Catharina's Nieuws Augustus

 • Gemaakt op: 3-8-2015 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Alex Kossenberg
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  


 • M​aandag 17 augustusStart van het nieuwe schooljaar: eerste schooldag
 • In de week van  1 septemberAlgemene ouderbijeenkomst / kennismakingsgesprek
 • Woensdag 2 september 13.00 uur: infomarkt Talententent buurtactiviteiten
 • Vrijdag 4 septemberSchoolreisje (groep 1 t/m 7)
 • Dinsdag 29 september t/m vrijdag 2 oktoberSchoolkamp groep 8

Vakanties en vrije dagen 2015 – 2016
 • Eerste schooldag: maandag 17 augustus
 • Studiedag (1): maandag 5 oktober
 • Herfstvakantie: zaterdag 17 oktober t/m zondag 25 oktober
 • Studiedag (2): woensdag 4 november 
 • Kerstvakantie: zaterdag 19 december t/m zondag 3 januari
 • Studiedag (3): donderdag 11 februari
 • Voorjaarsvakantie: zaterdag 27 februari t/m zondag 6 maart
 • Pasen:         vrijdag 25 maart en maandag 28 maart
 • Studiedag (4): woensdag 13 april
 • April/Meivakantie: zaterdag 23 april t/m zondag 8 mei
 • Pinksteren:         maandag 16 mei
 • Studiedag (5) dinsdag 17 mei
 • Junivakantie zaterdag 4 juni t/m zondag 12 juni
 • Zomervakantie: zaterdag 16 juli t/m zondag 28 augustus

Formatie​
 • peuterschool (KDV) gr.1 : Maria van Gent (5 dgn) en Fatima Hafid (4 dgn) en Aicha Bourik (1 dag)
 • peuterschool (PSZ) gr. 2: Tania Matsari (4 dgn) en Marion vd Hoek (3 dgn) en verlofvervanging Fadoua Driouach (1 dg)
 • peuterschool (PSZ) gr. 3: Tania Matsari (2 dgn) en Aicha Bourik (3 dgn) en Marion vd Hoek (3 dgn)
 • groep 1/2A: Kim Soetens (4 dgn) en Jacqueline Graanstra (1 dag)
 • groep 1/2B: Conny Braakman (4 dgn) en Elkhalifa Maessen (1 dag)
 • groep 3 : Cassandra Jaakke
 • groep 4: Romy Vriens (vervanging Dineke Groenhof)
 • groep 5 : Yeliz Sobaci (3 dgn) en Jacqueline Graanstra (2 dgn)
 • groep 6 : Leon Egberink (3 dgn, vanaf half sept: 5 dgn) en Maartje van Eek (2 dgn, vanaf half sept: zwangerschapsverlof) 
 • groep 7: Alma Nooij
 • groep 8 : Sjon de Rooij
 • onderwijsassistent /schakelklas: Elkhalifa Maessen
 • vakleerkracht bewegingsonderwijs: Borsjan van Heijst (2 dgn)
 • interne begeleider: Michelle van der Mei (3 dgn)
 • ouder kind adviseur: Mathilda Mailoa
 • conciërges: Russ Ismail en Ronnie Tilakdharie
 • administratie: Paul Liesker
 • ict-er: Rinus Goede
 • coördinatie alles in 1 school: Joke Hilverda
 • talententent / huiskamer: Susanne Ottenheijm
 • Schoolleider: Roger Baggen
 • Schoolleider in opleiding: ​Caroline Bink


Talententent: Naschoolse activiteiten
In het nieuwe schooljaar verzorgen wij weer een naschools programma op de Catharinaschool.
De Talententent cursussen starten in de week van 14 september. Binnenkort ontvangt u hiervoor een Talententent XL folder en kunt u uw kind inschrijven voor allerlei spannende en leerzame cursussen. Vanaf deze week kunnen de kinderen van de Catharinaschool 4 weken lang op dinsdag, woensdag en donderdag meedoen aan verschillende workshops. De Huiskamer is iedere dinsdag, woensdag en donderdag geopend van 15.30 – 17.30 uur. 
Voor verdere vragen en inschrijving voor de workshops en deelname aan de Huiskamer kunt u net als vorig jaar op dinsdag en donderdag van 8.15 – 8.45 uur terecht in de Huiskamer. 


DINSDAG 
Kleuterdans 
Groep 1 en 2
14.00 – 15.30 uur
Kosten: € 2,50 per les

Knutselen 
Groep 3, 4 en 5 
14.00 – 15.30 uur
Kosten: € 2,50 per les 

Huiskamer 
Groep 1 t/m 5 
15.30 – 17.30 uur
Kosten: € 2,50

WOENSDAG 
Techniekfabriek
Groep 1 en 2
14.00 – 15.30 uur
Kosten: € 2,50 per les

Koken & Knutselen 
Groep 3, 4 en 5
14.00 – 15.30 uur
Kosten  € 2,50 per les

Huiskamer 
Groep 1 t/m 5 
15.30 – 17.30 uur
Kosten: € 2,50

DONDERDAG 
Sportmix 
Groep 1 t/m 5
14.00 – 15.30 uur
Deelname is gratis 
De Sportmix vindt plaats op het sportveld van de speeltuin.                               

Huiskamer 
Groep 1 t/m 5 
15.30 – 17.30 uur
Kosten: € 2,50

Met vriendelijke groet,
Joke Hilverda en Susanne Ottenheijm

Jump-in: water drinken, gezonde voeding en gezonde traktaties

Alle afspraken over eten en drinken op een rij:
Om 10 uur: een stuk fruit en water
Om 12 uur: (bruin) brood met gezond beleg en water. 
Dus geen (chocolade)croissantjes, liga’s, sultana’s, Turkse pizza’s, ed. 
Tussendoor: een flesje water of bidon met water
Een gezonde traktatie bij verjaardagen: Het gaat om een aardigheidje. 
Jarige kinderen vinden het leuk om in het zonnetje gezet te worden.
Hou de traktatie klein en gezond. Het is geen wedstrijd van de grootste of duurste traktatie. Op internet zijn heel veel leuke en goedkope tips te vinden.
Vanaf dit schooljaar gaan wij dit consequent handhaven.
Onder schooltijd wordt niet gesnoept. Dit geldt uiteraard ook voor de leerkrachten. Logisch, want een goed voorbeeld is belangrijk…. 

Medezeggenschap: Vacatures GMR
Met ingang van het schooljaar 2015/2016 zijn er 2 vacatures in de oudergeleding van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de Asko. Voor een goede onderwijskwaliteit is medezeggenschap van groot belang. De GMR houdt zich bezig met medezeggenschap op 'bovenschoolse' onderwerpen, ofwel een veelheid aan onderwerpen die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor een meerderheid van de scholen binnen de Asko. De GMR vergadert circa 7 keer per jaar, veelal op dinsdagavond. Hierbij willen wij betrokken ouders van harte uitnodigen zich kandidaat te stellen voor de GMR. Kandidaten hoeven niet in een lokale MR te zitten. Mochten er meer dan 2 kandidaten zijn dan zal er een verkiezing worden gehouden onder de lokale MR-en. Voor nadere informatie en/of aanmelding (inclusief motivatie) kunt u een mailtje sturen naar gmr.asko@askoscholen.nl.

Peter Thibaudier
Voorzitter GMR
​Nieuws.​

Foto's

Video's

Meer informatie