Nieuwsbrief 2

 • Gemaakt op: 6-10-2015 15:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Chiquita Bentvelzen
 • |
 • Auteur: De Boomgaard
 • |
 • Fotograaf: De Boomgaard

Agenda

 • 6 en 13 oktober: groep 1/2 naar kinderboekwinkel
 • 7 oktober: start Kinderboekenweek
 • 8 oktober: inloopspreekuur (8.30 – 9.00)
 • 9 oktober: theatervoorstelling voor groep 6, 7, 8
 • 15 oktober: groep 3, 4, 5 naar NEMO
 • 17 t/m 25 oktober: herfstvakantie
 • 29 oktober: inloopspreekuur (8.30-9.00)

Wist u dat? 

 • Juf Mira op 26 september bevallen is van een prachtige zoon. Hij heeft de naam Oliyn Rhys gekregen. Wij feliciteren het gezin van harte met hun tweede zoontje.
 • De meubels in groep 3 zijn in gedeelten aangekomen; eerst de tafels, toen de kasten en ten slotte afgelopen week de stoelen. Het ziet er nu prachtig uit.
 • Wij een extra informatiedag hebben op 9 oktober: alle 32 scholen van de ASKO zetten hun deuren op deze ochtend open om nieuwe ouders te verwelkomen!
 • We deze week een kalender meegeven aan het oudste kind van het gezin. We zijn hiermee aan de late kant, want we zijn al 7 weken bezig, maar beter laat dan nooit, dachten we. Het wordt wel een prachtige kalender!
 • De nieuwe website echt prachtig is geworden! We zijn hier erg trots op en we hopen dat u hem al bekeken hebt.
 • Wist u dat we een vacaturebank op school hebben? Als u graag wilt helpen (en dat wil toch iedere ouder wel een keer) kunt u op de lijst kijken wanneer het u goed uitkomt en kunt u intekenen voor een activiteit. Voor meer informatie krijgt u binnenkort een brief.


Uitnodiging informatieavond
Dinsdagavond 27 oktober is er een workshopavond. De officiële uitnodiging komt nog, maar we willen u vast op de hoogte brengen, zodat u deze datum in uw agenda kunt zetten. Het zal weer een interactief programma worden, waarbij u dingen leert en doet. U bent van harte welkom!

Verslag studiedag 18 september
We willen u meenemen in de dingen die we als team ondernemen op een studiedag; zo weet u meer van wat er speelt in de school! Dit jaar volgen wij met de onderbouw een training over het jonge kind. Dagelijks zijn wij bezig het onderwijs in groep 1/2 zo aantrekkelijk en uitdagend mogelijk te maken. Door het spel uit te diepen in de hoeken, meer gebruik te maken van coöperatieve werkvormen, te werken met uitnodigende en echte materialen proberen we met elkaar de thema’s zo rijk mogelijk aan te bieden. Afgelopen studiedag was de eerste bijeenkomst van deze training, dit was voornamelijk nog oriënterend en theoretisch. De komende studiemiddag, 7 oktober, gaan we aan de slag met het aanpassen van de groepsplannen. Deze willen we specifiek maken zodat hij aansluit bij het kleuteronderwijs zoals wij dat voor ogen hebben. Alle onderbouwcollega’s hebben veel zin in de komende trainingen. We houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen!
Groep 3 is in de ochtend aan de slag gegaan met specifieke onderwerpen rond groep 3, zoals het kiesbord, de thema’s rondom veilig leren lezen, het materiaal en de groepsplannen. Groep 4 t/m 8 is verder gegaan met IPC. Hoe gaan we om met de verschillen in de klas, hoe kunnen we de lerende houding bij kinderen verder ontwikkelen en hoe werkt het assessment for learning? Over dat laatste informeren we u graag in een van onze volgende nieuwsbrieven.

