Onze school

Onze school staat in Nieuwendam, een kleurrijke wijk in stadsdeel Amsterdam-Noord met een grote culturele diversiteit. Deze diversiteit zien wij terug op De Biënkorf. 

Wij hebben sinds dit schooljaar een nieuw gebouw met twee verdiepinen, 18 lokalen, een kleuterspeelzaal, een grote multifunctionele ruimte,  twee dakterrassen en twee moestuinen!
 
Onze school is een middelgrote school van ongeveer 375 kinderen verdeeld over 15 groepen: 
5 kleuterbouwgroepen ( groep 1 en 2 )
4 onderbouwgroepen ( groep 3 en 4 )
3 middenbouwgroepen ( groep 5 en 6 ) per schooljaar 2020-2021, 4 middenbouwgroepen
3 bovenbouwgroepen ( groep 7 en 8 )    per schooljaar 2022-2023 4 bovenbouwgroepen

 
Op de Biënkorf is veel aandacht voor kunst- en cultuureducatie, excursies en ateliers beeldende vorming
Onze school streeft naar welbevinden en betrokkenheid van iedereen. De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en de mogelijkheid om zich zo breed mogelijk te kunnen ontwikkelen, nemen een belangrijke plaats in.