Ouderkamer

Ouders spelen een belangrijke rol binnen de Brede Mgr. Bekkersschool en worden nauw betrokken bij onze school. Wij hebben hiervoor onder andere een ouderkamer waar ouders elkaar kunnen ontmoeten.  Om de samenwerking met ouders te stimuleren zijn Inge Koster en Niephe Truijens aangesteld als oudercontactmedewerker met als doel zoveel mogelijk ouders te betrekken bij de ontwikkeling van hun kind. Zij organiseren regelmatig verschillende activiteiten en themabijeenkomsten voor ouders en met ouders in de ouderkamer.

Deze themabijeenkomsten gaan over diverse onderwerpen. Hierbij is een gastspreker of een (opvoed) deskundige aanwezig. Heeft het thema te maken met schoolinhoudelijke informatie dan is er een leerkracht, interne begeleider of voorschool leidster aanwezig. Ook worden er koffieochtenden met de directie georganiseerd.

De ouderkamer is open op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag ochtend. Het aanbod van activiteiten kunt u lezen op de maand-agenda, die hangt in de school!