Op het middagprogramma stond een nieuwe punt: Professionele leer gemeenschappen. Na een korte introductie over wat een leerteam precies inhoudt, gingen wij met het team aan de slag. Op De Boomgaard werken wij in drie leerteams; ICT, rekenen en taal. Binnen deze teams werken wij aan een onderzoeksvraag; hoe kunnen wij de kwaliteit van ons onderwijs verbeteren? Aan het eind van de middag was er een duidelijk plan opgezet binnen de drie teams.

Kinderboekenweek
Deze week start de kinderboekenweek met als thema "Raar, maar waar!". Het draait bij dit thema om natuur, wetenschap en techniek. Op onderzoek uitgaan en te weten komen hoe de wereld in elkaar zit is een natuurlijke drijfveer van kinderen. Antwoord op de vraag waarom iets zo is of hoe iets werkt, ontdekken we niet alleen door te lezen, maar ook in het echt.

Op de Boomgaard lezen en werken wij ook over het thema ‘Raar, maar waar!’. Dit zult u niet alleen terug zien in de klas, maar ook door middel van een opening met alle kinderen op woensdag 7 oktober in de gymzaal, een bezoek naar NEMO (groep 3,4,5), een bezoek naar de boekenwinkel (groep 1-2), een bezoek aan de bibliotheek (groep 4), en een theatervoorstelling op school (groep 6, 7, 8) het kinderen-voor-kinderen lied en een tweedehands- en echte kinderboeken winkel in school!

Day-a-week school
Vanaf januari 2016 gaan wij als school deelnemen aan Day a Week School (DWS). In de komende periode zullen wij, in samenwerking met begaafdheidspecialisten van het project, op zoek gaan naar de leerlingen die dit onderwijs het meest nodig hebben. Eind november zal dit duidelijk zijn en worden de betreffende ouders (en leerlingen) hierover geïnformeerd.

Het concept
DWS is een bovenschoolse verrijkingsorganisatie voor kinderen uit de groepen 5 t/m 7. DWS richt zich op kinderen die uitblinken qua prestaties en denkstrategieën en die behoefte hebben aan meer uitdaging dan dat zij in hun reguliere groep geboden krijgen. Zij gaan hierbij uit van gemiddeld 2 à 3 procent van de leerling-populatie. Zij komen één (school-)dag per week bijeen met ontwikkelingsgelijken van verschillende scholen. Er zitten meerdere leeftijdsgroepen in de klas (ongeveer 7 t/m 11 jaar). Een groep bestaat uit ongeveer 18 leerlingen. DWS biedt ze, een speciaal lesprogramma, dat het leerplezier van kinderen wil bevorderen en demotivatie tegen wil gaan.

De inhoud
DWS richt zich op de ontwikkeling van de cognitieve vermogens van de leerlingen, dit wil zeggen op de ontwikkeling van het waarnemen en het denken: het creatief, kritisch en analytisch denken van de leerlingen wordt gestimuleerd. Ook wordt aandacht besteed aan de verdere ontwikkeling van de sociale competenties, aan studievaardigheden, het leren leren en aan persoonlijke groei en zelfreflectie. Het feitelijke lesprogramma bevat onderwerpen uit de wiskunde, filosofie, taal en uit de wetenschap in het algemeen. Het werken in teams is een belangrijke onderwijsmethode. Belangrijk is dat de deelnemende leerlingen een rol blijven spelen in hun thuisklas. Daarmee verhogen ze niet alleen hun eigen niveau en leerplezier maar ook dat van de (goede) leerlingen in hun klas die niet aan de DWS deelnemen. De leerling wordt gevraagd om bijvoorbeeld een spreekbeurt te geven of de ervaringen te delen met de eigen klas.

