaak klas, ouder lezen etc. 
  • aandacht besteden aan het wel en wee van de groep (bijv. bij ziekte, geboorte of andere ingrijpende gebeurtenissen). 
  • het regelen van vervoer voor excursies etc.
  • overleg over thema’s die in de groep aan de orde komen en hier bijvoorbeeld materialen voor verzamelen ter versiering, aanvulling etc. 
De klassenouders is voor de leerkracht het eerste aanspreekpunt bij de organisatie van activiteiten. De klassenouder kan de groepsleerkracht het organisatorische werk uit handen nemen door het benaderen van ouders om te helpen, het indelen van ouders die zich hebben aangeboden om te helpen, enz. Als u wilt helpen laat het de klassenouder dan graag weten. De hulp van de klassenouder en hulpouders wordt gegeven op basis van vrijwilligheid en enthousiasme. Zij helpen onder de verantwoordelijkheid van de leerkracht, het team en/of de directie. Deze behoudt onder alle omstandigheden de leiding over de kinderen en de activiteiten waarbij hulp geboden wordt.

Een klassenouder gaat niet altijd automatisch mee over naar een volgende groep. Aan het begin van het nieuwe schooljaar krijgt iedere ouder de gelegenheid zich aan te melden als klassenouder en worden de aanmeldingen opnieuw bekeken. ​​

Door te werken met klassenouders kunnen we veel organiseren en dragen ouders bij aan veel activiteiten op school. Zo kijken de kinderen na acht jaar basisschool met veel plezier terug!