Ouders

Ouders zijn onze belangrijkste partner bij het geven van goed onderwijs. We streven naar een betekenisvolle samenwerking met ouders. Het uiteindelijke doel van de samenwerking is om in onderling overleg het leren, de motivatie en de ontwikkeling van kinderen te bevorderen. De samenwerking tussen school en thuis kan op verschillende manieren, zoals deelname aan de medezeggenschapsraad en de ouderraad, maar ook bij helpen in de groep of bij uitstapjes.