Nieuwsbrief nummer 4

 • Gemaakt op: 6-10-2014 15:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Chiquita Bentvelzen
 • |
 • Auteur: De Boomgaard
 • |
 • Fotograaf: De Boomgaard

​Agenda

 • 6 oktober: dag van de leraar!
 • 9 oktober: informatieavond met verschillende workshops
 • 10 oktober: studiedag: alle kinderen zijn vrij!
 • 11 t/m 19 oktober: herfstvakantie

Kijk in de klas
Op 6, 7, 8 en 9 oktober kunt u een les meemaken in de klas van uw kind. Hoe gaat nu zo’n les, hoe werkt nou dat stoplicht of die time-timer? Hoe doet mijn kind het in de klas? U krijgt de mogelijkheid dit zelf mee te maken.
Per ochtend kunnen 5 ouders een les bijwonen. We starten om 8.30 uur en u kunt dan op een speciale plaats in de klas gaan zitten. We hanteren een paar regels voor ouders: U wordt verzocht geen kleine kinderen mee te nemen, niet met elkaar of de kinderen te gaan praten en uw mobiel uit te laten.
Er zijn in sommige groepen nog plaatsen vrij! U bent van harte welkom!

Workshopavond 9 oktober
Voor aanstaande donderdagavond hebben we een mooi gevarieerd programma samengesteld wat naar u is toegestuurd. U kunt zich via de leerkracht aanmelden, maar ook via de mail. (boomgaard.info@askoscholen.nl) Voor de volledigheid is deze ook als bijlage bij de deze nieuwsbrief gevoegd, mocht u deze vorige week over het hoofd hebben gezien. Voor het programmaonderdeel ‘aanvankelijk lezen’ hebben zich veel ouders ingeschreven, daarom willen we de andere programmaonderdelen speciaal nog eens bij u onder de aandacht brengen. We hopen veel ouders te ontmoeten komende donderdagavond!

Mobiele telefoons op school
Steeds meer kinderen hebben tegenwoordig op de basisschool een mobiele telefoon bij zich. Die zetten we in de bovenbouw ook wel eens in tijdens IPC, als ze informatie moeten opzoeken of als ze een foto van een werkstuk mogen maken. Wij vinden het echter niet nodig dat kinderen een telefoon meenemen; als er iets is kunt u ons altijd bellen of uw kind kan gebruik maken van de schooltelefoon om u te bereiken. Kinderen zijn ook zelf verantwoordelijk voor hun telefoon. Mochten we merken dat kinderen op een onjuiste manier gebruik maken van hun telefoon, zoals foto’s maken van andere kinderen, dan nemen wij de telefoon in en nodigen u als ouder uit om de telefoon op te komen halen.

Vrijwillige ouderbijdrage
De ouderbijdrage is een vrijwillige, jaarlijkse bijdrage van de ouders aan de school. Met dit geld organiseren en betalen we verschillende activiteiten, zoals het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, sportdagen, excursies etc. Deze activiteiten worden namelijk niet door de overheid vergoed. De ouderraad is verantwoordelijk voor het geld. Binnenkort krijgt u een aparte brief met meer informatie en hoe u de ouderbijdrage kan betalen. U begrijpt natuurlijk dat uw bijdrage heel belangrijk is om deze activiteiten te kunnen bekostigen.

Kinderboekenweek
Van 1 t/m 12 oktober is het kinderboekenweek. Dat wordt natuurlijk ook op school gevierd. Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen, hebben we afgelopen woensdag een pyjama feest gehouden met de hele school!! De juffen waren ook in pyjama of badjas en zelfs enkele ouders die kwamen voorlezen in de klas waren in pyjama. Het was een heel leuk feest! We hebben gedanst, gezongen, er is voorgelezen en zoals bij ieder feest waren er ook cadeau’s: voor iedere klas nieuwe leesboeken… Reken maar dat er veel gelezen wordt deze weken. Dat is nu juist de bedoeling van de kinderboekenweek. Leest u thuis ook voor?

Groep 5 en 6 afsluiting IPC, thema ‘uitvindingen en machines’
Groep 5 en 6 hebben het eerste thema van IPC goed afgesloten. We hebben bijna 7 weken lang hard geleerd, gewerkt en onderzoek gedaan binnen het thema uitvindingen en machines. Hieronder een lijst met de activiteiten vanuit groep 6.

Geschiedenis:

 • tijdbalk gemaakt met uitvindingen uit de 19e en 20ste eeuw . Onderzoek gedaan naar hoe mensen uit het verleden met elkaar communiceerden.

Techniek:

 • Een bewegend speeltje gemaakt van K’nex.

Natuur:

 • Verschillende proefjes gedaan over lucht en een conclusie getrokken. De eigenschappen van verschillende materialen bekeken.

Kunst:

 • Op verschillende manieren een letter gemaakt. Vooral gekeken naar de drukkunst.

Maatschappij:

 • Een enquête gemaakt over hoe apparaten ons leven makkelijker maken. We hebben de uitslagen verwerkt in staafgrafieken en hieruit een conclusie getrokken.

Internationaal:

 • We hebben onderzoek gedaan naar wetenschappelijke organisaties om te ontdekken wat zij voor de wereld doen.

Museum:

 • We zijn naar het wetenschapsmuseum Nemo geweest.

Afsluiting:

 • Het beste idee van de Boomgaard. We hebben allemaal een uitvinding gemaakt en deze gepresenteerd aan onze ouders, groep 5 en groep 8. De winnaar van het beste idee van de Boomgaard zijn Jaydean en Amin. Zij hadden een parfum gemaakt en een bodylotion.

