Bestuur


logo-ASKO_Scholen.png 


De Amsterdamse Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Interconfessioneel Onderwijs vormt het schoolbestuur van 32 basisscholen in Amsterdam, waaronder De Boomgaard. Het schoolbestuur regelt en verzorgt allerlei bovenschoolse zaken zoals financiën, personeel en organisatie en het onderhoud van de gebouwen.

Contactgegevens
Kalfjeslaan 380, 1081 JA, Amsterdam
Postadres: Postbus 87591, 1080 JN Amsterdam
T: 0203013888
E: info@askoscholen.nl
​W: www.askoscholen.nl