Bijgeluiden 22 januari 2016

  • Gemaakt op: 22-1-2016 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Cathy Vos
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  


                                                                    Agenda 22 januari 2016


Maandag 25 januari                                                           Weekopening in de groepen
 
                                                                                                   Oudergesprekken OB, MB en 8e jaars
 
Dinsdag 26 januari                                                             Oudergesprekken 8e jaars

Donderdag 28 januari                                                      Streetdance voor bovenbouw in school

Vrijdag 29 januari                                                               Weeksluiting in de hal

Maandag 1 februari                                                           Weekopening in de groepen
                 
                                                                                                   Oudergesprekken OB, MB en 7e jaars

Vrijdag 5 februari                                                                Weeksluiting in de groep


                                                                  Voor in de agenda!
-De weekopening van 3OB wordt verplaatst naar maandag 4 april!
-De weekopening van 1 KB wordt verplaatst naar maandag 30 mei!

                                                                         Ouderraad
We zitten bijna op de helft van het schooljaar en dat was voor de ouderraad aanleiding om het Nieuwe Jaar met de derde reguliere zitting te beginnen. We keken terug op het afgelopen half jaar en vooral op de feestelijke activiteiten in december, die de feestcommissie samen met de school en alle betrokkenen ouders heeft georganiseerd!
Diana, de penningmeester verantwoorde de besteding van de ouderbijdrage en kon melden dat er inmiddels ca. 60% van de ouders betaald heeft. De herinneringen gaan eind van de maand de deur uit.
(Ter herinnering: € 42,- naar de rekening van de Ouderraad. Het rekeningnummer is:
NL54 INGB 0004 5799 70 t.n.v. Financieel comité Biënkorf, o.v.v. de naam en groep van uw kind.)
We zoeken nog steeds een nieuwe penningmeester die de taken van Diana kan overnemen. Je hoeft geen accountant te zijn en Diana wil je met alle plezier wegwijs maken. Ben je geïnteresseerd geef je dan op en kom de ouderraad versterken.
Er is nog meer goed nieuws: om onze school verkeersveiliger te maken, hebben zich Evianne (OR) en Patricia (MR) bij het Verkeersplein Amsterdam, het loket voor alle verkeerseducatie op scholen, als verkeersambassadeurs opgegeven. Dat houdt o.a. in dat binnenkort de verkeerssituatie voor de school duidelijker geregeld wordt en daarmee wangedrag bij het parkeren tegen wordt gegaan!
Wil je meer weten over deze zitting lees dan de notulen op het prikbord!
Yvonne Delhey

                                                                 Aanmelding broertjes en zusjes!
In november heeft u een aanmeldingsformulier ontvangen van de gemeente Amsterdam voor kinderen die op dat moment 2,5 jaar oud zijn. Wij verzoeken u dit formulier in te vullen en af te geven bij Tilly of Cathy.
  
                                                                                  Galerie op de site
Kijk af en toe even bij Galerie op de site voor teksten en foto’s van activiteiten in de school!
  
                                                                                  De weeksluiting
Om de week is er op vrijdag een weeksluiting in de hal. Bij deze viering laten kinderen uit verschillende groepen op verschillende manieren zien waar zij de afgelopen week mee bezig zijn geweest. Dit kan in de vorm van een toneelstukje, een dansje, voorlezen uit eigen werk, vertellen over een belangrijke leerervaring, een liedje, enz. zijn.
De weeksluiting voor de kleuter- en onderbouw is op vrijdagochtend van 11.30 tot 12.00 uur
De weeksluiting voor midden- en bovenbouw is op vrijdagmiddag van 14.30 tot 15.00 uur.
Ouders zijn bij de viering van harte welkom!

                                                                            Gevonden kleding
In de ruimte bij het kopieerapparaat tegen over de groep van Henny,3OB, staat een ton vol met gevonden kleding. Mist uw kind een jas, trui vest, gymkleding etc. kijk er even in!

                                                       Gezocht sokken en broeken voor KB
Voor de kleuters zijn we dringend op zoek naar sokken, kniekousen, maillots en lange broeken, het liefst joggingbroeken en vooral jongensonderbroeken! Dit kan zijn voor een plasongelukje of het vallen in een regenplas! Heeft u nog oude of te kleine kleding liggen, breng het naar de groepsleiders van de kleuterbouw!

                                                                Kleding van school geleend ?
Wanneer uw kind op school een ongelukje heeft gehad hebben wij op school reservekleding. Het verzoek aan u is de reservekleding te wassen en terug te geven aan de groepsleider!
  
                                                                Ouderbijdrage 2015-2016
De herinneringsbrieven voor de ouderbijdrage zijn deze week meegegeven. Het zou fijn zijn als iedereen snel betaalt, zodat dat geld besteed kan worden voor o.a. schoolreisjes van kleuter- en onderbouw, excursies en de lentewandeling.
U kunt de bijdrage van € 42,- overmaken naar de rekening van de Ouderraad. Het rekeningnummer is:
NL54 INGB 0004 5799 70 t.n.v. Financieel comité Biënkorf, o.v.v. de naam en groep van uw kind.
U kunt het bedrag ook contant betalen bij Cathy.
  
                                                           Word vriend van het Zoemertje!
Door vriend van het Zoemertje te worden voor 10 euro per jaar, kunnen we de vaardigheden van de kinderredactie vergroten d.m.v. workshops en excursies.
Hiermee help je de school ook met de financiering van de drukkosten van het blad.

Je kunt je donatie overmaken op rekening
NL90 INGB 066.26.97.162 t.n.v. St. KBA inz. Biënkorf
o.v.v. vriend zoemertje 2015-2016

Iedereen die nog een extra exemplaar van het Zoemertje wil hebben, kan deze bij Tilly in de koffiekamer afhalen.


                                                           OVERBLIJFGELD SCHOOLJAAR 2015-2016
Uit onze administratie is gebleken dat nog niet alle jaar- en halfjaarbetalers (de eerste termijn van) het overblijfgeld hebben betaald. Wij verzoeken dringend het overblijfgeld
over te maken op de rekening van de TSO:NL05 INGB 0660 5716 76 o.v.v. naam en groep kind.
Het gereduceerde tarief voor jaarbetaling is niet meer van toepassing:
- overblijfgeld voor kleuter- en onderbouw bedraagt dan € 184 (i.p.v. € 178) bij 3 dagen overblijf
- overblijfgeld voor midden- en bovenbouw bedraagt dan € 246 (i.p.v. € 238) bij 4 dagen overblijf
Foto's

Video's

Meer informatie