  Alle uitvindingen van de kinderen waren bijzonder. Zo was er een vulkaanuitbarsting, een theehouder, een explosie van cola, een riem die je kon versieren en een boot.

Wij zijn erg trots op hoe groep 6 gewerkt heeft aan dit project . Ook willen wij de ouders bedanken voor de positieve reacties op het project en het ondersteunen van hun kind. Bij de afsluiting vonden wij het leuk om te zien dat er zoveel ouders aanwezig waren.

Wij gaan met veel energie en plezier het nieuwe project in.

Groeten, alle kinderen van groep 6 en juf Marjolein en juf Ramona

Groep 7 en 8 afsluiting IPC, thema ‘verkiezingen’
Zoals u allemaal weet hebben groep 7 en 8 politieke partijen opgericht en zijn ze de strijd met elkaar aangegaan! Er is volop campagne gevoerd; voor de school, op het plein, in de klassen… Elke partij was verantwoordelijk voor de campagne waarmee ze zo veel mogelijk kiezers probeerden te winnen. Vorige week is er volop gestemd. Er zijn ruim 300 stembiljetten ingevuld!!! Heel erg leuk dat er ook zo’n grote opkomst van ouders was. We willen iedereen bedanken voor de belangstelling en betrokkenheid.
Vanmiddag is op het schoolplein, met de aanwezigheid van vele ouders en de alle leerlingen van school, dan eindelijk de grote winnaar bekend gemaakt…….

de partij We Are The Best!!!!!! heeft maar liefst 85 stemmen!
De tweede plaats gaat naar de PvdK (Partij van de Kinderen); met 65 stemmen
De gedeelde derde plaats is voor PHGT en de PVVK; met ieder 32 stemmen.

Wat er nu zal gebeuren is als volgt:
Er zal een coalitie gevormd worden door de 4 winnende partijen. De partij met de meeste stemmen krijgt 2 zetels in de leerling regering. De 3 partijen die vervolgens de meeste stemmen heeft weten te bemachtigen krijgen ieder 1 zetel. De regering zal dus bestaan uit 5 leerlingen van groep 7 en 8! Zij zullen tot een regeerakkoord moeten komen en samen hun actiepunten gaan realiseren!!!

Even voorstellen van de stagiaires
Op de Boomgaard vinden wij het belangrijk om een bijdrage te leveren aan toekomstige leerkrachten. Wij doen dit door stageplaatsen beschikbaar te stellen. Dit betekent dat er in een aantal groepen stagiaires zijn. Zij stellen zich hieronder aan u voor.

Angela Hui stagiaire groep 3.
Zoals jullie waarschijnlijk al in de groeps app hebben gezien en gelezen, ben ik de nieuwe stagiaire van groep 3. Ik zit in het eerste jaar van de voltijd opleiding ‘Leraar Basisonderwijs’ en ik zal het komende halfjaar op de dinsdagen juf Mira ondersteunen in de lessen. Naast ondersteunen zal ik ook lessen gaan geven onder intensieve begeleiding en zal ik instructies geven aan de leerlingen. Werken met kinderen doe ik met veel plezier en ik vind het fijn ze te kunnen begeleiden en ondersteunen in hun ontwikkelingsproces. Daarnaast vind ik het ook fijn dat ik dingen kan leren van de kinderen. In mijn vrije tijd ben ik vaak lekker creatief bezig en rijd ik graag motor. Ik heb erg veel zin in het komende stagejaar en hoop dat het een leuk en leerzaam halfjaar wordt! Als u nog vragen heeft kunt u mij die gerust stellen.

Thijs Boots stagiair groep ½ E
Ik ben Thijs Boots, 25 jaar, wonend in Amsterdam Oost en geboren in het mooie Akersloot. Tot aan de kerst loop ik op dinsdag en donderdag stage in groep 1/2 E bij Julia. Naast mijn studie werk ik bij XS4ALL internet, waar ik de klanten tevreden probeer te houden. Verder vind ik het leuk te voetballen in de zaal met mijn vrienden en op het veld bij Meervogels in Akersloot en vind ik het leuk met vrienden naar concerten en festivals te gaan. Tot nu toe heb ik het erg naar mijn zin met deze leuke klas op De Boomgaard.

Suzanne stagiaire groep 8
Mijn naam is Suzanne, ik ben 22 jaar oud en loop tot half januari stage bij juf Chanine in groep 8. Ik ben er elke maandag en dinsdag, en af en toe ook nog een hele week. Ik heb een paar weken geleden kennis gemaakt met de kinderen en ik heb ze inmiddels ook al verschillende lessen gegeven. Het is een hele fijne klas waar ik veel van zal leren. Bovendien heb ik niet eerder stage gelopen in een groep 8, dus ook dat is nieuw en erg leerzaam voor mij. Ik zit nu in het derde jaar van de pabo op de Hogeschool van Amsterdam, en daar heb ik het erg naar mijn zin. Verder woon ik nog thuis bij mijn ouders in Badhoevedorp en kom ik elke dag op de fiets naar De Boomgaard. Ook werk ik elk weekend bij de Albert Heijn als teamleider van de kassa-afdeling. Als u nog vragen heeft, kom dan gerust even langs bij het lokaal!

Claire Ossewaarde stagiaire groep ½ B
Ik ben Claire Ossewaarde en ik ben de nieuwe stagiaire van groep 1/2 B. Onder leiding van juf Bianca ga ik kennismaken met lesgeven! Normaal ben ik er op dinsdag, maar vanaf aankomende maandag loop ik een hele week stage op de Boomgaard. Ik heb er heel veel zin in!

 

​Agenda, kijk in de klas, workshopavond 9 oktober, mobiele telefoons op school, vrijwillige ouderbijdrage.

Foto's

Video's

Meer informatie