Nieuwsbrief nummer 3

 • Gemaakt op: 19-9-2014 11:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Chiquita Bentvelzen
 • |
 • Auteur: De Boomgaard
 • |
 • Fotograaf: De Boomgaard

​Agenda

 • 22 t/m 24 september: kamp groep 7 en 8
 • 1 oktober: start Kinderboekenweek, thema "Feest!"
 • 6 oktober: dag van de leraar!
 • 9 oktober: informatieavond met verschillende workshops
 • 10 oktober: studiedag: alle kinderen zijn vrij!
 • 11 t/m 19 oktober: herfstvakantie


Kijk in de klas
Op 6, 7, 8 en 9 oktober kunt u een les meemaken in de klas van uw kind. Hoe gaat nu zo’n les, hoe werkt nou dat stoplicht of die time-timer? Hoe doet mijn kind het in de klas? U krijgt de mogelijkheid dit zelf mee te maken.
Per ochtend kunnen 5 ouders een les bijwonen. We starten om 8.30 uur en u kunt dan op een speciale plaats in de klas gaan zitten. We hanteren een paar regels: U wordt verzocht geen kleine kinderen mee te nemen, niet met elkaar of de kinderen te gaan praten en uw mobiel uit te laten.
Volgende week hangen er intekenlijsten bij de leerkracht van uw kind of u kunt een mailtje sturen naar de leerkracht met de ochtend van uw voorkeur. Mochten er teveel ouders zijn, kijken we of u ook een andere dag kunt.

Ouderraadsleden gezocht! Herhaalde oproep!
Tijdens de informatieavond heb ik wel vier ouders gesproken die enthousiast waren voor de ouderraad. Helaas hebben we tot dit moment nog geen aanmeldingen van ouders ontvangen. Wel gaf een ouder aan nog wat vragen te hebben, hierbij nog wat extra informatie. Op school wordt niet alleen geleerd, maar ook geleefd en gevierd! Een van de taken van de ouderraad is te helpen met organiseren en bedenken van het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, het Paasfeest, het eindfeest en andere leuke evenementen. Ouders kunnen ook projecten initiëren. Op dit moment zitten er drie ouders in de ouderraad: Fatima (moeder van Douae), Fatiha (moeder van Issam en Riham) en Mariska (moeder van James). We zoeken nog 5 a 6 ouders die zitting willen nemen in de ouderraad. De ouderraad heeft tot taak een bijdrage te leveren aan de positieve ontwikkeling van de school en de belangstelling voor en betrokkenheid van ouders bij de school in al haar facetten te bevorderen. Ook kan zij de belangen behartigen van ouders bij de medezeggenschapsraad en de schoolleiding, op die manier zijn zij een vertegenwoordiging van de ouders van de school. De ouderraad beheert in nauwe samenwerking met de directie de ouderraadsbijdrage en is verantwoordelijk voor het voorstellen van de hoogte van de vrijwillige bijdrage en het innen daarvan.
Als OR-lid kunt u dus een positieve bijdrage leveren aan de gang van zaken op de school van uw kind. U bent nauw betrokken bij de school, u kunt meedoen en meepraten over het beleid, krijgt meer contact met andere ouders, het team en de directie en u doet een schat aan ervaring op.
In principe vergadert de ouderraad 6 keer per jaar. We verwachten van ouders dat ze minimaal twee of drie jaar meedoen, zodat we continuïteit kunnen creëren.
Bent u creatief, kunt u goed organiseren, wilt u penningmeester zijn, wilt u de informele vertegenwoordiging zijn van de ouders ? U kunt uzelf opgeven door te mailen naar boomgaard.directie@askoscholen.nl.

Jeugdcultuurfonds
Naast de bekende Jeugdsportfonds is er ook voor de kinderen Jeugdcultuurfonds. Gezinnen waar de financiële mogelijkheden beperkt zijn kunnen aanspraak maken op een bijdrage. Voor meer informatie kunt u terecht bij de ouder en kindadviseur , Marina Tavoosi. Zij is telefonisch te bereiken op 0620166818.

De Gouden Weken
In de eerste nieuwsbrief stond een stuk over de ‘gouden weken’: de eerste belangrijke weken van het nieuwe schooljaar. Hieronder een verslag van groep 4 over hoe het er in de praktijk uitzag.

In groep 4 zijn wij druk in de weer geweest met ‘de gouden weken’. In onze klas hebben we gebruik gemaakt van het prentenboek ‘Elmer’. Elmer is een olifant die heel uniek is, hij is anders dan de andere olifanten in zijn kudde. Hij is namelijk fel gekleurd. Hij lijkt wel een lappendeken. Zo horen ‘gewone’ olifanten er niet uit te zien. Helaas wordt hij daarom gepest door de rest van de kudde. Zoals in ieder mooi verhaal komt dit gelukkig wel goed.

