School

Over onze school

De Boomgaardschool staat voor kwalitatief hoogstaand onderwijs op loopafstand van uw eigen huis.

Bij ons op school kent iedere leerkracht iedere leerling. Er is veel persoonlijk contact tussen ouders en team. Daardoor is onze school een vertrouwde plek, waar leerlingen zichzelf kunnen zijn en zich optimaal kunnen ontwikkelen. De Boomgaard zit in een mooi gebouw en heeft alle faciliteiten die voor het geven van goed en modern onderwijs noodzakelijk zijn. Naast ruime en schone klaslokalen met digitale schoolborden, hebben we een goed geoutilleerde sportzaal en een speelzaal die tevens dient als theater. Verder is er sinds november 2010 ook een BSO gevestigd in het gebouw.

Met ons hele team werken wij er enthousiast aan om onze kinderen veel en op maat, in een doorgaande lijn te laten leren. De Boomgaard werkt kindgericht. We stemmen de lesstof af op de verschillende niveaus van onze leerlingen. De ochtenden zijn ingeruimd voor de basisvakken taal en rekenen. ’s Middags is er ruimte voor projecten die aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen, waarbij zij kunnen ‘doen, denken en ervaren'. Wij werken met weektaken, stimuleren zelfstandigheid en leren door betrokkenheid. Bij ons op school krijgen de kinderen de gelegenheid om zelf te ontdekken, ons onderwijs zorgt ervoor dat kinderen tot bloei komen.

Wilt u persoonlijk met ons kennismaken? Kom dan langs op de Gibraltarstraat 61
of bel voor een afspraak 0206822270​​​