Nieuwsbrief nummer 12

 • Gemaakt op: 24-4-2015 16:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Chiquita Bentvelzen
 • |
 • Auteur: De Boomgaard
 • |
 • Fotograaf: De Boomgaard

​Agenda

 • Spreekuur voor ouders: Dinsdag 28 april 13.00 - 13.30 uur / Dinsdag 26 mei 8.30 – 9.00 uur
 • Koningsdag: 27 april, de school is dicht
 • Ouderraadsvergadering: 29 april
 • Meivakantie: 4 mei t/m 15 mei
 • Avond4daagse: 1 t/m 4 juni


Nieuws uit de school

Pasen
Pasen ligt al weer even achter ons, maar we willen u het verhaal van groep 5 niet onthouden. Dit jaar gingen we voor het eerst van groep 3 t/m 8 een paaslunch voor elkaar maken op een speciale manier. Dat was best even spannend, want wat is de bedoeling precies en zou het goed gaan met het eten?
"Voor een ander een lunch verzorgen en dat leuk aankleden. Dat was de opdracht en wat hebben de kinderen zich daar goed aan gehouden. De prachtigste dozen en heerlijkste maaltijden werden met veel plezier door de klasgenoten ontvangen. Wow…ook de ouders die hier uiteraard een bijdrage aan hebben geleverd, superbedankt, de kinderen vonden het fantastisch."

Workshopavond
Dinsdag 21 april was er een workshopavond met 4 verschillende informatierondes: het leesproces in groep 3, het leren rekenen bij de kleuters, PBS (positive behaviour support, een manier om op een goede en positieve manier met elkaar om te gaan) en IPC (thematisch werken aan alle zaakvakken en creatieve vakken). We organiseerden dit om de ouders op een gerichte, interactieve manier informatie te geven over De Boomgaard. Er waren ongeveer 50 ouders aanwezig. Wij vonden het als team fijn om ouders een keer op een andere manier te spreken en informatie te geven.

Avond4daagse
Van maandagavond t/m donderdagavond gaan we weer wandelen in het Westerpark en Centrum. Er wordt gewandeld door de natuur, door de stad, langs grachten en huizen.
Het is een leuke manier om elkaar en Amsterdam beter te leren kennen. De kinderen krijgen een medaille als ze vier avonden hebben meegelopen. Er is al een inschrijfformulier meegegeven, kunt u dat niet meer vinden, dan kunt u in de bijlage bij deze nieuwsbrief een downloaden. U kunt ook naar school komen om u op school in te schrijven. De kosten zijn 6 euro en we vragen of er met ieder kind een begeleider meeloopt.

Overblijven
U krijg​t bij deze brief twee bijlages: een voor de avond4daagse en een extra nieuwsbriefspecial over het overblijven.

Kinderbijbel lezen
Sinds kort lezen we in alle groepen een keer per twee à drie weken een bijbelverhaal voor en soms wordt er een tekening of verwerking over gemaakt. De ark van Noach, David en Goliath, Mozes in het biezen mandje zijn al in bepaalde groepen voorgelezen. We doen dit omdat we de kinderen de kennis mee willen geven van deze verhalen. De bijbel is onze Joods-Christelijke cultuur een belangrijke inspiratiebron geweest en voor velen nu nog. Onze cultuur is dan ook doordrenkt van uitdrukkingen, schilderijen, muziekstukken etc. We vinden het belangrijk om onze leerlingen deze kennis mee te geven.

Koningsspelen
Gisteren was er groot paniek bij ons in het team. We gingen het schoolontbijt ophalen bij de Jumbo en het was al opgehaald door een onbekend iemand: gestolen dus! Om vijf uur ’s middags kwamen we tot de ontdekking dat we geen brood, jam, melk etc. hadden, kortom: geen ontbijt! Een paar geweldige leerkrachten hebben toen meteen iets geregeld met de bakker en de Albert Heijn, waardoor alle kinderen vanmorgen toch heerlijk hebben kunnen smullen van een ontbijtje.
Ook daarna was het leuk en gezellig. De onderbouw, groep 1 t/m 4, bleef op school om spelletjes te doen.
Het was heerlijk weer en er werd heel wat gerend en gedanst.
Groep 5 t/m 8 mocht naar de Blauw-Wit hal en daar werd voor een aantal scholen in West een sportdag georganiseerd. Het zag er fantastisch uit. Goed georganiseerd en de kinderen hebben een topdag gehad! Het jongensteam van de Boomgaard heeft een prijs gewonnen met voetballen. Ze moesten in de finale spelen tegen de jongens uit groep 7. Wat een voetbalkanjers zitten er op school! We hebben deze dag veel hulp gekregen van ouders. Hartelijk dank daarvoor moeders en vaders!

​Agenda, nieuws uit de school, pasen, workshopavond, avond4daagse, overblijven, kinderbijbel lezen, koningsspelen.

Foto's

Video's

Meer informatie