Nieuwsbrief nummer 13

 • Gemaakt op: 14-6-2015 16:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Chiquita Bentvelzen
 • |
 • Auteur: De Boomgaard
 • |
 • Fotograaf: De Boomgaard

Agenda

 • Spreekuur voor ouders: Dinsdag 16 juni 8.30 – 9.15 uur
 • Eindfeest: 17 juni
 • Schoolreisje: 18 juni
 • Studiedag, alle kinderen vrij: 19 juni
 • Rapporten mee naar huis: 22 juni (groep 1 t/m 7)
 • Rapportgesprekken: 24 en 25 juni (voor groep 7 verplicht)
 • Musical groep 8: 30 juni
 • Laatste schooldag: Donderdag 2 juli
 • Zomervakantie: 3 juli t/m 16 augustus
 • Start nieuwe schooljaar: 17 augustus

 
Nieuws uit de school
Rapporten en rapportgesprekken
Maandag 22 juni krijgt uw kind het eindrapport mee naar huis. We nodigen u bij deze uit om u in te schrijven voor het rapportgesprek wat een paar dagen na het uitdelen van de rapporten wordt gevoerd. U kunt zich vanaf dinsdag 16 juni intekenen beneden in de hal. Let op: deze oudergesprekken zijn niet verplicht. U kiest zelf of u een gesprek wilt of niet. Als de leerkracht het belangrijk vindt om naar aanleiding van het rapport met u te spreken, vraagt zij u zich in te schrijven. Voor groep 7 zijn deze gesprekken wel verplicht, want groep 7 krijgt tijdens dit gesprek het voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs te horen.

Groepsindeling
Over drie weken begint de zomervakantie! Nog een paar weken te gaan, de boeken zijn bijna uit, de laatste toetsen worden gemaakt. De vraag die al een paar weken gesteld wordt door de kinderen (en ouders) is: “welke juf krijg ik volgend jaar?”
Hieronder ziet u de groepsindeling voor volgend jaar:

 • Groep ½A: Ilone Tol
 • Groep ½B: Vacature (ma-di-woe) en Rieneke Nekkers (do en vr)
 • Groep ½C: Kelly Kuipers
 • Groep ½D: Samantha Bonneveld
 • Groep 1/2E: Julia Gerritsen
 • Groep 3A: Hannah Hooijschuur
 • Groep 3B: Bianca Edel (ma-di-woe) en vacature (do-vr)
 • Groep 4: Jennifer Hogkamer
 • Groep 5: Sandra Windt
 • Groep 6: Vacature
 • Groep 7/8: Danielle Botman (ma-di) en Ramona Mazereeuw (woe-do-vr)
 • Intern begeleider: Vacature en Esther Wolting
 • Administratief medewerker: Jolanda Konings (iedere ochtend)
 • Conciërge: Nevzat Degerlier
 • Onderwijsassistent: Tim Reintjes en een vacature
 • directie: Geert-Jan Rietkerk en Danielle Maas


Toelichting op de groepsindeling
Dit jaar nemen we afscheid van juf Anneke en juf Chanine die langere tijd op De Boomgaard hebben gewerkt. Juf Anneke heeft een andere ASKO-school gevonden waar ze gaat werken en juf Chanine is op zoek naar een baan in Leiden. Hieronder leest u hun afscheidsbrief. Uiteraard wordt er nog aandacht besteed aan hun afscheid. Juf Karlijn neemt ook afscheid voor de zomervakantie, met juf Pauline zijn we nog in gesprek.
Juf Mira gaat na de zomervakantie officieel met zwangerschapsverlof en neemt aansluitend ouderschapsverlof op. Zij komt, als alles goed gaat, rond maart 2016 weer terug op school.
Donja van den Berg, onze onderwijsassistent, is al een jaar ziek. Helaas verwachten wij haar voorlopig ook nog niet terug, vandaar dat we op zoek zijn naar een invaller voor haar.


Beste ouders en leerlingen,Nieuwsbrief 13 1.jpg

De afgelopen jaren heb ik met veel plezier gewerkt op KBS de Boomgaard.            
Nu heb ik binnen ons bestuur een nieuwe baan gekregen als Intern Begeleider
op een school in Amsterdam-Noord. Na de zomervakantie hoop ik hier te gaan
starten.

Een nieuwe baan beginnen houdt ook in dat ik afscheid moet gaan nemen op de Boomgaard. Afscheid nemen van al die fantastische kinderen, elk kind weer zo uniek. Samen met de leerkrachten hebben we elke keer weer gekeken wie wat nodig heeft om te groeien. Ik kijk terug op heel veel mooie momenten. Daarnaast wil ik ook de ouders bedanken voor de samenwerking.
Ik wens alle kinderen toe dat ze tot bloei en groei zullen komen op de Boomgaard. Vergeet nooit: ‘jij bent uniek!’

Groet,
Anneke Baaij,
intern begeleider


Beste ouders en leerlingen,

Ruim 5 jaar werk ik nu als leerkracht op de Boomgaardschool. Ik heb besloten om
met ingang van het nieuwe schooljaar op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging.
Ik ben woonachtig in Leiden en zal op zoek gaan naar een leuke baan in het onderwijs, meer in mijn woonomgeving. Mijn keuze om elders te gaan werken is nog wel onzeker, aangezien ik (nog) geen andere baan gevonden heb. Waarschijnlijk zal ik een periode als invaller aan de slag gaan, voordat er een leuke, vaste plek beschikbaar komt. Ik vind het allemaal heel spannend, maar ben er zeker van dat er vast snel iets leuks, uitdagends op mijn pad komt!

