Activiteitencommissie

De activiteitencommissie (AC) bestaat uit ouders van de kinderen van onze school. Het doel van de AC is te helpen bij de organisatie en/of hulp bieden bij diverse festiviteiten die in schoolverband plaats vinden. Om de kosten van de diverse extra activiteiten te kunnen betalen wordt van elke leerling een ouderbijdrage verwacht. De AC wordt ondersteund door onze Eventmanager Petra Beerling. Zij werkt niet alleen met de AC samen, maar werkt ook samen met het team van Kindcentrum Catharina en ouders aan een betekenisvolle samenwerking, zodat we gezamenlijk positief bijdragen aan het onderwijs en de vorming van uw kind. De AC komt eens per maand bij elkaar om te praten over alles wat de ouders bezig houdt.
 
Voor schooljaar 2018-2019 formeren we een nieuwe AC. Wilt u zich hiervoor opgeven of heeft u vragen of wilt u helpen in de school? Mail dan naar Petra Beerling: p.beerling@askoscholen.nl