Bijgeluiden 4 maart 2019

  • Gemaakt op: 4-3-2019 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Cathy Vos
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Agenda 4 maart 2019

Maandag 4 maart

Weekopening 2KB

Woensdag 6 maart
Start Biënkoor

Vrijdag 8 maart
1BB Wilgen knotten

Weeksluiting in de hal

Maandag 11 maart
weekopening 4OB

OR vergadering 19.30 uur

Woensdag 13 maart

Studiedag alle kinderen vrij!

Donderdag 14 maart
MB Theaterkraken

Vrijdag 15 maart
Landelijke staking alle kinderen vrij!

Maandag 18 maart
Weekopening in de groepen

MR vergadering

Voor in de agenda:
donderdag 21 maart: Lentewandeling!
donderdag 28 maart: Studiedag alle kinderen vrij!
Maandagavond 8 april: Ouderavond Verkeer en mediawijsheid

Gezocht extra kleding!
Voor ongelukjes, in broek plassen etc., zijn we op zoek naar kleding, jogging broeken, leggings etc. Graag afgeven bij de groepsleiders van de kleuterbouw!

Ouderfeest
Vrijdagavond 14 juni willen we het ouderfeest organiseren. We zijn nog op zoek naar bandleden! Speel je een instrument, we zijn vooral op zoek naar een drummer! Stuur even een mail naar Cathy of Annette Nijder a.nijder@askoscholen.nl. Per Parro en mail sturen we ook nog een oproep!

Nieuwbouw
De nieuwbouw gaat voorspoedig. We proberen u z.s.m. op de hoogte te brengen van de verhuisdatum!

Techniekmaand
De techniekmaand is van start gegaan. Alle klassen zijn bezig met proefjes, experimenten, bouwen etc. Natuurlijk kunnen we altijd hulp gebruiken bij activiteiten, vraag even na bij de klassenouder of de groepsleider.

Biënkoor
Het koor gaat woensdag 6 maart weer van start. Woensdag 12 juni is de laatste bijeenkomst!

E-mail van medewerkers van school
Op De Biënkorf werkt een groot aantal medewerkers. U kunt ze bereiken door een mail te sturen naar: voorletter.achternaam@askoscholen.nl

De mail wordt gelezen en beantwoord op werkdagen van de medewerker binnen 8.00 en 17.00 uur. Het mailadres van de administratie: bienkorf.info@askoscholen.nl

Gevonden kleding
Alle kleding die in school blijft liggen kunt u vinden in de kamer van Tilly, rechts naast de trap bij de hoofdingang en bij de kleuteringang!                  

Ouderbijdrage 2018-2019
De herinneringsbrieven voor de ouderbijdrage zijn meegegeven tijdens de oudergesprekken. Het zou fijn zijn als iedereen snel betaalt, zodat het geld besteed kan worden voor o.a. de komende schoolreisjes van kleuter- en onderbouw. U kunt de bijdrage van € 42,- overmaken naar de rekening van de Ouderraad. Het rekeningnummer is:NL54 INGB 0004 5799 70 t.n.v. Financieel comité Biënkorf, o.v.v. de naam en groep van uw kind.
U kunt het bedrag ook contant betalen bij Cathy.

Overblijfregeling 2018-2019
De bijdrage zo spoedig mogelijk overmaken naar de rekening
van TSO: NL05 INGB 0660 5716 76

Verhuizing van kinderen
Dringend verzoek aan ouders die gaan verhuizen of van plan zijn te gaan verhuizen. Graag melden bij de groepsleider en bij Cathy via mail:
c.vos@askoscholen.nl

Trakteren op school
Wij willen u er dringend op wijzen dat wij op schoolwillen dat er 'gezonde en lekkere' traktaties worden uitgedeeld door de jarige kinderen. Dit betekent dat er geen snoep wordt uitgedeeld en zeker geen lolly's. En houd het bij één traktatie, dus niet ook nog een cadeautje erbij! Dit geldt ook voor de groepsleiders!

In elke groep is de traktatiewaaier aanwezig, vraag het even aan de groepsleider!

Word vriend van het Zoemertje!
Om deze schoolkrant te kunnen blijven maken hebben we uw steun nodig! Door vriend van het Zoemertje te worden voor 10 euro per jaar, kunnen we de vaardigheden van de kinderredactie vergroten d.m.v. workshops en excursies.

Hiermee help je de school ook met de financiering van de drukkosten van het blad.

Je kunt je donatie overmaken op rekening

NL90 INGB 066.26.97.162 t.n.v. St. KBA inz. Biënkorf

o.v.v. vriend zoemertje 2018-2019

 

 

 

 


Foto's

Video's

Meer informatie