Bijgeluiden 14 januari 2019

  • Gemaakt op: 14-1-2019 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Cathy Vos
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  
Agenda 14 januari 2019

Maandag 14 januari
Weekopening in de groepen

MR vergadering 17.00 uur

OR vergadering 19.30 uur

Donderdag 17 januari
3MB naar Van Goghmuseum

Vrijdag 18 januari
2MB naar Van Goghmuseum

Weeksluiting in de hal

Maandag 21 januari
Weekopening in de groepen

1MB naar Van Goghmuseum

5KB naar Concertgebouw

Dinsdag 22 januari
1KB naar Concertgebouw

Woensdag 23 januari
Informatieochtend voor nieuwe geïnteresseerde ouders 
9.30 -11.00 uur

Donderdag 24 januari
4KB naar Concertgebouw

Vrijdag 25 januari
Weeksluiting in de groepen
MB en BB middag vrij!

Voor in de agenda:
maandag 28 januari oudergesprekken 8e jaars
maandag 4 februari oudergesprekken onder- en middenbouw 
maandag 12 februari oudergesprekken onder- en middenbouw en 7e jaars
woensdag 14 februari start het Biënkoor weer!

Dank!
Dank aan alle ouders die geholpen hebben om de decemberfeesten tot een succes te maken! 

Opbrengst Kerstmarkt  
We hebben een mooie opbrengst met de verkoop van de kerstspullen en rommelmarkt behaald. De kinderen hebben 1800 euro opgehaald inclusief de donaties voor de soep tijdens het kerstdiner. De opbrengst is voor ons nieuwe schoolplein, natuurlijk redden we het niet met 1800 euro en zullen we nog wat meer acties gaan opzetten. 

Goede voornemens
Hierbij het verzoek aan alle kinderen en ouders om op tijd op school te zijn. De deuren gaan om 8.30 uur open en de lessen starten om 8.45 uur. Wanneer iedereen om 8.40 uur binnen is kan de school om 8.45 uur beginnen!

Gevonden kleding
Alle kleding die in school blijft liggen kunt u vinden in de kamer van Tilly, rechts naast de trap bij de hoofdingang!     
                  
Voedselbank
De voedselbank dankt ons voor alle ingezamelde boodschappen!

Atelier onderbouw
Op vrijdag 8 februari (9.00-11.00) organiseert de onderbouw weer een atelier met het thema “in het atelier” (kunst). Lijkt het u leuk om een activiteit te bedenken en uit te voeren met een groepje kinderen, of wilt u gewoon komen helpen, schrijf u dan in! De inschrijflijst hangt op de gang bij de klassen.

Ontbijt
Een van de belangrijkste maaltijden van de dag is ‘het ontbijt’. Wij horen regelmatig van kinderen dat zij in de ochtend niet eten. Pas op school om 10 uur krijgen zij hun ‘ontbijt’. Dit is natuurlijk niet de bedoeling. De kinderen hebben al hun energie nodig om te kunnen spelen en leren en het ontbijt is een voorwaarde om dit te kunnen doen. 
Op voedingscentrum.nl kunt u tips vinden voor een goed ontbijt!

Van Goghmuseum 2OB
We zijn met 2OB naar het Van Gogh Museum geweest. Er waren twee vrouwen uit Parijs en ze heetten Coco en Jojo. Ze moesten naar opa Camille, omdat niemand op zijn feest wilde komen. Om twaalf uur komen de schilderijen tot leven. Opa Camille ook en hij was om twaalf uur jarig. Op een gegeven moment wisten we waarom ze zo boos waren. Ze waren boos omdat ze dachten dat op Camille iets naars over Vincent van Gogh gezegd had. Maar hij was het niet. De gemene vriendin van Vincent van Gogh had het gewoon verzonnen. Omdat ze jaloers was, omdat ze geen vrienden had. Het was heel leuk. 
Alexandra en Quentin (2OB)

Aanmelden broertjes en zusjes
Van de gemeente Amsterdam heeft u de aanmeldingsformulieren van de kinderen geboren tussen 1 september 2015 en 31 augustus 2016 ontvangen. Wij verzoeken u de ingevulde formulieren zo spoedig mogelijk af te geven bij Cathy of Tilly zo weet u zeker dat uw kind aangemeld is bij ons op school i.v.m. de gegarandeerde plaatsing voor broertjes en zusjes.

Ouderbijdrage 2018-2019
De herinneringsbrieven voor de ouderbijdrage zijn voor de kerstvakantie meegegeven. Het zou fijn zijn als iedereen snel betaalt, zodat het geld besteed kan worden voor o.a. de komende schoolreisjes van kleuter- en onderbouw. U kunt de bijdrage van € 42,- overmaken naar de rekening van de Ouderraad. Het rekeningnummer is:NL54 INGB 0004 5799 70 t.n.v. Financieel comité Biënkorf, o.v.v. de naam en groep van uw kind. 
U kunt het bedrag ook contant betalen bij Cathy.

Nogmaals! Toestemming beeldmateriaal 
U heeft voor de vakantie een mail ontvangen over de nieuwe privacy wetgeving. Hierbij heeft u ook het toestemmingsformulier Beeldmateriaal ontvangen. Aan u het verzoek deze per kind in te vullen en te ondertekenen en af te geven aan de groepsleider of Tilly.

Overblijfregeling 2018-2019
Graag z.s.m. de overblijfregeling voor dit schooljaar inleveren. 
De bijdrage zo spoedig mogelijk overmaken naar de rekening 
van TSO: NL05 INGB 0660 5716 76
Wanneer u de overblijf van 2017-2087 nog niet betaald heeft of nog geen regeling heeft getroffen, kan uw kind geen gebruik maken van de overblijfregeling 2018-2019!

Verhuizing van kinderen
Dringend verzoek aan ouders die gaan verhuizen of van plan zijn te gaan verhuizen. Graag melden bij de groepsleider en bij Cathy via mail:
c.vos@askoscholen.nl

Trakteren op school
Wij willen u er dringend op wijzen dat wij op schoolwillen dat er ‘gezonde en lekkere’ traktaties worden uitgedeeld door de jarige kinderen. Dit betekent dat er geen snoep wordt uitgedeeld en zeker geen lolly’s. En houd het bij één traktatie, dus niet ook nog een cadeautje erbij! Dit geldt ook voor de groepsleiders!
In elke groep is de traktatiewaaier aanwezig, vraag het even aan de groepsleider!

Word vriend van het Zoemertje!
Om deze schoolkrant te kunnen blijven maken hebben we uw steun nodig! Door vriend van het Zoemertje te worden voor 10 euro per jaar, kunnen we de vaardigheden van de kinderredactie vergroten d.m.v. workshops en excursies.
Hiermee help je de school ook met de financiering van de drukkosten van het blad.
Je kunt je donatie overmaken op rekening 
NL90 INGB 066.26.97.162 t.n.v. St. KBA inz. Biënkorf
o.v.v. vriend zoemertje 2018-2019

Foto's

Video's

Meer informatie