De Achthoek

Sfeer op school
Een fijne sfeer met veiligheid, openheid en respect vinden we belangrijk. Dat is zowel in de klassen als binnen de school merkbaar. Ondanks dat we veel leerlingen hebben, blijft De Achthoek een school waar we oog hebben voor ieder kind. Leerkrachten zijn enthousiast en ouders voelen zich betrokken. Een van de voorbeelden daarvan is de afsluiting van een thema, iedere zes weken, waar ouders regelmatig een rol in spelen. We doen het samen!

Waarom kiezen voor De Achthoek?
Ouders kiezen met name voor onze school vanwege onze visie op onderwijs en het concept waar wij mee werken (Ontwikkelings Gericht Onderwijs), het sterke pedagogische klimaat met bevlogen leerkrachten en de sfeer. Daarnaast krijgen we goede beoordelingen van de inspectie en is ons uitstroomniveau al jarenlang hoger dan het landelijk gemiddelde.

Momenteel zitten er ruim 750 leerlingen op De Achthoek. Om de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen hebben we gekozen voor twee locaties, met op beide gebouwen de groepen 1 t/m 8. Op deze manier zijn er mogelijkheden om te leren van en met elkaar op alle niveaus.