Bijgeluiden 15 april

  • Gemaakt op: 15-4-2019 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Cathy Vos
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  
Agenda 15 april 2019

Maandag  15 april
Weekopening 1MB
Schoolreisje Kleuterbouw

Dinsdag 16 april
Eindtoets groep 8

Woensdag 17 april
Eindtoets groep 8

Vrijdag 19 april
Goede vrijdag en meivakantie 
alle kinderen vrij t/m/ 5 mei

Maandag 6 mei
Weer naar school!

Weekopening in de groepen

Dinsdag 7 mei
Schoolfotograaf portretfoto’s 
OB, MB en BB

1OB Kleine Beestjesles

Woensdag 8 mei
Start digitaal oudertevredenheidsonderzoek

Donderdag 9 mei
Schoolfotograaf portretfoto’s KB

Vrijdag 10 mei 
Schoolfotograaf groepsfoto’s

Weeksluiting in de groepen

Voor in de agenda:
Vrijdag 14 juni Ouderfeest
Dinsdag 18 juni Schoolreisje onderbouw
Donderdag 4 juli laatste schooldag
Vrijdag 5 juli Zomervakantie
Maandag 26 augustus weer naar school
Data van gala en bouwverlaterslunch worden z.s.m. bekend gemaakt!

Tevredenheidonderzoek
Natuurlijk vinden wij, samen met u, de kwaliteit van het onderwijs op onze school belangrijk. Wij vragen ons echter ook steeds af of het beter kan.
Om een goed beeld van de kwaliteit op onze school te krijgen, hechten we veel waarde aan het oordeel van de directe gebruikers, te weten: de ouders, de leerlingen en het personeel. Het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs is onze eerste zorg. Om te bepalen waar de kwaliteit verbeterd kan worden is uw mening voor ons heel belangrijk. 
Om u in de gelegenheid te stellen ons te informeren over hetgeen u belangrijk, waardevol en plezierig vindt aan onze school, en op welke punten in uw visie verbetering plaats zou moeten vinden, nemen wij een oudertevredenheidsonderzoek af. Om een representatief beeld te krijgen is het belangrijk dat zoveel mogelijk ouders hieraan meedoen.
Wij doen dit in samenwerking met het marketingcommunicatieadviesbureau voor het onderwijs “Scholen met succes” in Haarlem. Het voordeel hiervan is dat uw antwoorden professioneel en volstrekt anoniem verwerkt worden.

In de week van 7 mei ontvangt u een mail van “Scholen met succes” met het verzoek het oudertevredenheidsonderzoek digitaal in te vullen. Zoals gezegd, worden uw antwoorden vertrouwelijk behandeld en volledig anoniem verwerkt.
De directie ontvangt alleen de eindrapportage. Uit de rapportage is geen individuele score af te leiden. De uitkomst van de rapportage is voor ons uitgangspunt om te komen tot eventuele bijstelling van de kwaliteit van het onderwijs op De Biënkorf. De hoofdlijnen van de rapportage worden aan de ouders en het personeel bekendgemaakt, de onverkorte versie komt ter inzage op de school te liggen.

N.B. 
De vragen die die over het gebouw gaan betreffen het huidige gebouw aan de Werengouw!

Familiebedrijf Van der Lem
Op 29 maart werden we in groepjes verdeeld om naar het familiebedrijf Van der Lem te gaan. We werden gebracht door ouders. Toen we er waren werden we ontvangen door een mevrouw die ons limonade met een mandarijn gaf. Toen iedereen er was kregen we een rondleiding. 
We hebben heel veel geleerd over fruit en groente, maar ook over grote bedrijven. Eerst lieten ze ons de mandarijnen, appels en peren en zo zien. Daarna pas de tropische vruchten. Ik heb heel veel geleerd over al het fruit, maar vooral over bananen. Anouck 3BB

