Gymrooster

GYMROOSTER ONDER-, MIDDEN- en BOVENBOUW

Maandag (Piramide)
09.00 – 09.45 uur 3 MB
09.45 – 10.30 uur 2 MB 
10.30 – 11.15 uur 1 MB 
11.15 – 12.00 uur 4 OB 

13.00 – 13.40 uur 1 OB 
13.40 – 14.20 uur 2 OB 
14.20 – 15.00 uur 3 OB 

Woensdag (Piramide)
09.00 – 09.45 uur 1 BB 
09.45 – 10.30 uur 3 MB 
10.30 -  11.15 uur 2 MB

Donderdag (Montessori)
08.45 – 09.35 uur 4 OB 
09.35 – 10.25 uur 1 OB
10.25 – 11.15 uur 3 OB
11.15 - 12.00 uur 2 OB

13.00 – 13.40 uur 1 MB
13.40 – 14.20 uur 3 BB
14.20 -  15.00 uur       2 BB

Vrijdag (Piramide)
09.00 – 09.50 uur 3 BB 
09.50 – 10.40 uur 2 BB
10.40 – 11.30 uur 1 BB

Als uw kind aan het begin van de dag of middag gym heeft, is het de bedoeling dat het kind meteen van huis naar de gymzaal komt. Zij moeten een kwartier voor aanvang aanwezig zijn om zich om te kleden. Voor de middag geldt, dat de overblijvende kinderen o.l.v. de groepsleider naar de gymzaal gaan. 
De kleutergroepen bewegen elke dag in de speelzaal het rooster is  bekend in de groep.