Bijgeluiden 8 januari 2016

 • Gemaakt op: 8-1-2016 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Cathy Vos
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  


                                                                  Agenda 8 januari 2016


Maandag 11 januari                                         Weekopening in de groepen

                                                                                 Vergadering Ouderraad 19.30 uur
 
Donderdag 14 januari                                    Streetdance voor bovenbouw in school

Vrijdag 15 januari                                             Weeksluiting in de hal

Maandag 18 januari                                        Weekopening in de groepen

Donderdag 21 januari                                    Streetdance voor bovenbouw in school

Vrijdag 22 januari                                            Weeksluiting in de groep       


 

                                                                             Dank!
Dank aan alle ouders die geholpen hebben om de decemberfeesten tot een succes te maken!

                                                             Goede voornemens
Hierbij het verzoek aan alle kinderen en ouders om op tijd op school te zijn. De deuren gaan om 8.30 uur open en de lessen starten om 8.45 uur. Wanneer iedereen om 8.40 uur binnen is kan de school om 8.45 uur beginnen!

                                                                  Voor in de agenda!
-De weekopening van 3OB wordt verplaatst naar maandag 4 april!
-De weekopening van 1 KB wordt verplaatst naar maandag 30 mei!
 
                                                                         Streetdance
De komende 4 weken krijgt de bovenbouw streetdanceles van lerares Natasja. We krijgen elke donderdag een uurtje les per week. Het is heel leuk om even lekker te bewegen en nieuwe moves te leren. We moesten een partner kiezen en daarmee me een dansje oefenen. We krijgen les in de hal en vinden het héééél leuk!!
Bram, Dea en Walid 3BB

                                                                            Honkbal
Op maandag 25 januari start de sportclub Honkbal voor de kinderen uit groep 5/6 en 7/8 in de gymzaal van montessori school Boven 't Y.
De lessen starten maandag 25 januari en zijn t/m 8 april.
Groep 5/6: 15.15u tot 16.15u
Groep 7/8:  16.15u tot 17.15u
Voor die tijd krijgen de kinderen uit deze groepen twee kennismakingslessen tijdens de gymlessen op school. Behalve de kinderen uit de groep van Tinky. Natuurlijk kunnen zij zich ook opgeven voor de sportclub.
De sportclub kost 5 euro en de kinderen kunnen zich inschrijven via een inschrijfformulier dat uitgedeeld wordt op een van de gymdagen.

                                                                 Aanmelding broertjes en zusjes!        
In november heeft u een aanmeldingsformulier ontvangen van de gemeente Amsterdam voor kinderen die op dat moment 2,5 jaar oud zijn. Wij verzoeken u dit formulier in te vullen en af te geven bij Tilly of Cathy.
                

                                                                              Rapportgesprekken
-De rapportgesprekken met de ouders van onder- en middenbouw vinden maandag 25 januari en maandag 1 februari plaats.
-Voor de 8e jaars zijn de gesprekken op maandag 25 januari en dinsdag 26 januari.
-Voor de 7e jaars is dit op maandag 1 februari. 

                                                                               Galerie op de site
Kijk af en toe even bij Galerie op de site voor teksten en foto's van activiteiten in de school!                             

                                                                   Ouderbijdrage 2015-2016
De brieven voor de ouderbijdrage zijn deze week meegegeven. Het zou fijn zijn als iedereen snel betaalt!
U kunt de bijdrage van € 42,- overmaken naar de rekening van de Ouderraad. Het rekeningnummer is:
NL54 INGB 0004 5799 70 t.n.v. Financieel comité Biënkorf, o.v.v. de naam en groep van uw kind.
U kunt het bedrag ook contant betalen bij Cathy.

                                                           Word vriend van het Zoemertje!
Door vriend van het Zoemertje te worden voor 10 euro per jaar, kunnen we de vaardigheden van de kinderredactie vergroten d.m.v. workshops en excursies. Hiermee help je de school ook met de financiering van de drukkosten van het blad. Je kunt je donatie overmaken op rekening
NL90 INGB 066.26.97.162 t.n.v. St. KBA inz. Biënkorf
o.v.v. vriend zoemertje 2015-2016
Iedereen die nog een extra exemplaar van het Zoemertje wil hebben, kan deze bij Tilly in de koffiekamer afhalen.

                                                 OVERBLIJFGELD SCHOOLJAAR 2015-2016
Uit onze administratie is gebleken dat nog niet alle jaar- en halfjaarbetalers (de eerste termijn van) het overblijfgeld hebben betaald. Wij verzoeken dringend het overblijfgeld over te maken op de rekening van de TSO: NL05 INGB 0660 5716 76 o.v.v. naam en groep kind.
Het gereduceerde tarief voor jaarbetaling niet meer van toepassing:

 • overblijfgeld voor kleuter- en onderbouw bedraagt dan € 184 (i.p.v. € 178) bij 3 dagen overblijf
 • overblijfgeld voor midden- en bovenbouw bedraagt dan € 246 (i.p.v. € 238) bij 4 dagen overblijf

                                                                 WC-gebruik van de kinderen
De hygiëne van de wc's in school blijft voor ons een zorg. De wc's worden op de maandag, dinsdag en donderdag twee keer per dag schoongemaakt. Een keer door een overblijfmedewerker en een keer door de reguliere schoonmaker. Wanneer kinderen naast de wc pot plassen is de vloer natuurlijk weer nat. Regelmatig wordt er met de kinderen in de groep gesproken over het wc-gedrag van de kinderen. Er worden wc-gebruiklesjes gegeven. Aan u de vraag dit ook thuis met uw kinderen te bespreken. Het gaat vooral om het in de wc plassen, het billen afvegen, het gebruiken van een normale hoeveelheid wc papier etc.

           

                              

                

 Foto's

Video's

Meer informatie