Plastic whale
We gingen met de klas plastic uit de grachten vissen. Dat mochten we doen omdat we mee hadden gedaan aan een wedstrijd, waarbij heel veel scholen uit Amsterdam aan meededen. De milieubende. Van tevoren hadden we allemaal informatiefilmpjes gekeken, dus we wisten er al wel wat vanaf en toen gingen we naar de grachten, plastic vissen.
We gingen met vier bootjes de grachten op, we hadden allemaal een schepnet, en daarmee gingen we plastic uit het water halen. Een groepje had zelfs een BOX gevonden! We hebben met zijn allen heel veel plastic uit het water gehaald en dat is heel goed voor het milieu !!! Er was hele harde wind, dus het was wel koud, maar dat maakte niet echt uit. Yente en Josje 1BB

Het achterhuis
We begonnen zoals altijd in de kring. Daar werd verteld in welk groepje je zat. Daarna gingen we met het ov naar het achterhuis. We moesten nog even wachten voor dat we naar binnen mochten. Toen we eenmaal binnen waren konden we onze jassen bij de garderobe opbergen. We kregen een audiotour en daarna mochten we groepje voor groepje naar binnen. En toen begon de reis door het achterhuis. In de eerste kamers werd er vertelt wie Anne was en waarom ze zijn ondergedoken. Op een gegeven moment kwamen we bij de boekenkast aan en gingen het achterhuis in. We kwamen als eerst in Margot, Edith en Otto’s kamer daarna in die van Anne en meneer pfeffer en zo gingen we door alle kamers. Uiteindelijk werd er vertelt over de concentratie kampen en over de herinneringen van mensen die Anne kenden en toen stonden we alweer buiten. Door: Lynn uit 2bb
Gezocht extra kleding!
Voor ongelukjes, in broek plassen etc., zijn we op zoek naar kleding, jogging broeken, leggings etc. Graag afgeven bij de groepsleiders van de kleuterbouw!

Gevonden kleding
Alle kleding die in school blijft liggen kunt u vinden in de kamer van Tilly, rechts naast de trap bij de hoofdingang en bij de kleuteringang!                   

Ouderbijdrage 2018-2019
De herinneringsbrieven voor de ouderbijdrage zijn meegegeven tijdens de oudergesprekken. Het zou fijn zijn als iedereen snel betaalt, zodat het geld besteed kan worden voor o.a. de komende schoolreisjes van kleuter- en onderbouw. U kunt de bijdrage van € 42,- overmaken naar de rekening van de Ouderraad. Het rekeningnummer is:NL54 INGB 0004 5799 70 t.n.v. Financieel comité Biënkorf, o.v.v. de naam en groep van uw kind. 
U kunt het bedrag ook contant betalen bij Cathy.

Verhuizing van kinderen
Dringend verzoek aan ouders die gaan verhuizen of van plan zijn te gaan verhuizen. Graag melden bij de groepsleider en bij Cathy via mail:
c.vos@askoscholen.nl

Trakteren op school
Wij willen u er nogmaals dringend op wijzen dat wij op school willen dat er ‘gezonde en lekkere’ traktaties worden uitgedeeld door de jarige kinderen. Dit betekent dat er geen snoep wordt uitgedeeld en zeker geen lolly’s. En houd het bij één traktatie, dus niet ook nog een cadeautje erbij! Dit geldt ook voor de groepsleiders!
In elke groep is de traktatiewaaier aanwezig, vraag het even aan de groepsleider!
Word vriend van het Zoemertje!
Om deze schoolkrant te kunnen blijven maken hebben we uw steun nodig! Door vriend van het Zoemertje te worden voor 10 euro per jaar, kunnen we de vaardigheden van de kinderredactie vergroten d.m.v. workshops en excursies.
Hiermee help je de school ook met de financiering van de drukkosten van het blad.
Je kunt je donatie overmaken op rekening 
NL90 INGB 066.26.97.162 t.n.v. St. KBA inz. Biënkorf
o.v.v. vriend zoemertje 2018-2019Foto's

Video's

Meer informatie