Nieuwsbrief nummer 6

 • Gemaakt op: 14-11-2014 12:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Chiquita Bentvelzen
 • |
 • Auteur: De Boomgaard
 • |
 • Fotograaf: De Boomgaard

Agenda

 • 18 & 19 november: facultatieve gespreksronde voor ouders over uw kind
 • 5 december: Sinterklaasfeest; kinderen zijn ’s middags vrij
 • 8 december: studiedag; alle kinderen zijn vrij! ​

Mededelingen
Rapport
Alle kinderen hebben vandaag een rapport meegekregen naar huis. Wij zijn trots op alle kinderen. Iedereen heeft heel hard gewerkt, zich ingezet en zijn best gedaan. Ieder kind ontwikkelt zich ook op een eigen niveau, met hun talenten en met hun inzet. Wij hopen van harte dat u ook trots en blij bent met uw kind en met wat uw kind laat zien! Mocht u vragen hebben over het rapport, bent u dinsdag of woensdag van harte welkom bij de rapportgesprekken.

Compliment: op tijd komen!
We merken dat bijna alle kinderen op tijd komen. Als directie staan we bij de deur en soms komen er maar 1, 2 of 3 kinderen te laat. Dat is fijn! Op deze manier kunnen de leerkrachten meteen met de les beginnen en ontstaan er geen storingen aan het begin van de dag.

Uiteraard kan het voorkomen dat u eens een keer te laat komt, we hebben alle begrip voor een lekke band, een wekker die niet afging etc. Maar ontzettend fijn om de dag goed te starten!

Hand geven
Er komen heel veel nieuwe kleuters bij ons op school. Soms vinden kinderen het nog ‘eng’ om ons als directie een hand te geven. Dat is helemaal niet erg: als kinderen maar met plezier naar school komen. We vinden het fijn om iedereen welkom te heten en dat kan ook gewoon zo!

PBS
Dit jaar werken we aan PBS, dat hebben we op de eerste informatieavond al uitgelegd. We hebben in oktober een studiedag gehad hierover. Het is een driejarig traject, dus we zijn hier wel even mee bezig.

Positive Behavior Support is een effectief gebleken schoolbrede aanpak, gericht op het expliciet maken en stimuleren van gewenst gedrag. Net als ‘gewone’ vakken als taal, rekenen en biologie, kun je leerlingen gewenst gedrag leren, door duidelijk en consequent te zijn in wat je van hen verwacht. Het doel van PBS is om de leerprestaties te verbeteren door een sociale omgeving te scheppen die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Hiervoor worden methoden aangereikt op het niveau van de school, de klas en de individuele leerling.

Belangrijke sleutelelementen hierbij zijn: preventie, effectief klassenmanagement, op data gebaseerde besluitvorming, positieve interventies en samenwerken met ouders. Het eerste jaar gaan we vooral aan de slag met gedragsverwachtingen en schoolklimaat. Later in het traject komt ook het samenwerken met ouders breder aan bod, daar komen we nog uitgebreid op terug.

Ouderbijdrage
Ieder jaar vragen we van u een bijdrage voor allerlei activiteiten die niet door het ministerie van Onderwijs worden vergoed. Van deze bijdrage betalen we o.a. sinterklaas, sportdag en schoolreisjes. Ook wordt er gespaard voor het kamp in groep 7/8 zodat daarvoor nog maar een kleine bijdrage betaald hoeft te worden. U kunt hier meer over lezen in de schoolgids of op de website.
Deze bijdrage is een vrijwillige bijdrage, maar als iedereen dit betaalt, kunnen we deze leuke extra activiteiten in stand houden. De bijdrage is minimaal 50 euro per kind per schooljaar. Heeft u 3 of meer kinderen op school, dan betaalt u een maximum van 135 euro.

We willen graag dat u de bijdrage overmaakt op de rekening van de Ouderraad. Het rekeningnummer is NL59INGB0660614839 t.a.v. Boomgaard Ouderraad. Wilt u de naam èn groep van uw kind vermelden?
U kunt de bijdrage ook contant bij Jolanda betalen.
We realiseren ons dat we aan de late kant zijn met deze oproep, want de Sint is alweer bijna in het land. We rekenen op uw medewerking en een spoedige betaling.

Hartelijk dank namens het team en de ouderraad!

Jarig
De komende periode zijn er ook weer kinderen jarig. Allemaal (nog) van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!

 • 13 november: Roos Duinkerken 5 jaar
 • 13 november: Azra Kaya 6 jaar
 • 15 november: Eren Polat 5 jaar
 • 16 november: Fosse de Wit 5 jaar
 • 22 november: Denvillio van Genderen 8 jaar
 • 24 november: Sara El Achkar 10 jaar
 • 25 november: Safouan Touimi 6 jaar
 • 26 november: Santu van der Kooij 5 jaar

 

​Agenda, mededelingen, rapport, compliment: op tijd komen, hand geven, pBS, ouderbijdrage, jarig.

Foto's

Video's

Meer informatie