Vakleerkracht muziek

Muziekonderwijs vinden wij erg belangrijk. Samen zingen, spelen en bewegen op muziek is vooral heel erg leuk! Er is aandacht voor maat en ritme en verschillende muzikale tegenstellingen en er wordt veel gewerkt met muziekinstru­menten.

Aan de school is een vakleer­kracht Muziek verbonden (juf Lies).  Zij verzorgt in de groepen
1 t/m 8 wekelijks muziekles­sen, naast de lessen van de groepsleer­kracht.  

Uitgegaan wordt van de methode 'Muziek in de basisschool'. Daarnaast nemen we deel aan diverse muziekprojec­ten en voorstellingen die worden georga­niseerd door de Gemeente Amsterdam.
Dit zijn projecten voor de gehele school.

Foto vakleer­kracht Muziek

Schoolteam201620171.jpg