Nieuwsbrief nummer 2

 • Gemaakt op: 8-9-2014 16:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Chiquita Bentvelzen
 • |
 • Auteur: De Boomgaard
 • |
 • Fotograaf: De Boomgaard

​Agenda

 • 8 t/m 11 september: 1e oudergesprekken
 • 19 september: informatiebijeenkomst voor geïnteresseerde ouders 9.00 tot 10.15
 • 22 t/m 24 september: kamp groep 7 en 8
 • 1 oktober: start Kinderboekenweek, thema "Feest!"
 • 6 t/m 9 oktober: week van de ouderbetrokkenheid
 • 9 oktober: informatieavond met verschillende workshops

 
Vanuit de school

Terugblik informatieavond
We kijken terug op een geslaagde informatieavond. De opkomst was groot, fijn voor ons als team om deze vorm van betrokkenheid te merken bij het onderwijs wat we geven. Tijdens het centrale gedeelte hebben we verteld wat we afgelopen jaar hebben gedaan en wat we komend jaar van plan zijn te gaan doen. Ook hebben we de uitslag van de enquête met u gedeeld en in grote lijnen vertelt wat we gaan doen met de uitkomsten.
Het belangrijkste wat naar voren kwam is dat we meer met en voor ouders willen gaan doen. Tegelijk hebben we aangegeven dat we als team ook moeten leren om hulp en betrokkenheid te vragen. Het is een wederkerig proces.

Week van de ouders
In de week voor de herfstvakantie bent u als ouder welkom om een les te volgen in de klas van uw kind. Er komen nog intekenlijsten en extra uitleg hierover, maar dan kunt u alvast deze week in uw agenda noteren. Donderdagavond 9 oktober hebben we weer een informatieavond, met verschillende workshops. Ook daar zullen we in de volgende nieuwsbrief op terug komen.

Ouderraadsleden gezocht!
Op school wordt niet alleen geleerd, maar ook geleefd en gevierd! Een van de taken van de ouderraad is te helpen met organiseren en bedenken van het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, het Paasfeest, het eindfeest en andere leuke evenementen. Ouders kunnen ook projecten initiëren. De ouderraad heeft verder tot taak een bijdrage te leveren aan de positieve ontwikkeling van de school en de belangstelling voor en betrokkenheid van ouders bij de school in al haar facetten te bevorderen. Ook kan zij de belangen behartigen van ouders bij de medezeggenschapsraad en de schoolleiding, op die manier zijn zij een vertegenwoordiging van de ouders van de school. De ouderraad beheert in nauwe samenwerking met de directie de ouderraadsbijdrage en is verantwoordelijk voor het voorstellen van de hoogte van de vrijwillige bijdrage en het innen daarvan.
Als OR-lid kunt u een positieve bijdrage leveren aan de gang van zaken op de school van uw kind. U bent nauw betrokken bij de school, u kunt meedoen en meepraten over het beleid, krijgt meer contact met andere ouders, het team en de directie en u doet een schat aan ervaring op.
We zoeken nog leden voor de ouderraad. Bent u creatief, kunt u goed organiseren, wilt u penningmeester zijn, wilt u de informele vertegenwoordiging zijn van de ouders (de formele vertegenwoordiging is de MR), dan zien we u graag tegemoet in de Ouderraad. U kunt uzelf opgeven door te mailen naar boomgaard.directie@askoscholen.nl.

Jaarkalender
Inmiddels heeft u de jaarkalender per mail gehad. Gelukkig is het kopieerapparaat vrijdagmorgen gemaakt, maar ’s middags raakte het netwerk overbelast en kon niemand meer gebruikmaken van computer of digibord. Daarom is de datum van deze nieuwsbrief iets opgeschoven. Nu alle techniek het weer doet, kunt u deze week van ons de jaarkalender op papier verwachten.

Kamp groep 7 en 8
Het is bijna zover! Nog een twee weken en dan gaan groep 7 en 8 weer een paar dagen op kamp! Dit jaar gaan ze naar Strandhotel Camperduin in Schoorl. Het belooft weer een afwisselend en mooi programma te worden. We hopen op mooi weer, maar we hebben afgelopen jaren wel gemerkt dat het weer voor de kinderen niet veel uitmaakt: plezier en gezelligheid is er toch wel! Vanuit het team gaan meester Rutger, juf Chanine,
juf Danielle en juf Sabine en juf Ramona mee. We zoeken nog ouders die willen rijden om de kinderen weg te brengen of op te halen.

Start cursus positief opvoeden
Binnenkort start de training "positief opvoeden" op het ouder en kind centrum.
Positief opvoeden is een opvoedkundig programma, dat u kan ondersteunen bij het opvoeden zonder voor u te bepalen hoe ‘goed opvoeden’ er uit moet zien. Het is te vergelijken met een gereedschapskist vol opvoedstrategieën. U kiest het gereedschap dat u nodig heeft.
U kunt zich aanmelden of meer informatie opvragen bij:

 •  Ouder-en kindadviseur, Marina Tavoosi, 0620166818
 • Anneke Baaij, intern begeleider KBS de Boomgaard

Tevens hangen er flyers in de school waarop meer informatie staat, deze flyer is ook als bijlage bij deze nieuwsbrief gevoegd.

Gymkleding
Beste ouders, Het nieuwe schooljaar is alweer even bezig en daarmee natuurlijk ook de gymlessen. Alle kinderen zijn een jaartje ouder dan vorig jaar en veel hebben ook grotere voeten dan vorig jaar.
Wat mij opgevallen is aan het begin van het jaar is dat de meeste kinderen hun schoenen ontgroeid zijn en vaak pijn aan hun voeten hebben tijdens de gymles. Wat resulteert in een hoop blote voeten tijdens de gymles. Dat zie ik niet graag i.v.m. veiligheid en hygiëne.

Tijd voor nieuwe schoenen dus!

Wat mij ook opviel was dat veel van de schoenen die nu te klein zijn voor het ene kind nog in prima staat zijn en daar kan een ander kind dan goed gebruik van maken. Ik hoop snel weer alle kinderen met schoenen te zien gymmen.

Groet,
Meester Rutger

​Agenda, vanuit de school, terugblik informatieavond, week van de ouders, ouderraadsleden gezocht, jaarkalender.

Foto's

Video's

Meer informatie