Hoe kom je op de DWS?
Ieder jaar worden op de basisscholen die meedoen opdrachten en activiteiten voor alle kinderen uit de groepen vijf aangeboden. Bij nieuw deelnemende scholen zal er in het eerste jaar in de groepen 5 t/m 7 worden gescreend. De activiteiten die worden aangeboden noemen zij de 'hersenkrakers'; ze dagen de leerlingen uit te tonen wat hun mogelijkheden zijn. Er wordt geen gebruik gemaakt van IQ-testen. Behalve naar de uitwerkingen op de hersenkrakers wordt ook gekeken naar gegevens uit het leerlingvolgsysteem en observaties van de leerkrachten. De scholen bespreken vervolgens hun potentiële deelnemers met een begaafdheidsspecialist van het ABC. Op deze wijze kan onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van de school en het onderwijsadviesbureau een weloverwogen keuze worden gemaakt welke kinderen deze vorm van onderwijs het meest nodig hebben.

Meubels
We hebben veel nieuw meubilair aangeschaft dit jaar. Het meubilair dat over was, was wel verouderd, maar nog prima te gebruiken voor een tweede ronde. Ouassima, eigenaar van onze BSO, heeft ervoor gezorgd dat het meubilair is opgehaald en gebracht is naar een vluchtelingencentrum in ZuidOost. Ze zijn daar erg blij met onze spullen. En wij zijn blij dat ze zo’n goede herbestemming hebben gekregen. Hieronder ziet u twee foto’s.

Fietsen op de stoep
Heel veel ouders komen hun kind op de fiets brengen. Tegelijk komen er ook heel veel ouders en kinderen lopend naar school. We vragen alle ouders daarom niet te fietsen op de stoep, maar alleen op de straat. Dit werd ook op de informatieavond benadrukt door Jutta Bartels, buurtcoördinator. We herhalen het hier graag nog een keer.

Zieke leerkrachten
In deze tijd, als het weer herfst wordt, zijn er regelmatig kinderen ziek en kan het ook zo maar een keer gebeuren dat er een leerkracht ziek is. In dat geval proberen we direct een invalleerkracht te regelen, maar we hebben het ook wel eens meegemaakt dat deze niet meer beschikbaar zijn. In dat geval verdelen we de groep en mag uw kind (met werk) in een andere groep gaan werken. We realiseren ons dat dit niet altijd een fijne oplossing is, maar we zien soms geen andere mogelijkheid. Gelukkig gebeurt dit niet heel vaak.

Uit onze mailbox
Op woensdag 7 oktober organiseren de OBA en VoorleesExpress Amsterdam een activiteitenmiddag in OBA Bos en Lommer voor de opening van de Kinderboekenweek.

Onder de titel ‘Raar, maar waar!’ kunnen kinderen deze middag een heleboel leuke proefjes en spelletjes uitvoeren die te maken hebben met natuur, wetenschap en techniek. De ouders krijgen na afloop ook een boekje mee naar huis met opdrachtjes om zelf thuis met hun kind(eren) uit te proberen en de kinderen krijgen een leuke verrassing.

Locatie: bibliotheek Bos & Lommer
Tijd: 14.30 – 16.00 uur
Voor wie: kinderen van 3 – 9 jaar met hun vader/moeder/begeleider

Van harte aanbevolen!

Jarigen in oktober!

 • 3: Ace Kok
 • 4: Lean Rouwhorst
 • 5: Sidali Sennia
 • 7: Sabrine Abbach
 • 8: Senna van der Velden
 • 9: Anil Ulu
 • 9: Ibtihale Zerrou
 • 10: Raouan El Morabet
 • 10: Faas van Schilt
 • 14: Daniel van Doesburg
 • 14: Sven Winter
 • 16: Naoual Aznay
 • 17: Badreddine Oueld Ali
 • 17: Jonas Roovers
 • 18: Sara Benali
 • 18: Justin Koppes
 • 18: Ilyas Sak
 • 19: Anas Ali
 • 20: Ouiam Aznay
 • 20: Agon Berisha
 • 20: Alara Esenkaya
 • 20: Oskar Uiterwaal
 • 25: Sabrina Chaari
 • 27: Ruby Gough
 • 28: Rida Chatar
 • 28: Thy Huibers


Allemaal van harte gefeliciteerd!

 

​Agenda, wist u dat, uitnodiging informatieavond, verslag studiedag 18 september, kinderboekenweek.

Foto's

Video's

Meer informatie