Luizenprotocol

  • Gemaakt op: 18-9-2015 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Cathy Vos
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  


                                                                     LUIZENPROTOCOL

De controle op luizen en neten is de verantwoordelijkheid van de ouders. Om ervoor te zorgen dat er op school geen plaag uitbreekt, controleren wij één keer per week in elke groep. Dit vervangt niet de verantwoordelijkheid van de ouders. Wij moedigen ouders aan zelf minimaal een keer per week te controleren. Hiertoe delen we twee keer per jaar de informatiefolder van de GGD uit. Als er luizen of neten worden geconstateerd bij een kind dan wordt er direct contact met de ouders gezocht met het verzoek het kind zo snel mogelijk op te halen en te behandelen. Het kind krijgt een brief mee naar huis voor de ouders, inclusief een uitdraai van de informatiefolder van de GGD over hoofdluis. Ouders moeten vervolgens dezelfde dag starten met de behandeling van hun kind. Wij hanteren hierbij de richtlijnen van de GGD.

Informatie aan ouders
Ouders zijn bij aanvang van plaatsing van hun kind op de Biënkorf op de hoogte van dit protocol. Zij krijgen het uitgereikt of vinden het terug in de schoolgids

Meldingsplicht
Als een kind last heeft van luizen of neten zijn de ouders verplicht dit te melden bij de leerkracht van de groep van hun kind. Ook dienen zij aan te geven dat het kind wordt behandeld. Het kind is welkom op de groep wanneer het actief behandeld wordt.

De controle op hoofdluis en neten in de groepen
In alle groepen worden de kinderen 1 keer per week gecontroleerd op luizen en neten. Het controleren gebeurt door ouders. Deze krijgen de informatiefolder van de GGD uitgereikt. Zij zijn bereikbaar voor andere ouders en kunnen informatie geven over bestrijding van hoofdluis. Elk jaar wordt voor deze luizenouders door de school een informatieochtend van de JGZ verzorgd. Als er luizen of neten worden geconstateerd wordt de groepsleerkracht hiervan op de hoogte gesteld. Hij/zij zorgt ervoor dat er contact is met de ouders en de brief mee naar huis gaat.
Herhaling
Als er bij hetzelfde kind twee weken later wederom luizen worden geconstateerd worden de ouders gebeld door de directie. Ook kan dan de JGZ worden ingeschakeld met het verzoek de ouders op te roepen voor een consult.

Luizenplaag
Als er gedurende meerdere weken meerdere kinderen uit een groep last hebben van luizen en/of neten spreken we van een luizenplaag. Dan krijgen alle ouders van de groep een informatiebrief en folder van de GGD met het verzoek intensief te controleren en te bestrijden. Dan worden alle textiel en knuffels van de groep door de luizenouders meegenomen naar huis voor behandeling. Voor wasbare textiel is dat een wasbeurt op 60 graden en voor alles wat niet was baar is: afsluiting in een plastic zak. Ook worden alle jassen in een vuilniszak aan de kapstok gehangen.

Foto's

Video's

Meer informatie