Bijgeluiden 21 augustus

 • Gemaakt op: 20-8-2015 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Cathy Vos
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  


Maandag 24 augustus                                                Weekopening team 
 
                                                                                             Stamgroepavond Kleuterbouw 
                                                                                             19.30 – 20.45 uur

Dinsdag 25 augustus                                                   Stamgroepavond Onderbouw
                                                                                              19.30 - 20.45 uur

Vrijdag 28 augustus                                                     Weeksluiting in de hal

Maandag 31 augustus                                                Weekopening Kamp BB

                                                                                             2BB en 3 BB werkweek Bladel
                                                         
                                                                                             Stamgroepavond Middenbouw
                                                                                             19.30 - 20.45 uur

Vrijdag 4 september                                                     weeksluiting in de groepen

                                                                                              2BB en 3 BB terug van Bladel      

                    

                                                                   Nieuw schooljaar!
Het nieuwe jaar is weer begonnen, laten we met elkaar de afspraken weer even op een rijtje zetten:

 • Breng uw kind op tijd naar school!
 • De deuren van de school gaan om 8.30 uur open!
 • Inloop in de klas is tot 8.45 uur!
 • Parkeer veilig in één van de parkeerhavens bij de school!
 • Kom allemaal naar de stamgroepavond!
 • Controleer op de leerlingenlijsten bij de klas uw gegevens
 • Sluit de deur van de school als u de school verlaat!
 • Sluit het hek van de speelplaats!
 • Praat zachtjes met elkaar op de gang!
 • Laat uw kind gezond en lekker trakteren!
 • Geef de leerkracht dezelfde traktatie als de kinderen!
 • Controleer uw kind regelmatig op hoofdluis!
 • Was regelmatig de gymkleding!
 • Controleer of de gymschoenen nog passen!
 • Laat kinderen alleen bij calamiteiten naar huis bellen!
 • Vanaf 8 uur 's ochtends kunt u uw kind telefonisch ziekmelden.
 • Bel zelf de BSO wanneer uw kind ziek is!
 • Graag de overblijfformulieren z.s.m. inleveren!

                                                                      Stamgroepavond
De stamgroepavond is bedoeld om elkaar als ouders van de  groep en de groepsleerkracht te leren kennen en ontmoeten. U krijgt deze avond informatie over het komend schooljaar. Daarom vinden wij het belangrijk dat er van elk kind een ouder aanwezig is !!

 • Stamgroepavond kleuterbouw maandag 24 augustus
 • Stamgroepavond onderbouw dinsdag 25 augustus
 • Stamgroepavond middenbouw maandag 31 augustus
 • Stamgroepavond bovenbouw maandag 21 september

                                                               Afspraak Kleuterbouw
Hierbij willen wij jullie herinneren aan de afspraak in de kleuterbouw om op tijd met je kind in de groep aanwezig te zijn. Wanneer je later bent dan 8.45 uur is de afspraak dat je samen met je kind buiten de groep op de gang wacht tot de kring voorbij is; daarna mag je kind naar binnen!
Wanneer je afscheid neemt van je kind blijf dan liever niet voor de ramen zwaaien in de gang of bij de tuin, dit werkt storend voor de groep!                 

                                                                       Voor in de agenda

 • Woensdagochtend 9 september info-ochtend lezen voor ouders van de onderbouw!
 • Het Biënkorfkoor is dit jaar op woensdag en start 16 september a.s.!

                                                      Overblijfregeling 2015-1016
Graag z.s.m. de overblijfregeling voor dit schooljaar inleveren. De bijdrage zo mogelijk overmaken
vóór 1 september a.s. naar de rekening van TSO: NL05 INGB 0660 5716 76

                                                                             Kamp Bovenbouw
Omdat de bovenbouwgroepen al snel op kamp gaan, vragen wij u de bijdrage z.s.m. bij de groepsleider te voldoen!

                                                                                Vacatures GMR ASKO
Met ingang van het schooljaar 2015/2016 zijn er 2 vacatures in de oudergeleding van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de ASKO, ons bestuur. Voor een goede onderwijskwaliteit is medezeggenschap van groot belang. De GMR houdt zich bezig met medezeggenschap op 'bovenschoolse' onderwerpen, ofwel een veelheid aan onderwerpen die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor een meerderheid van de scholen binnen de ASKO. De GMR vergadert circa 7 keer per jaar, veelal op dinsdagavond. Hierbij willen wij betrokken ouders van harte uitnodigen zich kandidaat te stellen voor de GMR. Kandidaten hoeven niet in een lokale MR te zitten. Mochten er meer dan 2 kandidaten zijn dan zal er een verkiezing worden gehouden onder de lokale MR-en. Voor nadere informatie en/of aanmelding (inclusief motivatie) kunt u een mailtje sturen naar gmr.asko@askoscholen.nl.
Peter Thibaudier, voorzitter GMR

                                                                                   DAT!school
Op zondag 13 september is er Open Dag bij de DAT!school, dé jeugdtheater- en filmschool in Amsterdam Noord. Hier kunnen kinderen vanaf 7 jaar lessen volgen in toneel, dans, zang, acteren voor de camera en filmmaken.
Bij de DAT!school sluiten we elk jaar af met een grote voorstelling voor de hele school in ons eigen theater. Door het jaar zijn er presentaties en open podia waarin de leerlingen kunnen schitteren. Kinderen hebben op de DAT!school de ruimte om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen onder professionele begeleiding van ervaren docenten. Er zijn lesprogramma´s voor verschillende leeftijdsgroepen en niveaus. De kinderen komen altijd bij leeftijdsgenootjes in de groep. Gratis proeflessen op zondag 13 september
Tijdens de Open Dag kunnen jongeren die van zingen, dansen, toneelspelen en filmmaken houden, en hun ouders, kennismaken met de DAT!school en ontdekken wat de DAT!school te bieden heeft door gratis proeflessen te volgen. Ouders mogen blijven kijken. De proeflessen worden gehouden van 10.30 tot 13.00 uur. Meld je aan voor de Open Dag door een mail te sturen naar inschrijven@datschool.nl
Wij zien je graag op 13 september!


 

Foto's

Video's

Meer informatie