Bijgeluiden 13 mei

  • Gemaakt op: 13-5-2019 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Cathy Vos
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  
Agenda 13 mei 2019

Maandag  13 mei
Weekopening in de groepen
1KB lentewandeling
MR vergadering 17/00 uur

Dinsdag 14 mei
2KB, 3KB en 4KB lentewandeling

Woensdag 15 mei
5KB lentewandeling
Informatieochtend nieuwe ouders 9.30-11.00 uur

Vrijdag 17 mei
Weekopening in de groepen

Maandag 20 mei
Musical 2BB
3BB naar Verzetsmuseum

Woensdag 22 mei
Juffen en meesterverjaardag KB en OB

Donderdag 23 mei
1BB en 2BB naar Verzetsmuseum

Vrijdag 24 mei 
Weeksluiting in de hal

Maandag 27 mei
Weekopening 1 KB
Middenbouw naar Loon op Zand

Voor in de agenda:
Donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei alle kinderen vrij i.v.m. Hemelvaart
Vrijdag 14 juni Ouderfeest
Dinsdag 18 juni Schoolreisje onderbouw
Woensdag 3 juli bouwverlaterslunch
Donderdag 4 juli laatste schooldag
Donderdag 4 juli Gala 8e jaars
Vrijdag 5 juli Zomervakantie
Maandag 26 augustus weer naar school

Boeken kaften
Wij hebben de afgelopen tijd voor de onderbouwgroepen heel veel nieuwe boeken aangeschaft. Om deze boeken ook netjes te houden moeten deze geplastificeerd worden. In de koffiekamer staat een krat met boeken, wanneer iedereen een paar boeken kaft zijn we zo klaar. 

Woensdag 8 mei heeft u een mail ontvangen voor het tevredenheidonderzoek van Scholen met succes
Natuurlijk vinden wij, samen met u, de kwaliteit van het onderwijs op onze school belangrijk. Wij vragen ons echter ook steeds af of het beter kan.
Om een goed beeld van de kwaliteit op onze school te krijgen, hechten we veel waarde aan het oordeel van de directe gebruikers, te weten: de ouders, de leerlingen en het personeel. Het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs is onze eerste zorg. Om te bepalen waar de kwaliteit verbeterd kan worden is uw mening voor ons heel belangrijk. 
Om u in de gelegenheid te stellen ons te informeren over hetgeen u belangrijk, waardevol en plezierig vindt aan onze school, en op welke punten in uw visie verbetering plaats zou moeten vinden, nemen wij een oudertevredenheidsonderzoek af. Om een representatief beeld te krijgen is het belangrijk dat zoveel mogelijk ouders hieraan meedoen.
Wij doen dit in samenwerking met het marketingcommunicatieadviesbureau voor het onderwijs “Scholen met succes” in Haarlem. Het voordeel hiervan is dat uw antwoorden professioneel en volstrekt anoniem verwerkt worden.

In de week van 7 mei ontvangt u een mail van “Scholen met succes” met het verzoek het oudertevredenheidsonderzoek digitaal in te vullen. Zoals gezegd, worden uw antwoorden vertrouwelijk behandeld en volledig anoniem verwerkt.
De directie ontvangt alleen de eindrapportage. Uit de rapportage is geen individuele score af te leiden. De uitkomst van de rapportage is voor ons uitgangspunt om te komen tot eventuele bijstelling van de kwaliteit van het onderwijs op De Biënkorf. De hoofdlijnen van de rapportage worden aan de ouders en het personeel bekendgemaakt, de onverkorte versie komt ter inzage op de school te liggen.

N.B. 
De vragen die die over het gebouw gaan betreffen het huidige gebouw aan de Werengouw!

Gezocht extra kleding!
Voor ongelukjes, in broek plassen etc., zijn we op zoek naar kleding, jogging broeken, leggings etc. Graag afgeven bij de groepsleiders van de kleuterbouw!

Gevonden kleding
Alle kleding die in school blijft liggen kunt u vinden in de kamer van Tilly, rechts naast de trap bij de hoofdingang en bij de kleuteringang!                   

Ouderbijdrage 2018-2019
De herinneringsbrieven voor de ouderbijdrage zijn meegegeven tijdens de oudergesprekken. Het zou fijn zijn als iedereen snel betaalt, zodat het geld besteed kan worden voor o.a. de komende schoolreisjes van kleuter- en onderbouw. U kunt de bijdrage van € 42,- overmaken naar de rekening van de Ouderraad. Het rekeningnummer is:NL54 INGB 0004 5799 70 t.n.v. Financieel comité Biënkorf, o.v.v. de naam en groep van uw kind. 
U kunt het bedrag ook contant betalen bij Cathy.

Verhuizing van kinderen
Dringend verzoek aan ouders die gaan verhuizen of van plan zijn te gaan verhuizen. Graag melden bij de groepsleider en bij Cathy via mail:
c.vos@askoscholen.nl
Word vriend van het Zoemertje!
Om deze schoolkrant te kunnen blijven maken hebben we uw steun nodig! Door vriend van het Zoemertje te worden voor 10 euro per jaar, kunnen we de vaardigheden van de kinderredactie vergroten d.m.v. workshops en excursies.
Hiermee help je de school ook met de financiering van de drukkosten van het blad.
Je kunt je donatie overmaken op rekening 
NL90 INGB 066.26.97.162 t.n.v. St. KBA inz. Biënkorf
o.v.v. vriend zoemertje 2018-2019


Foto's

Video's

Meer informatie