Bijgeluiden 24 juni 2019

 • Gemaakt op: 24-6-2019 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Cathy Vos
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

Agenda 24 juni 2019
Maandag 24 juni
Musical 3BB
Oudergesprekken OB, MB en 7e jaars 1BB en 2BB

Woensdag 26 juni
Informatie overgang gr. 2 naar gr. 3

Donderdag 27 juni 
Oudergesprekken 7e jaars

Vrijdag 28 juni
Weeksluiting in de groepen
Opnameviering
8e jaars tot 11.00 uur vrij!

Maandag 1 juli
Weekopening in de groepen
Oudergesprekken OB en MB

Woensdag 3 juli
Bouwverlaterslunch voor de kinderen
van groep 2, 4 en 6: de kinderen kunnen om
14.00 uur opgehaald worden

Donderdag 4 juli
Laatste schooldag
We zwaaien de 8e jaars vanaf 14.50 uur
uit op het kleuterschoolplein en we tellen af voor de vakantie!

Gala-avond 8e jaars, voor de ouders
en de leerlingen van groep 8 vanaf 19.15 uur!

laatste schooldag!
Vrijdag 5 juli tot en met
25 augustus
Vakantie alle kinderen vrijdag

Maandag 26 augustus
Weer naar school
Op Mariëndaal 11

Laatste Bijgeluiden van dit schooljaar!       
Nog een paar belangrijke zaken:

 • Lever z.s.m. het overblijfcontract voor volgend schooljaar in!
 • Kijk nog even bij de gevonden voorwerpen!
 •     Graag de ouderbijdrage betalen mocht u dit nog niet hebben gedaan!

Nogmaals dank aan alle ouders die ons dit jaar hebben geholpen er een mooi schooljaar van te maken!

Het hele Biënkorf-team wenst iedereen een heerlijke vakantie.

Tot maandag 26 augustus in ons nieuwe gebouw!

 

Gevonden kleding
Alle kleding die in school blijft liggen kunt u vinden in de kamer van Tilly, rechts naast de trap bij de hoofdingang en bij de kleuteringang!  Vanaf vrijdag 5 juli gaat alles weg!                

Overblijfregeling 2019-2020
Uw kind krijgt heeft deze week de nieuwe overblijfregeling voor schooljaar  2019-2020 mee naar huis. Wij verzoeken u voor elk kind een exemplaar in te vullen en voor 4 juli in te leveren bij de groepsleider.

Wanneer u de overblijf van 2018-2019 nog niet betaald heeft of nog geen regeling heeft getroffen, kan uw kind geen gebruik maken van de overblijfregeling 2019-2020!

Ouderbijdrage 2018-2019
U kunt de bijdrage van € 42,- overmaken naar de rekening van de Ouderraad. Het rekeningnummer is:NL54 INGB 0004 5799 70 t.n.v. Financieel comité Biënkorf, o.v.v. de naam en groep van uw kind.
U kunt het bedrag ook contant betalen bij Cathy.

Verhuizing van kinderen
Dringend verzoek aan ouders die gaan verhuizen of van plan zijn te gaan verhuizen. Graag melden bij de groepsleider en bij Cathy via mail: c.vos@askoscholen.nl

Word vriend van het Zoemertje!
Om deze schoolkrant te kunnen blijven maken hebben we uw steun nodig! Door vriend van het Zoemertje te worden voor 10 euro per jaar, kunnen we de vaardigheden van de kinderredactie vergroten d.m.v. workshops en excursies. Hiermee help je de school ook met de financiering van de drukkosten van het blad. Je kunt je donatie overmaken op rekening NL90 INGB 066.26.97.162 t.n.v. St. KBA inz. Biënkorf o.v.v. vriend zoemertje 2018-2019

 

 

 

 


Foto's

Video's

Meer informatie