Natuurlijk vind ik het ook wel heel jammer om de Boomgaardschool te gaan verlaten en ik ga de school, collega’s, leerlingen en ouders zeker missen! Met heel veel plezier en passie voor het onderwijs en de kinderen heb ik hier de afgelopen jaren gewerkt.

Liefs en groetjes,
juf Chanine Koning

Eindfeest
Woensdag 17 juni is het eindfeest! De voorbereidingen zijn in volle gang. Er komen enorm veel spullen binnen, maar er kan nog altijd aangeleverd worden. Aankomende week kunt u in de hal van de school een strippenkaart kopen, waarmee uw kind spelletjes kan spelen op het eindfeest. Dus neem komende week geld mee naar school om een kaart te kopen.
Op het eindfeest is een rommelmarkt, een springkussen, een circuit van spelletjes, een rad van fortuin met mooie prijzen, u kunt henna-tekeningen krijgen en er is heel veel lekker eten en drinken. Kortom, het wordt hèt zomers eindfeest van De Boomgaard, dat we willen vieren met alle kinderen en ouders!!

Schoolreisje
Alle ouders betalen een ouderbijdrage van 50 euro per kind. In groep 7 en 8 wordt daar onder andere het kamp van betaald. Dat is fijn, want dan hoeft er relatief weinig bijbetaald te worden voor het kamp! Dit jaar zijn groep 7 en 8 op kamp geweest, dus aanstaande donderdag blijven ze op school.
We doen het al jaren op school zo dat het ene jaar groep 3 t/m 6 een schoolreisje hebben met een educatief karakter (in het jaar dat groep 7 en 8 op kamp gaan) en het andere jaar gaan we met de hele school naar een pretpark. Sommige ouders denken dat een schoolreisje met een educatief karakter niet leuk kan zijn, maar gelukkig is dat niet waar. Het blijft voor alle kinderen altijd een feest om een dag op stap te gaan met een bus en gezellig samen met de klas leuke dingen te ondernemen. Kijkt u maar eens op de websites van de desbetreffende parken!!
Dit jaar gaan groep 1/2 gaan naar pretpark Oud Valkeveen, groep 3 en 4 gaan naar het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen en groep 5 en 6 gaan naar het Archeon in Alphen aan de Rijn. Het weer ziet er op de weersvoorspellingen goed uit, dus we gaan er vanuit dat het donderdag een leuke en gezellige dag wordt met elkaar.

Warm weer - waterpret
Twee vrijdagen achter elkaar is het al heerlijk warm weer. Zie de foto hiernaast wat een heerlijke middag groep 4 heeft gehad!

Kangoeroewedstrijd 2015
Ook dit jaar hebben we als Boomgaardschool meegedaan met de Kangoeroewedstrijd. Een wereldwijde wiskundewedstrijd!
Van groep 3 t/m 8 hebben leerlingen meegedaan die rekenen een ontzettend leuk vak vinden. Na een maand in spanning te hebben gezeten kwam de uitslag. We hebben allemaal een certificaat en een rekenspelletje gekregen en er waren nog een aantal prijzen.
Wilt u meer over de wedstrijd weten dan kunt u dat terugvinden op: www.w4kangoeroe.nl


Aankondiging: nieuw op school, cursus Nederlands speciaal voor ouders

In september 2015 start voor ouders van de Boomgaardschool de cursus Nederlandse taal en ouderbetrokkenheid.

Wat leert u tijdens deze cursus en waarom zou u meedoen?
Tijdens de ‘taal en ouderbetrokkenheid cursus’ krijgt u Nederlandse taalles in combinatie met informatie over schoolzaken en informatie over de Nederlandse samenleving.

Uw rol is belangrijk voor een goede ontwikkeling van uw kind op school. Tijdens de cursus leert u (beter) Nederlands te spreken en te schrijven. De cursus zal u helpen bij het ondersteunen van uw kind op school. Ook kunt u door deze cursus beter communiceren met de leerkracht over uw kind. U zal de leerkracht beter begrijpen en de leerkracht zal u beter begrijpen. Dit is belangrijk voor u en voor de ontwikkeling van uw kind.
Ook leert u tijdens de cursus om beter te praten met uw kind over school en over wat uw kind op school leert.

Waar en hoe vaak?
De cursus wordt op school gegeven, in de ochtend tijdens schooltijd.
U krijgt 2 x per week les. De dagen waarop les wordt gegeven zullen we samen met de groep en de school bepalen.

Voor wie?
De cursus is bedoeld voor ouders die Nederlands willen leren. Ook ouders die hun Nederlands willen verbeteren zijn welkom.
Let op: De cursus gaat alleen door als genoeg ouders zijn die mee willen doen.

Ouders die belangstelling hebben kunnen zich opgeven bij Carla, de oudercontactmedewerker van de school of bij Jolanda van de administratie.
Mocht u dit lezen en u denkt dat het interessant is voor iemand anders, dan vragen wij u of u dat met deze ouder(s) wil bespreken!

De cursus Taal en Ouderbetrokkenheid is speciaal voor ouders van leerlingen van deze school, maar ook buurtgenoten met kinderen in de voorschool/basisschoolleeftijd mogen meedoen.
De cursus Taal en Ouderbetrokkenheid wordt verzorgd door ervaren NT2 docenten van stichting EDUZA.

Voor meer informatie kunt u bellen met Saskia Leysner van stichting EDUZA.
Telefoon: 06 27 28 03 04


​Agenda, nieuws uit de school, Spreekuur voor ouders, eindfeest, schoolreisje, studiedag, alle kinderen vrij.

Foto's

Video's

Meer informatie