Bijgeluiden 28 januari

  • Gemaakt op: 28-1-2019 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Cathy Vos
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  
Agenda 28 januari 2019

Maandag 28 januari
Weekopening in de groepen

4OB naar Het Van Goghmuseum

Adviesgesprekken groep 8

Donderdag 31 januari 
3OB naar Het Van Goghmuseum

Vrijdag 1 februari
Weeksluiting in de hal

Maandag 4 februari
Weekopening 5KB

BB naar Concertgebouw

Oudergesprekken onder- en middenbouw

Vrijdag 8 februari
Atelier Onderbouw

Weeksluiting in de hal

Maandag 11 februari
Weekopening 4 KB

3 BB naar Het Scheepvaartmuseum
‘Onvrije verhalen’ , slavernijverleden

Oudergesprekken onder-, middenbouw en 7e jaars

Voor in de agenda:
dinsdag 12 februari: 1BB naar Het Scheepvaartmuseum
Woensdag 13 februari: Tentoonstelling OB ‘Kunst’ vanaf 12.00 uur
dinsdag 26 februari: 2BB naar Het Scheepvaartmuseum
woensdag 6 maart: start het Biënkoor weer!
onder voorbehoud vrijdag 15 maart: staking, alle kinderen vrij

Wijzigingen weekopeningen
3KB maandag 1 april
1MB maandag 15 april

Rapporten
De kinderen hebben hun rapport mee naar huis gekregen of krijgen het binnenkort mee. Voor de kleuter- en onderbouw is de map vernieuwd en ontworpen door Miriam, groepsleider van 2kb. 
Het rapport wordt met aandacht en zorg door de groepsleider opgesteld. Wij verzoeken u het rapport intact te laten en er zorgvuldig mee om te gaan. Wij willen u ook vragen het blad voor leerlingen en ouders samen in te vullen.

Landelijke onderwijsstaking
Zoals u wellicht heeft gehoord in de media is er een landelijke stakingsdag aangekondigd op vrijdag 15 maart.
Onder voorbehoud doet ook De Biënkorf mee aan de landelijke staking. Wij houden u hiervan op de hoogte.
Wij zullen onze na-schoolse aanbieders hiervan op de hoogte brengen.

Biënkoor
Het koor gaat woensdag 6 maart weer van start. Woensdag 12 juni is de laatste bijeenkomst!

Kleuterbouw naar Het Concertgebouw
“Kom, we gaan spelen!” 
Een dag uit het leven van een kind. 
Eerst opstaan en ontbijten, dan lekker buitenspelen. Tikkertje of verstoppertje? De zes muzikanten van Amsterdam Sinfonietta proberen de verschillende gevoelen die tijdens spel naar boven komen te verwerken in de mooie muziek en de ontzettend leuke liedjes. En heerlijke voorstelling waarbij de kinderen veel mee mogen doen met zang, dans en andere bewegingen. Veel herkenbare en grappige stukjes waarbij we ontzettend hard hebben gelachen. Met een grote lach op het gezicht gingen wij weer richting bus en vele kids lagen ‘s avonds in bed nog steeds te trommelen of liedjes te zingen. Een echte aanrader!

2KB en 3KB gaan 21 maart naar deze voorstelling!

3MB naar Het Van Goghmuseum
We zijn naar het Vincent van Gogh Museum geweest. We gingen met bus 37 en tram lijn 3. In het museum moesten we onze jassen bij de bali afgeven. 
We werden in twee groepen verdeeld. Daarna gingen we naar het eerste schilderij. De Aardappeleters.  En we moesten een ding uitkiezen uit het schilderij. Op het schilderij zaten boeren en boerinnen aardappels eten. 
Vincent had met donkere kleuren geverfd. Hij vond dit het mooiste schilderij van alle schilderijen die hij heeft geschilderd. Het heeft 5 jaar geduurd voordat dit schilderij af was. Een ander schilderij dat we hebben bekeken, was de Slaapkamer van Vincent. Daar moesten we de gele hoed van Vincent vinden en een goede verstopplek zoeken. Camille een goede vriend van Vincent wilde dit weten. Camille was een kind en de zoon van de postbode. 
Vincent schreef veel brieven naar zijn broer Theo. Daarin schreef hij hoe het ging met zijn schilderij en of hij nog kwasten en verf nodig had. De postbode bezorgde de brieven, dus kende Vincent goed. 
Een andere opdracht was dat we een emotie moesten uitkiezen. Onze emoties waren verliefd, zenuwachtig, sip, boos en blij. Bij deze emoties zochten we een schilderij uit en vertelden we waarom die emotie bij het schilderij paste. 
Vincent schilderde veel met geel. Dat was zijn lievelingskleur. Gele kleuren betekenden dat hij blij was. Donkere kleuren bedroefd. 
De laatste opdracht was een snel tekenopdracht. Je koos iemand uit de groep om na te tekenen en daarna gingen we raden wie je getekend had. 
Onze mening: Noortje; ‘Het bezoek was veel te kort’. Robel: ‘leuke opdrachten’. Finn: ’Ik kende alle schilderijen al.’ Beer: ‘Fantastisch!’  
Dit verslag is geschreven door Finn, Oka, Wiene, Noortje, Beer, Hamza, Robel 