In onze klas hebben we het ook gehad over uniek zijn. Iedereen is namelijk uniek en dat mag, dat is zelfs veel leuker!
De kinderen hebben zelf beschreven waarom zij zo uniek zijn. Hieronder kunt u de reacties van enkele kinderen teruglezen.

- Rayane: Ik ben uniek omdat ik een andere stem heb dan de andere kinderen.
- Lani: Ik ben uniek omdat ik lenig ben.
- Buse: Ik ben uniek omdat ik een tweelingzus heb. Wij zien er hetzelfde uit, maar zijn ook heel anders.
- Shona: Ik ben uniek omdat ik anders ben dan de rest.

Al met al zijn wij dus uniek. Maar naast het feit dat wij uniek zijn, zijn wij ook nog eens een gezellige klas. Dat is goed terug te zien op de groepsfoto hieronder. Wij gaan er een gezellig schooljaar van maken!

IPC
Verkiezingen op de Boomgaard!

Misschien heef tu hier en daar al wat posters zien hangen in de school. Groep 7 en 8 werken aan het eerste thema van IPC "Leiders en Regeringen". Het gaat over politiek in het algemeen. De leerlingen doen onderzoek naar het ontstaan van een democratie, naar verschillende staatsvormen en politieke partijen. De leerlingen hebben ook zelf politieke partijen opgericht. Wat dacht u van de partij W.A.B.? Dat betekent We Are the Best. Een aantal leerlingen uit groep 7 hebben deze partij opgericht. Zij streven onder andere naar meer gym op school omdat zij het belangrijk vinden dat kinderen voldoende sporten. En wat is er beter dan je dag beginnen met een uur sport?

De politieke partijen gaan de komende weken campagne voeren. Ze gaan zich voorstellen in de groepen, vertellen de speerpunten van hun campagne en delen campagnemateriaal uit. Alles wordt zelf bedacht en gemaakt door de leerlingen.

Op 11 september kwam Milla Hemelrijk van het partijbureau van D ’66 een presentatie houden voor de kinderen. Ze vertelde over het politieke stelsel in Nederland, over de grondwet, de verkiezingen en waar D’66 voor staat. Bijzonder mooi om te zien is dan dat de kinderen door dit thema al heel veel geleerd hebben. Ze zaten aandachtig te luisteren en stelden goede vragen.

De komende tijd gaan de groep zich verdiepen in bijzondere leiders, bijvoorbeeld Martin Luther King. Wie was deze man? Wat heeft hij in de wereld veranderd? En waarom wilde hij de wereld veranderen?

Op 26 september is het einde van dit thema. De verkiezingen! In de hal wordt een stembureau ingericht met heuse stemhokjes. Alle leerlingen mogen dan gaan stemmen. Ze krijgen een stemformulier waarop ze hun voorkeur met een rood potlood aan kunnen geven. Wie de winnaar wordt? We zullen het zien. Maar spannend is het zeker!

Feest!!

Het thema van de Kinderboekenweek die op 1 oktober start, is Feest!!!

De school besteedt daar uiteraard aandacht aan middels diverse activiteiten:

We zullen de Kinderboekenweek feestelijk openen in de gymzaal met een heus pyjamafeestje. Alle kinderen, ouders en de leerkrachten mogen in hun pyjama naar school komen. Daarna worden er in elke klas boekpromoties gehouden, door ouders èn de leerkracht. We vragen daarvoor per klas 3 ouders. Heeft u tijd en vindt u het leuk om hier aan mee te werken, meldt u dan aan bij de leerkracht van uw kind.

Er komt een gastdocent die met alle kinderen creatief aan de slag zal gaan rondom het thema Feest!

De muziekdocenten leren de kinderen het liedje van de Kinderboekenweek aan.

We besteden aandacht aan boeken lezen en voorlezen, maar ook aan het thema feest. De klassen vullen dit zelf in. Het gaat in ieder geval over het bedenken van een eigen feestdag.

Als afsluiting vieren we ’s middags een verkleedfeestje. Dan doen we met verschillende klassen samen. De leukste, bijzonderste, gekste, liefste grappigste feestdag wordt beloond met een mooi toepasselijk feestelijk cadeau.

Data op een rij:

Woensdag 1 oktober:

 •  opening Kinderboekenweek in de gymzaal. 8.45 uur
 • boekpromotie in de klas 9.15 uur


Donderdag 9 oktober: 30 minuten afsluiting Kinderboekenweek in aula

 • 1/2 A; 1/2 C; 5; 7 13.15 uur
 • 1/2 D; 1/2 E; 3; 6 13.50 uur
 • 1/2 B; 4; 8 14.25 uur


We zoeken dus per klas 3 ouders om een (nog aan te schaffen) boek te promoten en één, twee of drie ouders als juryleden om de afsluiting te beoordelen. Wie biedt zich aan?

​Agenda, kijk in de klas, ouderraadsleden gezocht, jeugdcultuurfonds, de Gouden Weken, IPC, feest.

Foto's

Video's

Meer informatie