Nieuwsbrief nummer 15

 • Gemaakt op: 3-7-2015 14:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Chiquita Bentvelzen
 • |
 • Auteur: De Boomgaard
 • |
 • Fotograaf: De Boomgaard

​Agenda

 • Start nieuwe schooljaar is op 17 augustus 2015


Nieuws uit de school
De vakantie is nu echt begonnen! Er zijn prachtige rapporten uitgedeeld, we hebben genoten van de musical van groep 8. Vanwege de hitte hebben we een heerlijk waterfeest buiten gehouden op het schoolplein en met elkaar hebben we afscheid genomen: tot over 6 weken!

Team volgend jaar
Na veel gesprekken voeren, zijn we blij u te kunnen melden dat het team bijna compleet is. Alle vacatures voor groepsleerkrachten zijn vervuld. We zijn met kandidaten in gesprek voor de functie van intern begeleider.

Nieuwsbrief 15 Formatie.jpg

Eefje Stronkhorst komt tijdelijk in groep 3B. Zij komt Mira Drolenga vervangen die met zwangerschapsverlof en aansluitend ouderschapsverlof gaat. Mira hoopt medio februari 2016 voor twee dagen terug te komen en vormt dan een duo met Bianca.

Vakantieweken en studiedagen
Hieronder ziet u de vakantieplanning voor volgend schooljaar. Wij houden de vakantieplanning van Noord-Nederland aan. In de vorige nieuwsbrief had ik een foute datum gezet voor het begin van de zomervakantie. De zomervakantie start 15 juli en niet op 15 juni.

 • Herfstvakantie: 17 t/m 25 oktober 2015
 • Kerstvakantie: 18 december 2015 t/m 3 januari 2016
 • Voorjaarsvakantie: 27 februari t/m 6 maart 2016
 • Paasvakantie: 25 maart t/m 28 maart 2016
 • Meivakantie: 23 april t/m 8 mei 2016
 • Midzomervakantie: 4 juni t/m 12 juni 2016
 • Zomervakantie: 15 juli t/m 28 augustus 2016

Overige vrije dagen zijn: Sinterklaasfeest duurt tot 12 uur. ’s Middags zijn alle kinderen vrij. Paasfeest (24 maart) duurt ook tot 12 uur. ’s Middags zijn alle kinderen vrij. 2e Pinksterdag is maandag 16 mei.

Ook hebben we nog een aantal studiedagen voor het team gepland. Op deze dagen zijn de kinderen ook vrij. We hebben geprobeerd deze studiedag zoveel mogelijk voor of na een vakantie te laten aansluiten.
vrijdag 18 september
dinsdag 24 november
vrijdag 26 februari
dinsdag 29 maart
vrijdag 16 juni

Wijziging schooltijden
Met instemming van de MR verkorten we volgend jaar de woensdag met een half uur. We hebben hiervoor gekozen omdat dit beter is in verband met het jaarrooster. Dit betekent dat we vanaf volgend schooljaar op woensdag tot 12 uur school hebben.

Pubquiz
Vorige week donderdag werd de eerste Grote Boomgaard Pubquiz georganiseerd door ouders voor ouders. Deze eerste pubquiz was zeer geslaagd. Meer dan 30 ouders deden mee aan dit ouderinitiatief in café Van de Buurt. Ook Danielle en Geert-Jan hadden het naar hun zin. We hopen dat er volgend jaar nog meer deelnemers zijn! Thijs (vader van Jonas) en Bob (vader van Sasja)
Daar kunnen wij nog maar een ding aan toevoegen: we zien uit naar de volgende! Bedankt voor het organiseren!


We wensen iedereen een hele fijne vakantie! ​

Agenda, nieuws uit de school, team volgend jaar, vakantieweken en studiedagen, wijziging schooltijden, pubquiz.

Foto's

Video's

Meer informatie