Bijgeluiden 26 november

  • Gemaakt op: 26-11-2018 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Cathy Vos
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  
Agenda 26 november 2018

Maandag 26 november
Weekopening 1OB
MR vergadering 17.00 uur
Informatieavond ouders 8e jaars 19.30 uur

Vrijdag 30 november
Weeksluiting in de groepen

Maandag 3 december
Weekopening 2OB
BB naar Toneelmakerij Stadsschouwburg

Woensdag 5 december
Sinterklaasfeest

Donderdag 6 december
Sint versiering weghalen

Vrijdag 7 december
Kerstversiering ophangen
Weeksluiting in de groepen

Maandag 10 december 
Weekopening 3MB

Voor in de agenda:
De onderbouw bezoekt in januari Het Van Goghmuseum, u kunt bij de groepsleider aangeven of u mee kan! 
8-1-2019 2OB naar Van Gogh Museum
10-1-2019 1OB naar Van Gogh Museum
28-1-2019 4OB naar Van Gogh Museum
31-1-2019 3OB naar Van Gogh Museum

Kerstviering Biënkorf
Donderdag 20 december is het kerstdiner informatie volgt in de volgende Bijgeluiden!

Informatieavond ouders groep 8
Maandag 26 november a.s. is er een informatieavond voor de ouders van groep 8 over het voortgezet onderwijs, VO, de procedure en het tijdpad. Wij hopen alle ouders van groep 8 daar te zien, uitnodiging volgt via Parro.

Aanmelden broertjes en zusjes
Deze week heeft u van de gemeente Amsterdam de aanmeldingsformulieren van de kinderen geboren tussen 1 september 2015 en 31 augustus 2016 ontvangen. Wij verzoeken u de ingevulde formulieren zo spoedig mogelijk af te geven bij Cathy of Tilly zo weet u zeker dat uw kind aangemeld is bij ons op school i.v.m. de gegarandeerde plaatsing voor broertjes en zusjes.

De Bienkorf Feestcommissie zoekt nieuwe mensen. 
Altijd al willen meehelpen bij de feesten op school, dan zijn we op zoek naar jou!
Aanmelden of vragen? 
Mail: swannetweis@hotmail.com

Atelier Romeinen 
Dinsdag 13 november hadden we een atelier over de Romeinen. Je kon kiezen uit leitje maken, een gladiatorpop,  goden van klei,  mozaïek, Romeinse stad van kapla, Romeinse kan van klei, linoleum snede, Romeinse schilden, Romeinse klok en Romeinse munten van klei. Iedereen vond het erg leuk en gezellig. Ze waren heel creatief bezig. De ouders vonden het erg leuk. Van Ilja en Youn 

Atelier 'Kerst' onderbouw
Op woensdag 19 december (9.00-11.00) organiseert de onderbouw weer een atelier. Lijkt het u leuk om een kerstactiviteit te bedenken en uit te voeren met een groepje kinderen, schrijf u dan in. De inschrijflijst hangt op de gang bij de klassen.

Versieren school
De kinderen en school zijn helemaal in Sint sferen, dankzij de hulp van een hoop ouders, en we kunnen niet wachten totdat de Sint onze school bezoekt op 5 december.
Nu hebben we een paar dagen om na de komst van de Sint de school om te toveren in Kerst sferen en willen graag weer jullie hulp vragen. 
Sint versiering weghalen - 6 december 09:00 uur verzamelen in koffiekamer
Kerst versiering ophangen - 7 december 09:00 uur verzamelen in de koffiekamer
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Groeten De Feestcommissie

Milieubende 
wij deden mee aan een wedstrijd van de milieubende. Het was een wedstrijd tussen veel scholen van Amsterdam. De winnaar is degene die het meest doet voor het milieu. Wij hadden de tijd van 4 oktober tot 3 november, alle klassen van de bovenbouw deden mee. Wij hadden een toneelstuk, een pamflet om mensen over te halen dat ze bewuster gaan leven, en zelfgemaakt papier. En we wachten nog op de uitslag. Svit 3BB 
Deze week hebben we gehoord dat 1BB een prijs heeft gewonnen bij de wedstrijd!

De Krijtkring 
De Krijtkring is een toneelstuk waar we maandag over twee weken naar toe gaan in het Stadsschouwburg. Laatst was er iemand van de Krijtkring en zei dat de maker van het toneelstuk al heel oud was en de van de eerste die vond dat je tijdens een toneelstuk iets ook zelf moest doen. Ze vertelde ook dat een goede daad van te voren kon doen en dan een kring met krijt eromheen maken een foto moest maken van de goede daad met de ring er om heen en die kan je dan op sturen naar krijtkring.nl. We gaan dat in de klas bekijken de volgende keer dat ze komt en je kan als je dat doet ook mensen op ideeën brengen en dat ze zelf dan ook misschien iets kunnen doen. Lisanne 2BB 

Ouderbijdrage 2018-2019
De herinneringsbrieven voor de ouderbijdrage zijn meegegeven. Het zou fijn zijn als iedereen snel betaalt, zodat het geld besteed kan worden voor o.a. de Sint- en Kerstviering. U kunt de bijdrage van € 42,- overmaken naar de rekening van de Ouderraad. Het rekeningnummer is:NL54 INGB 0004 5799 70 t.n.v. Financieel comité Biënkorf, o.v.v. de naam en groep van uw kind. 
U kunt het bedrag ook contant betalen bij Cathy.

Nogmaals! Toestemming beeldmateriaal 
U heeft voor de vakantie een mail ontvangen over de nieuwe privacy wetgeving. Hierbij heeft u ook het toestemmingsformulier Beeldmateriaal ontvangen. Aan u het verzoek deze per kind in te vullen en te ondertekenen en af te geven aan de groepsleider of Tilly.

Overblijfregeling 2018-2019
Graag z.s.m. de overblijfregeling voor dit schooljaar inleveren. 
De bijdrage zo spoedig mogelijk overmaken naar de rekening 
van TSO: NL05 INGB 0660 5716 76

Verhuizing van kinderen
Dringend verzoek aan ouders die gaan verhuizen of van plan zijn te gaan verhuizen. Graag melden bij de groepsleider en bij Cathy via mail:
c.vos@askoscholen.nl
Trakteren op school
Wij willen u er dringend op wijzen dat wij op schoolwillen dat er ‘gezonde en lekkere’ traktaties worden uitgedeeld door de jarige kinderen. Dit betekent dat er geen snoep wordt uitgedeeld en zeker geen lolly’s. En houd het bij één traktatie, dus niet ook nog een cadeautje erbij! Dit geldt ook voor de groepsleiders!
In elke groep is de traktatiewaaier aanwezig, vraag het even aan de groepsleider!

Word vriend van het Zoemertje!
Om deze schoolkrant te kunnen blijven maken hebben we uw steun nodig! Door vriend van het Zoemertje te worden voor 10 euro per jaar, kunnen we de vaardigheden van de kinderredactie vergroten d.m.v. workshops en excursies.
Hiermee help je de school ook met de financiering van de drukkosten van het blad.
Je kunt je donatie overmaken op rekening 
NL90 INGB 066.26.97.162 t.n.v. St. KBA inz. Biënkorf
o.v.v. vriend zoemertje 2017-2018


Foto's

Video's

Meer informatie