Team

​Het schoolteam bestaat uit ruim 20 enthousiaste leerkrachten en ondersteunend personeel. Er zijn vier  voorschoolleidsters, twee ouder contactmedewerkers, een taalcoördinator, een ICT-medewerker, en directie met ondersteuning van het managementteam. 

Op onze school zijn twee Intern Begeleiders. Zij zijn verantwoordelijk voor de zorgstructuur. 

Onze school heeft ook vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs en muziek.
Voor de levensbeschouwelijke vorming is er een Identiteitbegeleider aangesteld. Ons team wordt bijgestaan door een schoolassistente en conciërge. Voor meer informatie over de samenstelling van het team verwijzen we u graag naar onze schoolgids.

Directeur: Riemke de Vries

 Teamfoto