Bijgeluiden 29 oktober 2018

  • Gemaakt op: 29-10-2018 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Cathy Vos
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Agenda 29 oktober 2018
Maandag 29 oktober
Weekopening in de groepen

Donderdag 1 november
2OB Herfstwandeling

Vrijdag 2 november

Weeksluiting in de groepen

Maandag 5 november
Weekopening in de hal St. Maarten
3OB Herfstwandeling

Donderdag 8 november
4OB Herfstwandeling

Vrijdag 9 november
Weeksluiting in de hal

Maandag 12 november
Weekopening in de groepen

Voor in de agenda:

Dinsdag 13 november: Klassenouder vergadering 20.00 uur
Maandag 19 november: Versieravond Sint en Kerst vanaf 19.00 uur
Maandag 26 november: Informatieavond voor ouders van kinderen in groep 8

Informatieavond ouders groep 8
Maandag 26 november a.s. is er een informatieavond voor de ouders van groep 8 over het voortgezet onderwijs, VO, de procedure en het tijdpad. Wij hopen alle ouders van groep 8 daar te zien, uitnodiging volgt via Parro.

Pilot Bouw! in de onderbouw
Na de herfstvakantie starten de onderbouwgroepen met een pilot Bouw!. Dit is een computergestuurd en tutor-ondersteund interventieprogramma ter preventie van leesproblemen bij kinderen in groep 2 t/m 4. Kinderen die geselecteerd worden voor dit programma gaan 4 keer per week een kwartier oefenen met het computerprogramma Bouw!. Zij oefenen dan extra met de klanken en letters.  Hiervoor zijn wij op zoek naar tutoren. De tutor begeleidt het kind bij het werken met het computerprogramma Bouw! en leest de opdrachten en tekst voor.  

Dus heeft u (of opa/oma/oppas) 's ochtends of 's middags een halfuur over (het liefst twee keer per week) en lijkt het u leuk om kinderen te begeleiden bij het programma, dan kunt u zich aanmelden bij de leerkracht. Wel is het belangrijk dat de tutor voor een wat langere periode beschikbaar is.  
Op www.bouwtutorlezen.nl kunt u een demo bekijken van het programma. 
Voor vragen over het programma Bouw! kunt u terecht bij Henny (3OB) of Virgilia (2OB). 


Versieravond 19 november
Beste ouders van de Biënkorf,
Ons jaarlijkse versieravondje staat weer voor de deur. Wij nodigen jullie daarom allemaal van harte uit om op maandagavond 19 november te komen helpen. We hebben inpakkers, knippers, knutselaars, ophangers, plakkers, vouwers, koffiezetters en veel handen nodig.  Het is dé avond om elkaar beter te leren kennen. Dus kom gezellig helpen. De inloop is v.a. 19.00 uur en we gaan door tot ongeveer 21.00 uur. Tot dan! Feestelijke groet, De feestcommissie 

FEESTCOMMISSIE IS OP ZOEK NAAR NIEUWE MENSEN
Altijd al willen meehelpen bij de feesten op school, dan zijn we op zoek naar jou!
Wat houdt het in?:
· Organiseren Sint en Kerstfeest

· Organiseren Ouderfeest

· Meehelpen Bouwverlaterslunch

· Meehelpen Lentewandeling

· Meehelpen Gala groep 8

Heb je interesse of vragen, stuur dan een email naar:
swannetweis@hotmail.com

Toestemming beeldmateriaal
U heeft voor de vakantie een mail ontvangen over de nieuwe privacy wetgeving. Hierbij heeft u ook het toestemmingsformulier Beeldmateriaal ontvangen. Aan u het verzoek deze per kind in te vullen en te ondertekenen en af te geven aan de groepsleider of Tilly.

Overblijfregeling 2018-2019
Graag z.s.m. de overblijfregeling voor dit schooljaar inleveren.

De bijdrage zo spoedig mogelijk overmaken naar de rekening
van TSO: NL05 INGB 0660 5716 76

Wanneer u de overblijf van 2017-2087 nog niet betaald heeft of nog geen regeling heeft getroffen, kan uw kind geen gebruik maken van de overblijfregeling 2018-2019!

Verhuizing van kinderen
Dringend verzoek aan ouders die gaan verhuizen of van plan zijn te gaan verhuizen. Graag melden bij de groepsleider en bij Cathy via mail:
c.vos@askoscholen.nl

Trakteren op school
Wij willen u er dringend op wijzen dat wij op schoolwillen dat er 'gezonde en lekkere' traktaties worden uitgedeeld door de jarige kinderen. Dit betekent dat er geen snoep wordt uitgedeeld en zeker geen lolly's. En houd het bij één traktatie, dus niet ook nog een cadeautje erbij! Dit geldt ook voor de groepsleiders!

In elke groep is de traktatiewaaier aanwezig, vraag het even aan de groepsleider!

Word vriend van het Zoemertje!
Om deze schoolkrant te kunnen blijven maken hebben we uw steun nodig! Door vriend van het Zoemertje te worden voor 10 euro per jaar, kunnen we de vaardigheden van de kinderredactie vergroten d.m.v. workshops en excursies.

Hiermee help je de school ook met de financiering van de drukkosten van het blad.

Je kunt je donatie overmaken op rekening

NL90 INGB 066.26.97.162 t.n.v. St. KBA inz. Biënkorf

o.v.v. vriend zoemertje 2018-2019

 

 

 

 


Foto's

Video's

Meer informatie