Bijgeluiden van 30 oktober

  • Gemaakt op: 30-10-2015 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Cathy Vos
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

                                                               Agenda 30 oktober 2015

Maandag 2 november         Weekopening 1OB

                                                     Vergadering Ouderraad

Dinsdag 3 november             3OB Herfst wandeling

Vrijdag 6 november               Weeksluiting in de hal

Maandag 9 november         Weekopening 2OB

Dinsdag 10 november         1BB Stedelijk Museum

Woensdag 11 november    Sint Maarten

Donderdag 12 november   2BB Stedelijk Museum

Vrijdag 13 november           Weeksluiting in de groepen 

 

                                                         Oudergesprekken
Voor de ouders van de kinderen uit groep 3, 5 en 7 bieden wij de mogelijkheid met de groepsleider in gesprek te gaan. Bij de groepen hangt een intekenlijst, of spreek de groepsleider even aan!

                                                         Ouderbijdrage 2015-2016
De brieven voor de ouderbijdrage zijn deze week meegegeven. Het zou fijn zijn als iedereen snel betaalt, zodat dat geld besteed kan worden voor o.a. de Sint- en Kerstviering.
U kunt de bijdrage van € 42,- overmaken naar de rekening van de Ouderraad. Het rekeningnummer is:
NL54 INGB 0004 5799 70 t.n.v. Financieel comité Biënkorf, o.v.v. de naam en groep van uw kind.
U kunt het bedrag ook contant betalen bij Cathy.

                                                               Feestcommissie

Beste ouders en verzorgers,
De feestdagen staan weer voor de deur en we willen graag de school weer zo mooi mogelijk versieren.
Daarom deze oproep: graag zoveel mogelijk dozen inleveren voor 23 november as. 
Deze dozen kun je inleveren bij de juf of meester of bij Tilly in de koffiekamer.  
Voor in uw agenda:
Versieravond, alle hulp van ouders en verzorgers welkom!! 23 november vanaf 19:00 uur. 
Dank alvast!
De Feestcommissie 

                                               Word vriend van het Zoemertje!

Door vriend van het Zoemertje te worden voor 10 euro per jaar, kunnen we de vaardigheden van de kinderredactie vergroten d.m.v. workshops en excursies.Hiermee help je de school ook met de financiering van de drukkosten van het blad. Je kunt je donatie overmaken op rekening
NL90 INGB 066.26.97.162 t.n.v. ASKO inz. Biënkorf o.v.v. vriend zoemertje 2015-2016.
Iedereen die nog een extra exemplaar van het Zoemertje wil hebben, kan deze bij Tilly in de koffiekamer afhalen.

 

 

 

 


 

 
 
 Foto's

Video's

Meer informatie