Intern begeleider

Op onze school werken twee intern begeleiders. Zij zijn verantwoordelijk voor de zorg in de school. De IB-ers coördineren de zorg die leerlingen nodig hebben en houden zicht op het leerlingvolgsysteem. Tevens hebben zij de verantwoordelijkheid voor de correcte uitvoering van de toetsprocedures. De intern begeleiders maken deel uit van het managementteam en hebben waar nodig aanvullend overleg met de directie. De intern begeleider heeft op veel ter­reinen een adviserende en coachende rol voor ouders en leerkrachten.​

Foto's intern begeleiders

Schoolteam201620172.jpg     Schoolteam201620173.jpg