Bijgeluiden 8 oktober 2018

  • Gemaakt op: 8-10-2018 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Cathy Vos
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Agenda 8 oktober 2018
Maandag 8 oktober
Weekopening start Kinderboekenweek
3OB en 4OB naar Artis
Stamgroepavond Bovenbouw

Vrijdag 12 oktober
Weeksluiting in de hal

Maandag 15 oktober
Weekopening in de groepen

Dinsdag 16 oktober
1OB Herfstwandeling

Woensdag 17 oktober
Informatieochtend voor nieuwe geïnteresseerde ouders
9.30 – 11.00 uur

Tentoonstelling Kinderboekenweek
12.00 – 13.30 uur

Vrijdag 19 oktober
Studiedag alle kinderen vrij!
Herfstvakantie t/m 28 oktober

Maandag 29 oktober
Weer naar school
weekopening in de groepen 

Vanaf dit schooljaar alleen water in bekers/bidons etc.
Vanaf dit schooljaar willen we dat de kinderen in de ochtend fruit en/of rauwkost eten en water drinken. Water graag meegeven in een bidon/beker of iets anders duurzaams. Dit om met elkaar de 'plasticsoep' tegen te gaan! Tijdens de overblijf krijgen de kinderen melk of water.

Dringend verzoek!  Aanmelden broertjes en zusjes geboren tussen 
1 mei 2015 en 31 augustus 2015 sluitingsdatum is 1 november!!!
U heeft vorig jaar van de gemeente Amsterdam een aanmeldingsformulier ontvangen van de kinderen die geboren zijn tussen
1 mei 2015 en 31 augustus 2015. Wij verzoeken u nogmaals de ingevulde formulieren z.s.m. af te geven bij Cathy of Tilly zo weet u zeker dat uw kind aangemeld is bij ons op school i.v.m. de gegarandeerde plaatsing voor broertjes en zusjes.

Atelier onderbouw 'vriendschap'
Op woensdag 17 oktober is ons eerste atelier met als thema kinderboekenweek / vriendschap. Hier hebben we enthousiaste ouders voor nodig! Je bedenkt een leuke knutselactiviteit of iets anders creatiefs en voert dit uit met een klein groepje. De intekenlijst hangt op de gang bij de onderbouw groepen

Stamgroepavond
De stamgroepavond is bedoeld om elkaar als ouders van de  groep en de groepsleerkracht te leren kennen en ontmoeten. U krijgt deze avond informatie over het komend schooljaar. Daarom vinden wij het belangrijk dat er van elk kind een ouder aanwezig is !!

  • Stamgroepavond bovenbouw maandag 8 oktober

Het douanespel van 2bb 2018 boevenkamp 
Toen we net klaar waren met het avondeten gingen we het bos in. Het was heel erg donker en je zag bijna niks in het begin, maar na een tijdje was er al aan gewend en zag je een stuk beter. Toen we op en bepaalde plak kwamen kregen we geld (nep) geld. En toen mochten we beginnen de bedoeling van het spel is met zo veel mogelijk geld de overkant halen maar in het bos stond de douane (de ouders die mee gingen) en die hadden een zaklamp mee en als we op 2 m afstand waren ging die zaklamp aan en zeiden ze HALT DOUANE!!!! dan moest je een briefje geld in leveren. en als je de over kant bereikt moet je al het geld wat je nog hebt in leveren in de bak. Uit eindelijk hadden wij gewonnen en niet de ouders. Lisanne

Toestemming beeldmateriaal
U heeft voor de vakantie een mail ontvangen over de nieuwe privacy wetgeving. Hierbij heeft u ook het toestemmingsformulier Beeldmateriaal ontvangen. Aan u het verzoek deze per kind in te vullen en te ondertekenen en af te geven aan de groepsleider of Tilly.

Overblijfregeling 2018-2019
Graag z.s.m. de overblijfregeling voor dit schooljaar inleveren.

De bijdrage zo spoedig mogelijk overmaken naar de rekening
van TSO: NL05 INGB 0660 5716 76

Wanneer u de overblijf van 2017-2087 nog niet betaald heeft of nog geen regeling heeft getroffen, kan uw kind geen gebruik maken van de overblijfregeling 2018-2019!

Verhuizing van kinderen
Dringend verzoek aan ouders die gaan verhuizen of van plan zijn te gaan verhuizen. Graag melden bij de groepsleider en bij Cathy via mail:
c.vos@askoscholen.nl

Trakteren op school
Wij willen u er dringend op wijzen dat wij op schoolwillen dat er 'gezonde en lekkere' traktaties worden uitgedeeld door de jarige kinderen. Dit betekent dat er geen snoep wordt uitgedeeld en zeker geen lolly's. En houd het bij één traktatie, dus niet ook nog een cadeautje erbij! Dit geldt ook voor de groepsleiders!
In elke groep is de traktatiewaaier aanwezig, vraag het even aan de groepsleider!

Word vriend van het Zoemertje!
Om deze schoolkrant te kunnen blijven maken hebben we uw steun nodig! Door vriend van het Zoemertje te worden voor 10 euro per jaar, kunnen we de vaardigheden van de kinderredactie vergroten d.m.v. workshops en excursies. Hiermee help je de school ook met de financiering van de drukkosten van het blad. Je kunt je donatie overmaken op rekening: NL90 INGB 066.26.97.162 t.n.v. St. KBA inz. Biënkorf
o.v.v. vriend zoemertje 2018-2019 naam en groep van uw kind!

 

 

 

 


Foto's

Video's

Meer informatie