Luizenprotocol De Biënkorf

Dit protocol is bedoeld om uitleg te geven over luizen en neten, te informeren over het voorkomen van luizen en de behandeling. En ook om duidelijkheid te geven over wat de rol van de school is en wat van u, als ouder en/of verzorger wordt verwacht.   

1. Wat is hoofdluis?  
Hoofdluizen zijn kleine beestjes die leven op warme en behaarde plekjes op het hoofd. Daar houden ze zich in leven door het zuigen van bloed. Ze kunnen zich vooral snel verspreiden onder kinderen. De luizen klimmen met hun kleine klauwtjes van de ene haar op de andere. Dit klimmen gaat betrekkelijk snel, dus tijdens het spelen of samen selfies maken kunnen de luizen overspringen.  
De bijtplaatsen kunnen flink jeuken. Jeuk (of een kind dat op het hoofd krabt) is daarom vaak een belangrijk signaal van een luizenbesmetting.  
 
De luizen leggen eitjes vlak bij de hoofdhuid.  Deze eieren heten neten. De neten zien eruit als kleine witte of grijze bolletjes (soms echt heel klein) en zijn herkenbaar als neten omdat ze vastgeplakt zitten aan het haar. Een luis krijgt ongeveer zes neten per dag dus enkele neten kunnen al snel tot een luizenplaag leiden.
 
2.Hoe controleer je op luizen? 
Hoofdluis begint vaak met jeuk, maar niet altijd en ook niet bij alle kinderen. Als u controleert, maak steeds een scheiding over het hele hoofd en kijk dan goed tussen de haren, vooral achter de oren en in de nek. Als u geen luizen ziet maar wel grijswitte puntjes die vastgeplakt zitten aan het haar, is er waarschijnlijk sprake van hoofdluis.  
Kam het haar met een fijntandige kam boven wit papier of de wasbak. De neten en luizen zullen op het papier of in de wasbak vallen als kleine grijsblauw of roodbruin gekleurde spikkels. De luizen zijn zo groot als een sesamzaadje en bewegen, de neten zijn iets kleiner.
 
3. Wat moet je doen als je kind luizen heeft? 
 
Hoofdluis kan op twee manieren behandeld worden: door te kammen of door behandeling van het haar met chemische middelen.  
 
Behandelen met anti luizenmiddel: 
U kunt het beste een antihoofdluismiddel gebruiken waar dimeticon in zit (bijvoorbeeld van Prioderm).  
Hoofdluizen worden steeds vaker ongevoelig voor antihoofdluismiddelen met malathion of permitrine. 
Daarnaast is het belangrijk om twee weken lang iedere dag te kammen volgens de kam‐methode.  
Het duurt 10 dagen voor een eitje van een hoofdluis uitkomt. De eitjes zijn moeilijk te verwijderen, maar hoofdluizen blijven in de luizenkam achter. Als u twee weken elke dag kamt, kunt u alle hoofdluizen verwijderen. 
Behandelen volgens de kam‐methode: 
Gebruik een metalen luizenkam (zoals bijvoorbeeld de kam van Assy) of andere fijntandige kam om te controleren op hoofdluis of om bij een besmetting te behandelen.  
Maak het haar nat en verdeel eventueel crèmespoeling door het haar. Het kammen gaat makkelijker als u crèmespoeling gebruikt. Kam met een gewone kam of borstel eerst de klitten uit het haar. 
Houd het hoofd voorover, boven een wasbak of een wit stuk papier. Kam het haar met een fijntandige kam (zoals een luizenkam) van achter naar voren, begin telkens dicht bij de hoofdhuid. De hoofdluizen zitten namelijk op de hoofdhuid. Zorg dat u elke haarpluk doorkamt. 
Veeg de kam regelmatig af aan een stuk keukenpapier of papieren zakdoek. Gooi deze na afloop weg. 
Neten kunt u verwijderen met de nagels. Eventueel kunt u de neten deppen met een doekje waar azijn op zit. Dan laten de neten makkelijker los. 
Spoel de crèmespoeling uit het haar. 
Maak de kam na gebruik goed schoon met water en zeep. 
Herhaal dit twee weken lang iedere dag! 
 
4. Wat te doen als de luis na behandeling niet verdwijnt?   
Als u alleen gekamd heeft en dus geen anti‐hoofdluismiddel heeft gebruikt, dan is het verstandig de behandeling te herhalen in combinatie met een anti‐hoofdluismiddel.  
 
Heeft u wel een anti‐hoofdluismiddel gebruikt, dan is de hoofdluis waarschijnlijk resistent tegen het gebruikte middel. Behandel dan opnieuw met een ander middel. Ga altijd door met het dagelijks doorkammen en  andere maatregelen.  
 
5. Welke andere maatregelen moet ik nemen?   
Controleer alle huisgenoten en kam ook hun haar dagelijks door.  
Het behandelen van de omgeving, zoals knuffels, jassen, bankstel, matrassen en autobekleding etc . is niet meer nodig. Er is niet bewezen dat dit nut heeft.  
 
6. De afspraken binnen De Biënkorf: 
Er wordt van u verwacht dat u uw eigen kind regelmatig controleert op hoofdluis.   
Heeft uw kind luizen? Behandelt u dan uw kind vóórdat het weer naar school gaat. Zo kan er geen besmetting bij andere kinderen ontstaan. Licht ook altijd de leerkracht en/of de luizenouder in. 
De ouders zijn verantwoordelijk voor de controle op school. Iedere klas heeft een luizenouder die samen met een groepje ouders zorg draagt voor regelmatige controle in de klas.  

Als er neten/hoofdluis worden ontdekt bij uw kind, dan krijgt u een telefoontje van Tilly met het verzoek om uw kind direct te komen ophalen van school. Dit zodat uw kind direct behandeld kan worden en de kans op besmetting van andere kinderen  zo klein mogelijk wordt gemaakt.  
 
Als er herhaaldelijk luizen bij uw kind worden geconstateerd neemt de directie contact op voor een verwijzing naar GGD
 
bronnen: 
GGD Amsterdam 
RIVM   
 
Mei 2017
Cathy Vos
directeur