E-mail van medewerkers van school
Op De Biënkorf werkt een groot aantal medewerkers. U kunt ze bereiken door een mail te sturen naar: voorletter.achternaam@askoscholen.nl
De mail wordt gelezen en beantwoord op werkdagen van de medewerker binnen 8.00 en 17.00 uur.

Gevonden kleding
Alle kleding die in school blijft liggen kunt u vinden in de kamer van Tilly, rechts naast de trap bij de hoofdingang!                       

Atelier onderbouw
Op vrijdag 8 februari (9.00-11.00) organiseert de onderbouw weer een atelier met het thema “in het atelier” (kunst). Lijkt het u leuk om een activiteit te bedenken en uit te voeren met een groepje kinderen, of wilt u gewoon komen helpen, schrijf u dan in! De inschrijflijst hangt op de gang bij de klassen.
Het thema wordt woensdag 13 februari afgesloten met een tentoonstelling in de hal vanaf 12.00 uur.

Ontbijt
Een van de belangrijkste maaltijden van de dag is ‘het ontbijt’. Wij horen regelmatig van kinderen dat zij in de ochtend niet eten. Pas op school om 10 uur krijgen zij hun ‘ontbijt’. Dit is natuurlijk niet de bedoeling. De kinderen hebben al hun energie nodig om te kunnen spelen en leren en het ontbijt is een voorwaarde om dit te kunnen doen. 
Op voedingscentrum.nl kunt u tips vinden voor een goed ontbijt!

Aanmelden broertjes en zusjes
Van de gemeente Amsterdam heeft u de aanmeldingsformulieren van de kinderen geboren tussen 1 september 2015 en 31 augustus 2016 ontvangen. Wij verzoeken u de ingevulde formulieren zo spoedig mogelijk af te geven bij Cathy of Tilly zo weet u zeker dat uw kind aangemeld is bij ons op school i.v.m. de gegarandeerde plaatsing voor broertjes en zusjes.

Ouderbijdrage 2018-2019
De herinneringsbrieven voor de ouderbijdrage krijgt u binnenkort mee of zijn al meegegeven.. Het zou fijn zijn als iedereen snel betaalt, zodat het geld besteed kan worden voor o.a. de komende schoolreisjes van kleuter- en onderbouw. U kunt de bijdrage van € 42,- overmaken naar de rekening van de Ouderraad. Het rekeningnummer is:NL54 INGB 0004 5799 70 t.n.v. Financieel comité Biënkorf, o.v.v. de naam en groep van uw kind. 
U kunt het bedrag ook contant betalen bij Cathy.


Overblijfregeling 2018-2019

De herinnering voor het betalen van de overblijfregeling zijn verstuurd. Wij vragen u de bijdrage zo spoedig mogelijk over te maken naar de rekening 
van TSO: NL05 INGB 0660 5716 76 o.v.v. naam en groep van uw kind!

Verhuizing van kinderen
Dringend verzoek aan ouders die gaan verhuizen of van plan zijn te gaan verhuizen. Graag melden bij de groepsleider en bij Cathy via mail: c.vos@askoscholen.nl

Trakteren op school
Wij willen u er dringend op wijzen dat wij op schoolwillen dat er ‘gezonde en lekkere’ traktaties worden uitgedeeld door de jarige kinderen. Dit betekent dat er geen snoep wordt uitgedeeld en zeker geen lolly’s. En houd het bij één traktatie, dus niet ook nog een cadeautje erbij! Dit geldt ook voor de groepsleiders!
In elke groep is de traktatiewaaier aanwezig, vraag het even aan de groepsleider!

Word vriend van het Zoemertje!
Om deze schoolkrant te kunnen blijven maken hebben we uw steun nodig! Door vriend van het Zoemertje te worden voor 10 euro per jaar, kunnen we de vaardigheden van de kinderredactie vergroten d.m.v. workshops en excursies.
Hiermee help je de school ook met de financiering van de drukkosten van het blad.
Je kunt je donatie overmaken op rekening 
NL90 INGB 066.26.97.162 t.n.v. St. KBA inz. Biënkorf
o.v.v. vriend zoemertje 2018-2019

Foto's

Video's

Meer informatie