Nieuwsbrief nummer 1

 • Gemaakt op: 29-8-2014 15:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Chiquita Bentvelzen
 • |
 • Auteur: De Boomgaard
 • |
 • Fotograaf: De Boomgaard

​Agenda

 • 4 september: informatieavond 19.00 tot 20.30 uur
 • 8 t/m 11 september: 1e oudergesprekken
 • 19 september: informatiebijeenkomst voor geïnteresseerde ouders 9.00 tot 10.15
 • 22 t/m 24 september: kamp groep 8


Vanuit de school

Start nieuwe schooljaar
Het schooljaar is weer gestart en de eerste week is al weer voorbij. Afgelopen maandag was het weer druk in en rond de school na zes weken rust. Het was een memorabele vakantie. Een vakantie waar extreem mooie zonnige dagen waren, maar ook een vakantie met een grote schaduwrand door het neerstorten van de MH17. Daar is wel even bij stil gestaan. Gelukkig zijn alle leerlingen die wij verwachten ook op school gekomen. Er zijn in een paar klassen nieuwe kinderen gestart: Shirley in groep 8, Mena in groep 7 en volgende week start Jemairo in groep 4. We hopen dat jullie snel jullie plekje zullen vinden. Bij de kleuters zijn er ook in elke groep een paar nieuwe kinderen gestart. Ook deze kinderen en ouders zijn van harte welkom! We wensen alle kinderen en hun ouders heel veel succes dit schooljaar en we hopen op een mooi, gezond en leerrijk schooljaar!

Welkom nieuwe leerkrachten
Dit jaar zijn er ook een paar nieuwe leerkrachten bij ons begonnen: Juf Samantha Bonneveld staat in groep 1/2D. Zij werkt al langer binnen de ASKO en is overgeplaatst naar onze school omdat ze boventallig was. Juf Sandra Windt is leerkracht van groep 5. Zij is jaren leerkracht geweest op de St Paulus in Osdorp, ook een school van de ASKO. Deze school moest sluiten en zij is bij ons komen werken. Juf Sabine van Steijn is ons team komen versterken in groep 3 en groep 7. Op maandag en dinsdag staat ze voor groep 7 en op woensdag geeft ze les in groep 3.
Juf Jennifer werkt nog niet de hele week. Op de dagen dat zij er niet is, wordt ze vervangen door juf Liesbeth Vermolen. Juf Liesbeth werkt hier dus tijdelijk totdat juf Jennifer weer helemaal voor de klas kan staan.
En als laatste juf Marjolein Boerman, zij is LIO-stagiaire en werkt het hele jaar in groep 6 op maandag en dinsdag.

Wijziging datum informatieavond
In tegenstelling tot wat er in de laatste nieuwsbrief stond van vorig schooljaar, zal de informatieavond niet op 28 augustus maar op 4 september plaatsvinden.

Muziekles
Alle kinderen krijgen dit jaar een half uur per week muziekles. Omdat juf Emma alleen nog op woensdag kan komen lesgeven, is er een nieuwe muziekjuf gestart: juf Hanna. Juf Emma geeft op woensdag muziek aan groep 1/2, 3, 6 en 7. Juf Hanna geeft muziek op donderdag aan groep 4, 5 en 8. Informatie over de talentband volgt nog.

Gouden weken
Wie goed heeft opgelet heeft gezien dat er bij binnenkomst in de hal iets is opgehangen over de gouden weken op De Boomgaard. Waarom dat daar hangt, leggen we hieronder uit.

Waarom Gouden Weken?
Een goede schooltijd begint met een leuke sfeer in de klas en betrokken ouders. In de weken na de zomervakantie geven we op De Boomgaard daarom extra aandacht aan groepsvorming en oudercontact. Dat zijn voor ons de Gouden Weken.

Wat gebeurt er tijdens de Gouden Weken in de klas?
De eerste weken van het schooljaar zijn belangrijk om een goed fundament en een fijne sfeer in de groep te krijgen. Dit is prettig voor kinderen, de leerkracht en de ouders. Het is de basis voor een fijn schooljaar en voor het creëren van een klimaat waarin ieder kind tot bloei komt. Het accent ligt deze weken op groepsvormende activiteiten en het gezamenlijk maken van positieve groepsregels. Inzichten vanuit het groepsontwikkelingsmodel van Tuckman en de behoeftepiramide van Maslow spelen een belangrijke rol bij de fases in de groepsvorming. De energizers (spelletjes om te oefenen met samenwerken, luisteren en problemen oplossen) zijn hierop gebaseerd. De leerkracht geeft het goede voorbeeld en de kinderen krijgen complimenten voor positief gedrag. De rode draad vormt een prentenboek, iedere groep heeft een eigen prentenboek zoals ‘Elmer, de olifant’, ‘het mooiste visje van de zee’ of ‘we hebben een plan!’ Elke klas bedenkt een eigen slogan of lied op basis van het prentenboek. Dit wordt half september aan elkaar gepresenteerd. Als team hebben we op de startvergadering gewerkt met het prentenboek ‘Pezzetino’ van Leo Lionni.

Betrokkenheid van ouders
Ouders kennen hun kind het beste! Goede samenwerking tussen ouders en school is daarom erg belangrijk. We starten met een algemene informatieavond op 4 september. Hier krijgt u uitleg over de plannen van de school voor dit jaar, u gaat naar de klas van uw kind en maakt u kennis met de andere ouders en krijgt u informatie over de lesstof van dit schooljaar voor uw kind. We verwachten op deze avond alle ouders! De week daarna vragen we alle ouders op gesprek. Dan is het de bedoeling dat wij informatie van u krijgen. De informatie die wij van ouders krijgen is voor ons heel waardevol. Samen kunnen we er voor zorgen dat we het beste uit uw kind halen en dat uw kind een fijne schooltijd krijgt. Tijdens de informatieavond willen we dit nog verder uitleggen. De ouders ontvangen ter voorbereiding op het gesprek een formulier, wat zij ingevuld mee terug kunnen nemen naar het gesprek. Dit is de leidraad voor het gesprek, maar uiteraard bent u als ouder vrij om zelf iets bespreekbaar te maken wat voor u belangrijk is met betrekking tot uw kind.  

Aanwezigheid directie
Sinds dit schooljaar werken we als directie op twee scholen: De Boomgaard en de St Aloysius in het centrum van Amsterdam. Voor de vakantie hebben we een schema gegeven waarop wij in de school zijn. Dat schema zullen we hieronder nog een keer plaatsen, zodat u weet wanneer wie bereikbaar is.

Dag

Maandag

 • Geert-Jan Rietkerk: Ochtend
 • Geert-Jan Rietkerk (tot 13.30 uur): Middag

Dinsdag

 • Danielle Maas:  Ochtend

Woensdag

 • Geert-Jan Rietkerk (om de week): Ochtend

Donderdag

 • Geert-Jan Rietkerk: Ochtend 
  Geert-Jan Rietkerk en Danielle Maas: Middag

Vrijdag

 • Danielle Maas: Ochtend 
 • Danielle Maas: Middag

 

​Agenda, start nieuwe schooljaar, welkom nieuwe leerkrachten, wijziging datum informatieavond, muziekles.

Foto's

Video's

Meer informatie