Bijgeluiden 2 september 2019

  • Gemaakt op: 30-8-2019 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Cathy Vos
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  
Agenda 2 september 2019
Maandag 2 september
Weekopening in de groepen 
3OB en 4OB naar Artis

Dinsdag 3 september 
1OB en 2OB naar Artis
Stamgroepavond Kleuterbouw 19.30 uur

Donderdag 5 september
Start van de schaaklessen in 1BB

Vrijdag 6 september
Weeksluiting in de hal

Maandag 9 september
Weekopening in de groepen
Stamgroepavond Onderbouw 19.30 uur

Dinsdag 10 september
Stamgroepavond Middenbouw 19.30 uur

Vrijdag 13 september
Weeksluiting in de groepen

Maandag 16 september 
Weekopening in de hal
Stamgroepavond Bovenbouw 19.30 uur

Ook dit schooljaar alleen water in bekers/bidons etc.
We willen dat de kinderen in de ochtend fruit en/of rauwkost eten en water drinken. Water graag meegeven in een bidon/beker of iets anders duurzaams. Dit om met elkaar de ‘plasticsoep’ tegen te gaan. Tijdens de overblijf krijgen de kinderen melk of water.

Stamgroepavond
De stamgroepavond is bedoeld om elkaar als ouders van de  groep en de groepsleerkracht te leren kennen en ontmoeten. U krijgt deze avond informatie over het komend schooljaar. Daarom vinden wij het belangrijk dat er van elk kind een ouder aanwezig is .
Stamgroepavond kleuterbouw dinsdag 3 september
Stamgroepavond onderbouw maandag 9 september
Stamgroepavond middenbouw dinsdag 10 september
Stamgroepavond bovenbouw maandag 16 september

Het Biënkorfkoor
Woensdag 2 oktober start het koor weer. 

Afspraken nieuwe schooljaar
Het nieuwe jaar is weer begonnen, laten we met elkaar de afspraken weer even op een rijtje zetten:
Breng uw kind op tijd naar school
De deuren van de school gaan om 8.30 uur open
Inloop in de klas is tot 8.45 uur
Parkeer veilig in de wijk rond de school
Parkeer in de vakken en niet op de stoep of achter de gele streep
Kom allemaal naar de stamgroepavond
Controleer op de leerlingenlijsten bij de klas uw gegevens
Sluit de deur van de school als u de school verlaat
Sluit het hek van de speelplaats
Praat zachtjes met elkaar op de gang
Laat uw kind gezond en lekker trakteren
Geef de leerkracht dezelfde traktatie als de kinderen
Controleer uw kind regelmatig op hoofdluis
Was regelmatig de gymkleding
Controleer of de gymschoenen nog passen
Laat kinderen alleen bij calamiteiten naar huis bellen
Vanaf 8 uur 's ochtends kunt u uw kind telefonisch ziekmelden
Bel zelf de BSO wanneer uw kind ziek is
Graag de overblijfformulieren z.s.m. inleveren
Geef uw kind water mee

Schaken op De Biënkorf
Op donderdag 5 september beginnen de schaaklessen weer.
Ik ben Sanne en geef nu vier jaar schaakles op de Bienkorf. Ik ben gediplomeerd schaaktrainer, scheidsrechter en geef les op tien scholen. 
Schaken is een prachtig spel waar je vooruitdenken, hoofdrekenen, analytisch vermogen en andere zgn. "vakoverschrijdende kwaliteiten" traint.
Komend schooljaar zijn er weer schaaklessen op de Bienkorf met nog drie plekken beschikbaar.
Een proefles behoort ook tot de mogelijkheden.

Locatie: Lokaal van juf Brenda.
Tijd: Donderdag van 15.20 tot 16.20.
Kosten: 6,- per les, inclusief werkboekje.
Periode: Zeven à acht weken, van vakantie tot vakantie, daarna beslist eenieder over al dan niet doorgaan.

Als je vragen hebt mag je bellen 0614162256 of mailen, sannebornvisser@gmail.com

Veilig Parkeren en Schoolzone
Langs de weg van de Mariëndaal, tegenover de school, ziet u een doorgetrokken gele streept. Dit betekent dat u hier niet mag stilstaan om kinderen uit de auto te laten, parkeren of anderszins te laden en lossen.
Dit is een van de maatregelen die de gemeente heeft getroffen om de schoolomgeving veiliger te maken en de overlast tegen te gaan voor de bewoners.

Een gele doorgetrokken streep houdt een verbod in. Op de plek naast een gele doorgetrokken streep is zelfs het stilstaan met een voertuig verboden. Het gaat hier dus verder dan een parkeerverbod.

Overblijfregeling 2019-2020
Graag z.s.m. de overblijfregeling voor dit schooljaar inleveren. 
De bijdrage zo spoedig mogelijk overmaken naar de rekening 
van TSO: NL05 INGB 0660 5716 76
Wanneer u de overblijf van 2018-2019 nog niet betaald heeft of nog geen regeling heeft getroffen, kan uw kind geen gebruik maken van de overblijfregeling 2019-2020.

Verhuizing van kinderen
Dringend verzoek aan ouders die gaan verhuizen of van plan zijn te gaan verhuizen. Graag melden bij de groepsleider en bij Cathy via mail:
c.vos@askoscholen.nl

Onderbouw naar Artis
Maandag 2 september gaan 3OB en 4OB naar Artis, 1OB en 2OB gaan 
dinsdag 3 september naar Artis. De kinderen moeten een OV-chipkaart meenemen met voldoende saldo. Heeft uw kind zelf een Artis-jaarkaart, geef deze a.u.b. mee aan de groepsleider

Trakteren op school
Wij willen u er dringend op wijzen dat wij op schoolwillen dat er ‘gezonde en lekkere’ traktaties worden uitgedeeld door de jarige kinderen. Dit betekent dat er geen snoep wordt uitgedeeld en zeker geen lolly’s. En houd het bij één traktatie, dus niet ook nog een cadeautje erbij! Dit geldt ook voor de groepsleiders.
In elke groep is de traktatiewaaier aanwezig, vraag het even aan de groepsleider.

Ouderbijdrage 2019-2020
Tijdens de stamgroepavond geven wij de brieven voor de ouderbijdrage  mee. Het zou fijn zijn als iedereen snel betaalt, zodat het geld besteed kan worden. 
U kunt de bijdrage van € 42,- overmaken naar de rekening van de Ouderraad. Het rekeningnummer is:
NL54 INGB 0004 5799 70 
t.n.v. Financieel comité Biënkorf, o.v.v. de naam en groep van uw kind. 
U kunt het bedrag ook contant betalen bij Cathy.

Word vriend van het Zoemertje
Om deze schoolkrant te kunnen blijven maken hebben we uw steun nodig! Door vriend van het Zoemertje te worden voor 10 euro per jaar, kunnen we de vaardigheden van de kinderredactie vergroten d.m.v. workshops en excursies.
Hiermee help je de school ook met de financiering van de drukkosten van het blad.
Je kunt je donatie overmaken op rekening 
NL90 INGB 066.26.97.162 t.n.v. St. KBA inz. Biënkorf
o.v.v. vriend zoemertje 2019-2020
Foto's

Video's

Meer informatie